12.10.2014Blogi

Tunteella johtaminen

Yrityksiä ja organisaatioita pyritään johtamaan tiedolla. Mitä enemmän ymmärrämme omasta toiminnastamme ja ympäröivästä maailmasta, sitä paremmin osaamme toimia siinä. Keräämme usein tietoa paikoista, joista se on helposti saatavilla. Keräämme tietoa taloudesta, projekteista, tuotannosta, myynnistä, markkinoista ja kilpailijoista. Tämä tieto auttaa meitä analysoimaan toimintaamme. Tiedon perusteella tiedämme, mitä meidän pitäisi toiminnassamme parantaa. Tieto ei kuitenkaan saa ihmisiä liikkeelle, kehittämään itseään tai antamaan itsestään enemmän. Tunne saa.

Asiantuntijatyössä osaamisen kehittäminen on väistämättömyys. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava mukana.

Ihminen oppii ja toimii tehokkaasti, kun työn tekeminen tuntuu hyvältä. Uuden oppiminen ja uusien asioiden aikaansaaminen puolestaan ruokkivat työn iloa. Työ ei tunnu enää hyvältä, kun tuntuu, ettei pysty suoriutumaan omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaisesti itsestä riippumattomista syistä. Olivat syyt sitten toimintatavoissa, vuorovaikutuksessa tai yhteistyössä, kontrollin menettäminen omaan työhön saa kenet tahansa meistä kadottamaan työn ilon. Intohimoisimmatkin lopettavat yrittämisen. Emme enää opi, emmekä anna parastamme.

Tunne muodostuu yksilön kokemuksista ja suhtautumisesta ympäröiviin olosuhteisiin. Miten tunnetta voi mitata tai johtaa? Tunnetta voi mitata kysymällä, kuuntelemalla ja havainnoimalla. Kysymme solitalaisilta viikottain, miten menee ja miksi. Vastaukset ovat organisaatiossa kaikkien nähtävillä. Kaikkien asioiden, joita teemme organisaation oppimisen ja kehittymisen eteen, täytyy myös tuntua hyvältä. Käymme kerran kahdessa viikossa ihmisten tuntemukset läpi ja pyrimme yhdessä parantamaan ihmisten kokemusta ja ympäröiviä olosuhteita. Olemme onnistuneet viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, mikäli ihmisten kokemus vastaa ympäröivää todellisuutta. Ihmiset kokevat asiat niin kuin ne todellisuudessa ovat. Viestimme asioista, joita teemme ja teemme asioita, joista viestimme. Mikäli tekemämme toimenpiteet parantavat ihmisten kokemusta kokonaisuutena, olemme onnistuneet tekemään oikeita asioita oikein. Olemme onnistuneet parantamaan kokonaisuuden ja yhteisön kannalta tärkeimpiä asioita.

Tieto auttaa meitä ymmärtämään, mitä meidän pitäisi parantaa. Tunne auttaa meitä ymmärtämään parannammeko asioita oikealla tavalla.

Kun tieto ja tunne ovat tasapainossa, me kaikki olemme valmiit viemään toimintaamme seuraavalle tasolle. Haluamme kaikki kehittyä ja saada hyviä asioita aikaan. Kehittyminen ja aikaansaaminen saavat meidät tuntemaan ylpeyttä omasta työstämme.

 

Solita on mukana hallituksen Työelämä 2020 -hankkeen blogikampanjassa. Hankkeen tavoite on rakentaa Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Blogikampanjassa eri organisaatiot kertovat eri näkökulmista, mitä ne tekevät paremman työelämän eteen. Tarkoituksena on jakaa oppeja ja vinkkejä sekä lisätä keskustelua työelämän kehittämisestä. Lisätietoja hankkeesta: www.tyoelama2020.fi