9.12.2015Blogi

Tuliko BI:stä legacya? – Osa 2

Ei ole helppoa huomata, että oma osaaminen ja iso osa työuran varrella toteutetuista ratkaisuista on kovaa vauhtia muuttumassa legacyksi. Kuten usein muutoksen keskellä, alkuun asian kokee uhaksi ja muutoksen pyrkii torjumaan: Ovathan tietovarasto- ja raportointiratkaisut edelleen ihan päteviä ja tarpeellisia. Erilaisia hypejä tulee ja menee jatkuvasti – miksi big data, ennakoiva analytiikka ja pilvi olisivat jotenkin erilaisia?

Tämä kaksiosainen blogikirjoitus käsittelee BI-ratkaisujen kehityksen kulkua. Ensimmäinen osa katsoi taaksepäin ja käsitteli BI-ratkaisujen kehittymistä pitkän aikavälin saatossa. Tässä toisessa osassa katsotaan BI-ratkaisujen tulevaisuuteen.

BI-ratkaisujen seuraava sukupolvi – 6 ominaispiirrettä

BI-ratkaisujen seuraava murros on parhaillaan käynnissä. Tällä hetkellä 3. sukupolven BI-ratkaisuissa ei vielä ole saavutettu selkeää status quo:ta, vaan yksittäiset teknologiat ja ratkaisuarkkitehtuurit muuttuvat ja kehittyvät vauhdilla. Modernien BI-ratkaisujen tärkeimmät ominaispiirteet ovat kuitenkin jo tunnistettavissa:

1. Best-of-the-breed -teknologiavalinnat. 

Ratkaisuille ominaista on valita kuhunkin tarkoitukseen parhaiten sopiva teknologia. Toki parasta on pyritty valitsemaan aiemminkin, mutta nyt erona on, että pyritään löytämään paras juuri tiettyyn tehtävään eikä vain keskimäärin parhainta kaikkeen (joka ei todellisuudessa ole paras missään). Tämä tarkoittaa, että ratkaisun jokaisessa kerroksessa (tiedon integrointi, talletus ja raportointi) saatetaan käyttää 2-4 erilaista teknologiaa hieman eri tarpeisiin.

2. Ratkaisun elinkaarikustannusten (TCO) minimointi ja kustannusten jakautuminen koko elinkaarelle.

Alkuun päästään pienellä panoksella eikä missään toteutuksen vaiheessa tarvita suuria kertainvestointeja. Avainasemassa ovat pilvi-infrastruktuurin joustavuus ja mahdollisuus hyödyntää resursseja tarpeen mukaan, teknologiavalintojen kohdistuminen edullisempiin vaihtoehtoihin ja ylipäätään lisenssimallien muuttuminen kohti subscription-pohjaista hinnoittelua. 

3. Automatisointi ja skaalautuvuus.

Ratkaisut toteutetaan alusta alkaen manuaalinen työ minimoiden ohjaamalla kehitystä ja ympäristöjä metatietojen avulla (lue Mikon blogikirjoitus Tietovaraston automatisointi). Myös skaalautuvuus otetaan huomioon ratkaisun eri kerroksissa, sekä suorituskyvyn että integroitavuuden näkökulmasta.

4. Hyödynnettävien tietojen kirjo.

Modernit BI-ratkaisut voivat tallettaa ja käsitellä millaisia tietoja tahansa riippumatta tiedon alkuperästä, tyypistä tai määrästä. Toisin kuin aiemmin, enää ei tarvitse rajoittua pelkästään organisaation sisäisten liiketoimintajärjestelmien tietoihin vaan voidaan käyttää hyvin joustavasti tietoja mistä tahansa järjestelmistä ja tarvittaessa organisaation ulkopuolelta.

5. Integroitu ennakoiva analytiikka ja reaaliaikaputki.

Modernit BI-ratkaisut voivat jalostaa dataa tilastollisten menetelmien ja koneoppimisen avulla pyrkien löytämään parhaan tuloksen mahdollistavan toimenpiteen, oli kyse sitten myynnin maksimoinnista, poistuman minimoinnista tai esimerkiksi tuotannon optimoinnista. Tietoja voidaan myös tarvittaessa analysoida ja välittää lähes reaaliajassa esimerkiksi verkkokaupan käyttöön.

6. Tieto jaellaan palveluina kaikkialle, missä sitä tarvitaan.

Tieto jaellaan palveluina takaisin operatiivisiin järjestelmiin, verkkopalveluihin ja mobiilisovelluksiin. Tällöin tietoa eivät käytä pelkästään yrityksen johtohenkilöt, vaan tieto vaikuttaa suoraan yrityksen tärkeimmissä prosesseissa työskentelevien ihmisten arkeen ja potentiaalisesti myös sidosryhmiin. Toki tietoja hyödynnetään myös perinteisillä työpöydillä ja raportoinnissa, missä self-service ja visuaalinen data discovery ovat entistä isommassa roolissa.

Modernit BI-ratkaisut siis yhdistelevät elementtejä tavanomaisesta BI:stä, ennakoivasta analytiikasta ja ohjelmistokehityksestä. Tavanomaisen BI:n komponentit eivät ole heti mihinkään katoamassa, mutta niiden rooli muuttuu pienemmäksi ratkaisujen muuttuessa entistä monimuotoisemmiksi.

BI itsessään ei muutu legacyksi, mutta sen muuttaessa voimakkaasti muotoaan voivat tavanomaiset BI-ratkaisut vanheta hyvinkin nopeasti.

Muutoksesta selviää parhaiten, kun sen ottaa omakseen ja etsii oman tapansa hyödyntää sitä toimintansa kehittämisessä. BI-ratkaisujen myllerrys ei ole tähän poikkeus vaan asiaan kannattaa tutustua ennakkoluulottomasti ja lähteä pieni askel kerrallaan toteuttamaan modernia BI:tä.

Tero Honko työskentelee Solitalla liiketoiminnan analytiikan parissa. Hänen tavoitteenaan on auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin omaa dataansa, vallitsevaa informaation hallinnan murrosta ja tiedon visualisoinnin teknologiakenttää.