4.12.2015Blogi

Tuliko BI:stä legacya? – Osa 1

Ei ole helppoa huomata, että oma osaaminen ja iso osa työuran varrella toteutetuista ratkaisuista on kovaa vauhtia muuttumassa legacyksi. Kuten usein muutoksen keskellä, alkuun asian kokee uhaksi ja muutoksen pyrkii torjumaan: Ovathan tietovarasto- ja raportointiratkaisut edelleen ihan päteviä ja tarpeellisia. Erilaisia hypejä tulee ja menee jatkuvasti – miksi big data, ennakoiva analytiikka ja pilvi olisivat jotenkin erilaisia?

Tämä kaksiosainen blogikirjoitus käsittelee BI-ratkaisujen kehityksen kulkua. Ensimmäinen osa katsoo BI-ratkaisujen kehittymistä pitkän aikavälin saatossa. Toinen osa keskittyy BI-ratkaisujen tulevaisuuteen.

Osa 1: BI-ratkaisujen evoluutio

Jotta käsillä olevaa muutosta olisi helpompi ymmärtää, on hyvä kääntää katse taustapeiliin (kuten BI:ssä on perinteisesti ollut tapana) ja tarkastella, kuinka BI-ratkaisut ovat aiemmin kehittyneet.

BI-ratkaisut ovat viimeisen 15 vuoden aikana kehittyneet yllättävän vähän. Tiedot on yleensä ladattu lähdejärjestelmistä graafisen ETL-työkalun avulla relaatiotietokannassa olevaan tietovarastoon, josta ne ovat edelleen luettu kuutioihin, raportointiin ja työpöydille.

Ominaista tälle ajanjaksolle ovat olleet massiiviset tietovarastointiprojektit, joissa on rakennettu keskitetty tietovarasto ja sen päälle erilaisia raportointi-, budjetointi- ja mittaristoratkaisuja. Etenkin yritysten johto, myynti ja talousfunktiot ovat saaneet työpöytänsä, eikä muidenkaan funktioiden raportointikokonaisuuksia sovi unohtaa. Toki teknologiat, menetelmät ja ratkaisut ovat tänä aikana kehittyneet pienin inkrementaalein askelin, mutta suuria mullistuksia ei ole koettu.

Ominaista tälle ajanjaksolle ovat olleet massiiviset tietovarastointiprojektit, joissa on rakennettu keskitetty tietovarasto ja sen päälle erilaisia raportointi-, budjetointi- ja mittaristoratkaisuja.

Ennen tietovarastojen yleistymistä 2000-luvun taitteessa raportointi ja kuutiot rakennettiin pitkälti suoraan operatiivisten tietokantojen tai niistä saatavien tietojen päälle. Osa tuon aikakauden teknologiosta on vieläkin markkinoilla muodossa tai toisessa. Esimerkiksi muutamien edelleen käytössä olevien kuutio- ja raportointiteknologioiden juuret ulottuvat jopa 1980-luvulle asti (mikä on toisaalta aika surullista, mutta nykyisen murroksen keskellä myös ehkä hieman lohduttavaa).

Tero Honko BI-ratkaisut

BI-ratkaisujen pitkän aikavälin kehittyminen.

BI-ratkaisujen seuraava murros on parhaillaan käynnissä. Tällä hetkellä 3. sukupolven BI-ratkaisuissa ei vielä ole saavutettu selkeää status quo:ta, vaan yksittäiset teknologiat ja ratkaisuarkkitehtuurit muuttuvat ja kehittyvät vauhdilla. Modernien BI-ratkaisujen tärkeimmät ominaispiirteet ovat kuitenkin jo tunnistettavissa. Kerron niistä lisää osassa 2, jossa keskitytään BI-ratkaisujen seuraavan sukupolven ominaispiirteisiin.

Tero Honko työskentelee Solitalla liiketoiminnan analytiikan parissa. Hänen tavoitteenaan on auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin omaa dataansa, vallitsevaa informaation hallinnan murrosta ja tiedon visualisoinnin teknologiakenttää.