2.1.2015Blogi

Tulevaisuuden työelämä ei edellytä koodaustaitoa

Koodaustaidon merkityksestä työelämässä pärjäämiseksi on kirjoiteltu ja puhuttu nyt jo hieman liikaa.

Esiin on nostettu mm. vanhempien sukupolvien huoli siitä, etteivät he pysty enää kilpailemaan nuoremman sukupolven kanssa työpaikoista ja menestyksestä, elleivät hekin osaa koodata sovelluksia.

Lapsille järjestetään koodikouluja ja kansanopistoissa voi valita iltaharrastuksekseen koodauskurssin. Tässä on kuitenkin nyt tehty kärpäsestä härkänen.

Koodaustaidon tärkeydestä puhuttaessa sekoitetaan koodaamisen osaaminen ja digitaalisen maailman ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen.

On totta, että digitaaliset sovellukset ja palvelut ovat arkinen osa yhteiskuntaamme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien tulisi osata koodata tai edes ymmärtää koodaamista.

Tärkeämpää on se, että osaa omassa arjessaan tai työelämässään hyödyntää digitaalisuuden ja teknologioiden tuomia hyötyjä. Tällä on koodauksen kanssa hyvin vähän tekemistä.

Ohjelmointiosaaminen ei tee parempaa tai tehokkaampaa työntekijää, ellei sitten itse työskentele ohjelmoijana. Silloin osaaminen on toki tärkeää.

Ohjelmointiosaaminen ei suoraan korreloi digitaalisuuden ymmärryksen kanssa, eikä hyväkään koodari välttämättä ymmärrä ratkaisukokonaisuuden liiketoimintalogiikasta tai sen synnyttämistä liiketoimintamalleista mitään.

Digitaalinen maailma tarvitsee syvällisempää sisällöllistä ymmärrystä siitä, millaisia sovelluksia ja palveluita tarvitaan ja minkälaisiin tarpeisiin.

Tärkeää on ymmärtää digitaalisuuden ilmiötä ja sen vaikutuksia omalle alalleen ja omalle työlleen.

Esimerkiksi markkinointi tulee jatkossakin olemaan markkinointia, mutta entistä enemmän vain digimuodossa.

Markkinoijan ei tarvitse jatkossakaan koodata omia sovelluksiaan, mutta hänen tulee ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja osata hyödyntää niitä.

IT-alan tehtävä on luoda helppokäyttöisiä palveluita, joita koodausta osaamattomatkin voivat käyttää.

Kansalaisen digitaidot, joihin koodauksesta puhuttaessa usein nyt viitataan, ovat paljon muuta kuin ohjelmointi.

Positiivista on se, että digitaalisuus on alkanut kiinnostaa laajasti ihmisiä. Koodaustaito ei kuitenkaan ole digimaailman ymmärtämisen tae.