5.2.2016Blogi

Tietovarasto – digitalisaation pullonkaula vai uusi kilpailuetu?

Tietovarastolla on liiketoiminnan ihmisten korvissa usein huono maine. Se nähdään pikemminkin informaation saatavuuden pullonkaulana kuin mahdollistajana. Tietovarasto on jotain, mitä puuhaillaan IT:n kellariosastolla ja sen päältä tuotetaan johdon raportteja. Operatiivisen liiketoiminnan ja tietovaraston kehittämisen välillä on usein ymmärryksen kuilu.

Tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa jokaisen liiketoiminnan ehkä jopa tärkein pääoma on tieto, jota kertyy eri muodoissa ja eri lähteistä. Tietovaraston rooli on perinteisesti ollut yrityksen sisäisen toiminnan johtamisen, raportoinnin ja tilannekuvan tukemisessa. Tämä rooli ei ole häviämässä mihinkään, mutta tietovaraston merkitys on laajentumassa asiakaskeskeisen tai ekosysteemikeskeisen liiketoiminnan mahdollistajaksi sekä operatiivisen johtamisen edellytykseksi.

Liiketoiminnan kannalta tärkeää dataa syntyy sekä yrityksen sisäisissä transaktiojärjestelmissä että esimerkiksi kaikissa asiakaskohtaamisissa. Jotta se pystytään muuttamaan todelliseksi pääomaksi ja jotta sitä pystytään hallitsemaan tehokkaasti ja hyödyntämään menestyksekkäästi, tulee sen sijaita jonkinlaisessa tietovarastossa, kuten tähänkin asti. Kaiken tiedon ei tosin välttämättä tarvitse sijaita samassa fyysisessä tietokannassa, eli voidaan puhua loogisesta tietovarastosta, data-alustasta tai vaikkapa data hubista. Kun tiedon liiketoiminnallinen merkitys kasvaa, saattaa liiketoimintaihmisistä hyvinkin tulla tulevaisuudessa näiden uuden ajan tietovarastojen omistajia tietotekniikkaihmisten sijaan. Mitä oikein on tapahtunut, että maailma on kääntynyt näin päälaelleen? Tarkastellaanpa muutosta konkreettisesti ystäväni Matin liiketoiminnan näkökulmasta.

Olipa kerran Matti

Matti on kansainvälisen kuluttajabrändiyrityksen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja. Matti saa kerran kuukaudessa yhteenvedon liiketoimintansa tilannekuvasta, hänelle vuosien mittaan jo hyvinkin tutuksi tulleen Powerpoint-pakan muodossa. Hän on myös kerran tai kaksi yrittänyt käydä vilkaisemassa yrityksen BI-portaalissa olevaa liiketoiminnan dashboardia, josta kuulemma voi ottaa erilaisia näkymiä ja porautua tarkempiin tietoihin. Kummallakaan kerralla hän ei sitä osannut käyttää.

Matti on kuullut joskus mainittavan tietovarastosta, kun IT-johtaja selitteli hänelle, miksei hän saa tällä hetkellä liiketoimintansa myynti- ja kannattavuuslukuja haluamallaan tarkkuustasolla, eikä verkko- ja kivijalkamyyntidataa yhdistettynä, eikä tietoja tarpeeksi usein päivitettynä. IT-johtaja Vesa oli kyllä sanonut, että se on mahdollista, mutta maksaisi miljoonan ja muutosprojekti kestäisi vuoden. Lisäksi Vesa on hieman näreissään kun Matti odottaa muutoksen olevan hänen IT-budjetissaan. Liiketoiminnoiltahan on jo kysytty, että mitä tietovarastossa pitää olla ja toteutus on sen speksin mukaan tehty ja hyväksytty.

Matin näkökulmasta tietovarastosta ei ole toistaiseksi ollut oikein mitään hyötyä. Toki Matti ei siis ollut edes tietoinen, että Powerpoint-pakassa olevat liiketoiminnan luvut tulevat suurelta osin juurikin tästä tietovarastosta. Mutta miksi Mattia edes pitäisi kiinnostaa, mikä on tietovarasto? Aiemmin ei tähän ole ollut ehkä tarvetta. Mutta asioiden tila on muuttumassa hyvinkin nopeasti. Mistä on kyse?

Muuttuva maailmankuva

Digitalisaatiosta ja digitaalisesta liiketoiminnasta on tullut muutosvoima, joka ei jäänyt vain yrityssaarnaajien ja konsulttien kalvoille. Yrityksissä on toki tehty isoja IT:n kehittymisen mahdollistamia hankkeita jo pitkään, mutta painopiste on digiaallon myötä muuttunut.

Digitalisaatio tarkoittaa uudenlaisia tapoja ihmisille, yrityksille ja yhteisöille olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Yritysten liiketoiminnan kehittämisessä on viimeiset noin 15 vuotta keskitytty paljolti sisäisen tehokkuuden parantamiseen, prosessien harmonisointiin ja joskus myös arvoketjujen optimointiin. On läpikäyty esimerkiksi laajoja ERP- ja ”yksi yritys” -hankkeita, otettu käyttöön CRM järjestelmiä ja kehitetty sisäisen johtamisjärjestelmän raportointia. Investoinnit ovat pitkälti kohdistuneet tämäntyyppisiin hankkeisiin, jonka pääasiallinen kohde on yrityksen sisäinen toiminta.

Digitalisaatio tarkoittaa uudenlaisia tapoja ihmisille, yrityksille ja yhteisöille olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Se tarkoittaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, palveluinnovaatioita ja uudenlaista, yllättävääkin, globaalia kilpailua. Se tarkoittaa kuluttajan, tai ylipäätään asiakkaan, vallan voimistumista, asiakkaiden odotusten kasvamista ja mahdollisuutta jopa uudentyyppiseen demokratiaan. Se tarkoittaa perinteisten isojen yritysten hallitsemien massamarkkinoiden valtakauden hiipumista.

Näistä asioista Mattikin on kuullut jo ihan liikaakin viime aikoina. Mutta sitä hän ei ole vielä täysin ymmärtänyt mitä se hänelle tarkoittaa. Yritykseen on palkattu myös CDO, mutta Matti ei saa oikein tämän ajatuksista kiinni, eikä uskalla antaa budjettia itselleen vieraalta kuulostaville hankkeille.

Digitalisaation myötä liiketoiminnan kehittämisen painopiste on siirtynyt yrityksen sisäisestä toiminnasta asiakaskeskeiseen ajatteluun ja aidosti asiakaslähtöiseen liiketoiminnan muutokseen.

Digitalisaation myötä liiketoiminnan kehittämisen painopiste on siirtynyt yrityksen sisäisestä toiminnasta asiakaskeskeiseen ajatteluun ja aidosti asiakaslähtöiseen liiketoiminnan muutokseen. Digitalisaatio on myös mahdollistanut tai kiihdyttänyt erityyppisiin ekosysteemeihin perustuvien uudenlaisten liiketoimintamallien syntyä ja laajentumista. Tämä vaatii uudenlaista IT-arkkitehtuuria ja uudenlaisia toimintamalleja. Tietovarasto ei ole häviämässä mihinkään, vaan se on yksi tämän muutoksen ytimessä olevista asioista. Muutos koskee tietovaraston teknistä toteutusta, sen roolia liiketoiminnan näkökulmasta sekä sen kehittämisen menetelmiä. Palaan näihin tarkemmin seuraavissa kirjoituksissani.

Miksi Matti sopeutuisi muutokseen?

Digitalisaation muutosvoimat vaikuttavat kaikkiin yrityksiin ja kaikkeen yrityksissä, ennemmin tai myöhemmin. Yrityksen elinajan odote ei ole kovinkaan hyvä, jos se keskittyy edelleen kehittämään pelkästään sisäistä tehokkuuttaan ja perinteisten tuotteidensa myyntiä perinteisin menetelmin (vaikkakin uudempia ja edullisempia teknologioita hyödyntäen). Näiden ilmiöiden ytimessä on kyvykkyys hallita ja hyödyntää innovatiivisesti monimuotoista dataa ja rakentaa siitä jotain uutta, joka näkyy asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Edistyksellisillä yrityksillä onkin loistava mahdollisuus rakentaa tietovarastosta uusi kilpailuetu. Rohkeus ja nopeus ovat valttia.

Ai niin, yksi osa muutosta on, ettei tietovaraston uudistus maksa enää miljoonaa. Tästäkin lisää maksuttomassa Solitan HUB: Data kilpailueduksi -tapahtumassamme ensi viikon ke 10.2. Ilmoittaudu mukaan!

Pasi Jalonen työskentelee Solitalla Team Managerin roolissa ja konsultoi asiakkaita informaation hallinnan ja tiedolla johtamisen arkkitehtuuriasioissa. Informaation hallinnan lisäksi hän on kiinnostunut erityisesti ihmisten johtamisesta ja systeemiajattelusta.