3.9.2015Blogi

Teollisen internetin tekeminen on lähtenyt liikkeelle, mutta unohtuuko oleellisin?

Teollisen internetin ja laajemminkin IoT:n liikkeellelähtö ja hyödyntäminen yrityksissä alkaa ottaa tuulta purjeisiin Suomessakin. Viime kuukausina on ollut nähtävissä selkeää edistymistä. Asia on tapetilla, sen tuomia mahdollisuuksia aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään ja liikkeellekin ollaan joko lähdössä tai jo lähdetty.

Ollaan siis siirtymässä sanoista tekoihin. Yhä useammin myös liikkeellelähtö tehdään ketterästi, nopeita kokeiluja hyödyntäen ja omaa ymmärrystä ja osaamista kasvattaen. Näinhän tämä homma pitääkin hoitaa! Loistavaa!

Tekemisen lähtökohtana käytetään usein yrityksen omia varantoja eli saatavilla olevaa dataa, laitekantaa, osaamista, kumppaniverkostoa ja niin edelleen. Ylipäätänsä sitä, mitä on saatavilla. Myös teknologiaratkaisuja mietitään paljon. Teknisiä kyvykkyyksiä testaillaan erilaisilla kokeiluilla. On saatu hyviäkin tuloksia, ja niiden pohjalta voidaan alkaa rakentaa ensimmäisiä palveluita ja kaupallistaa niitä.

Kaikki siis on keskimäärin kehittymässä ihan hyvään suuntaan. Mutta:

Asiakas ja asiakkaalle tuotettava arvo on yksiselitteisesti kaikista tärkeintä.

Tämä fakta pitää olla keskiössä teollisen internetin tai IoT:n ratkaisuja mietittäessä. Ja se on syytä huomioida heti alusta alkaen, jotta ymmärretään, miten luodaan arvoa asiakkaalle tai asiakkaan asiakkaalle, ja minkälaisia ongelmia ja tarpeita heillä on.  On niin helppoa ja monesti mukaansatempaavaa lähteä kokeilemaan ja tekemään uusia asioita, kun kaikki tarvittavat ja mielenkiintoiset palaset ovat jo kasassa.

Valitettavasti tämä elintärkeä asia tuppaa joskus unohtumaan. Digitaalisuus ja teollinen internet nostavat asiakaskunnassa esille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, tarpeita ja haasteitakin. Niiden selvittäminen ja ymmärtäminen on oleellista ottaa osaksi tekemistä jo ennen kuin asetutaan edes lähtötelineisiin.

Lisäksi on tärkeätä miettiä myös koko asiakaskuntaa.  Tehdäänkö teollisen internetin vauhdittamia ratkaisuja pelkästään nykyisille ja nykyisen kaltaisille asiakkaille vai aukeaako yritykselle kokonaan uusia asiakassegmenttejä tai kokonaisia markkinoita?

Kun ymmärretään asiakkaan tarpeet ja arvontuotto sekä uudet mahdollisuudet uudessa digitaalisessa kontekstissa, voidaan alkaa kokeilla ja rakentaa ratkaisuja ja palveluita, jotka osuvat näihin tunnistettuihin pisteisiin. Ratkaisuja mietittäessä on syytä tutkia omaa sisäkenttää: mitä palasia on jo olemassa ja miten näistä asioista voisi rakentaa asiakkaalle arvoa tuottavia kokonaisuuksia ja palveluita? Samalla pitää myös tunnistaa mitä uusia kokonaisuuksia ja osaamisia on hankittava ja rakennettava, jotta maksimaalinen arvontuotto on mahdollista koko ekosysteemille.

Arvontuoton ymmärtäminen, selvittäminen ja ennen kaikkea mittaaminen on tehtävä käsi kädessä varsinaisten ratkaisujen rakentamisen kanssa. Keskittymällä pelkästään toiseen tai tekemällä asioita eri tahdissa, jää ratkaisu väkisinkin torsoksi.

Varsinaiset liiketoiminnan fundamentit eivät siis muutu tässä(kään) murroksessa.

Asiakkaan ja hänen kokemansa arvon on oltava kaiken keskipisteenä. Tähän teollinen internet ja Internet of Things tarjoavat tukun aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, menetelmiä, teknologioita ja työkaluja. Ne eivät kuitenkaan saa olla pääasia. Kun maksimaaliseen arvontuottoon panostetaan alusta asti, kaikilla arvoketjun ja ekosysteemin toimijoilla on edellytykset menestyvän liiketoiminnan pyörittämiseen.