22.6.2015Blogi

Teollisen internetin liiketoimintamallia ei voi suunnitella

– se löytyy rohkeasti kokeilemalla

Teollinen internet ja Internet of Things ovat kuuma puheenaihe lähes jokaisessa yrityksessä. Keskustelussa nousee usein esille kaksi piinaavaa strategista kysymystä:

  • Miten tällä tehdään rahaa?
  • Mitä tämä tarkoittaa liiketoimintamallille ja miten sitä pitäisi kehittää?

Molemmat kysymykset liittyvät kiinteästi toisiinsa. Yhä useammassa yrityksessä niihin etsitään kuumeisesti ratkaisua ja yritetään löytää työkaluja liiketoimintamallin kehittämiseksi. Hyvä näin, koska perimmiltään teollisen internetin hyödyntämisessä ei ole kysymys teknologiasta ja mitä se mahdollistaa vaan siitä, miten siitä rakennetaan uudella tavalla asiakkaalle arvoa ja sitä kautta liiketoimintaa.

Käytännössä tämä on osoittautunut yllättävänkin vaikeaksi tehtäväksi.

Väitänkin, että teollisen internetin mahdollistamaa liiketoimintamallia ei voi suunnitella, vaan sen kehittäminen ja kehittyminen pitää kokea.

Uskallan myös väittää, että liiketoimintamallia ei useimmiten voi edes yrittää suunnitella, ainakaan liian tarkasti, koska:

  • Teollisen internetin maailmassa eivät sellaisenaan päde totutut ja hyväksi havaitut menetelmät ja lainalaisuudet, kuten huolellinen ja pitkälle viety etukäteissuunnittelu. Kehittyvä teknologia vaatii uudenlaisia tapoja kehittää ja johtaa. Nopeat muutokset markkinassa ja teknologian kehittymisessä takaavat myös sen, ettei kenelläkään ole tulevaisuuden aukotonta kristallipalloa. On siis pakko ottaa näkemystä, ennakoida, tehdä asioita kokeilemalla ja ennen kaikkea oppia.
  • Globaali kilpailukenttä tuo mukanaan aivan uusia ja uudenlaisia kilpailijoita, joiden toimia ei voida mitenkään etukäteen tunnistaa. Jo jopa kliseisiä esimerkkejä digitalisaation mukanaan tuomasta uudesta kilpailusta ovat Uber, Airbnb tai vaikkapa Amazon, joka on voimakkaasti aikojen saatossa muuttanut liiketoimintamalliansa.

Pitääkö sitten veistää kaarnalaiva ja heittää se laineille katsoakseen minne se loppujen lopuksi lipuu?

Ei suinkaan, koska päämäärättömyys ja organisaation suunnan puuttuminen  johtaa turhaan poukkoiluun. Ei saada koskaan mitään valmiiksi. Visio tulevaisuudesta ja omasta roolista on oltava, joskin sitä on oltava valmis muuttamaan nopeastikin, tarpeen niin vaatiessa. Menestyminen vaatii ennen kaikkea näkemystä, rohkeutta, nopeaa kellotaajuutta sekä ketteryyttä reagoida opittuihin asioihin.

Miten liiketoimintamallin kehittäminen muutetaan kokemukseksi?

Vanhan sanonnan mukaan tuleen ei saa jäädä makaamaan. Jotta liiketoimintamallin kehittäminen saadaan alkuun, on alettava kerätä kokemuksia. Ja kokemuksia karttuu ainoastaan tekemällä asioita sekä oppimalla tehdyistä kokeiluista.

On uskallettava ottaa ensimmäinen askel kohti tuntematonta luottaen omiin kykyihin ymmärtää, omaksua ja oppia uusia asioita. On lähdettävä konkreettisesti ulos kentälle. Jo muutaman päivän tai viikon mittaisessa kokeilussa pystyy selvittämään parhaimmillaan idean toimivuuden sekä tekemään päätelmiä sen mahdollisuuksista ansaintamielessä. Olisivatko asiakkaat valmiita maksamaan tästä ja missä muodossa?

Jotta liiketoimintamallien kehittäminen ja  sitä kautta kokemuksen karttuminen  saataisiin oikealla tavalla liikkeelle, on saatava käyntiin jatkuvan kehittymisen sykli. Se koostuu kolmesta osasta:

  1. Suunnittele
  2. Toteuta ja mittaa
  3. Opi

Kun visio teollisen internetin tavoitetilasta on olemassa, suunnitellaan ensimmäinen kokeiltava asia, toteutetaan se, ja opitaan tuloksista. Sitten pyöräytetään sama kokonaisuus uudelleen ja uudelleen. Lopputuloksena on oppimisen ja kokemisen kautta jalostuva ymmärrys mahdollisuuksista sekä liiketoimintamallista.

Jatkuvan oppimisen kautta ymmärretään, miten asiakkaalle voidaan tuottaa arvoa uudella tavalla, miten arvo asiakkaalle kertyy ja miten omaa liiketoimintaa ja ansaintamallia pitää mahdollisesti kehittää vastaamaan asiakkaan arvontuottoa. Kokemusta siis karttuu ja kokemushan taas auttaa ymmärtämään mitä kannattaa tehdä ja ennen kaikkea ei kannata tehdä.

Mistään mahdottomasta tai ylipääsemättömästä asiasta tässä ei ole kyse. Tarvitaan rohkeutta lähteä kehittämään uutta sekä aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta kokemus jalostuu toimivaksi malliksi ja toiminnaksi.

Asenne ratkaisee, niin kuin aina.