27.5.2016Blogi

Teollinen internet – näin tulet voittajaksi

Useimmat teollisten laitteiden ja koneiden valmistajat ovat perustavanlaatuisen murroksen edessä, jonka yhtenä suurimmista ajureista ovat IoT ja teollisuudessa teollinen internet. Perinteiset arvoketjut ja arvonmuodostus ovat kokemassa tulevina vuosina valtavia muutoksia. Tyypillisten kilpailijoiden lisäksi tulee merkittäviä toimijoita toimialan ulkopuolelta, jotka aivan uudenlaisen liiketoimintamallin kautta kääntävät koko toimintalogiikan päälaelleen.

Myös toimitusketjut kohtaavat valtavia muutoksia, kun erilaiset arvoverkot ja ekosysteemit alkavat haastaa perinteisiä toimintamalleja. Enää ei voi kilpailla yksinään tuotteen ominaisuuksilla tai tehokkuudella, vaan asiakasarvo on yhä enenevässä määrin kaiken toiminnan keskiössä. Tässä murroksessa myös perinteiset laitetoimittajat miettivät kuumeisesti omaa asemaansa ja strategiaansa.

Edelläkävijäyritykset ovat transformoimassa liiketoimintaansa perinteisestä investointipohjaisesta tuoteliiketoiminnasta kohti erilaisia palveluliiketoimintoja, joissa kertatransaktiosta siirrytään kohti palveluna myymistä sekä jatkuvaa laskutusta.

Jokaisesta jatkossa menestystä janoavasta yrityksestä tulee taustasta riippumatta palveluyhtiöitä

Teollinen internet antaa tähän aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Edelläkävijäyrityksillä on käytössään työkalut, joiden avulla asiakassuhde saa aivan uudenlaisen muodon.  Yritys, joka pystyy kaikista parhaiten auttamaan asiakastaan tämän oman liiketoiminnan menestyksekkäässä pyörittämisessä, tulee olemaan voittajien puolella tulevaisuudessa. Sen sijaan, että myydään kone tai laite asiakkaalle ja yritetään myydä siihen elinkaaren aikana lisäpalveluita, modernisointeja ja normaaleja huoltopalveluita, siirrytään aidosti kohti asiakasarvon ymmärrystä ja tuottoa.

On oltava jatkuvasti läsnä ja autettava asiakasta aidosti esimerkiksi parantamaan lopputuotteensa laatua tai prosessin tehokkuutta.

Samaiset yritykset pystyvät myös ymmärtämään asiakkaan toimintaa ja laitteen käyttöä merkittävästi paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä taas kiihdyttää uudenlaisten innovaatioiden tekemistä sekä mahdollistaa aivan uudenlaisia laskutus- ja liiketoimintamalleja. Lisäksi asiakasymmärryksen sekä asiakasrajapinnan rooli nousee entistä tärkeämpään rooliin. Yhteistyö asiakkaan kanssa on jatkuvaa ja siten sellaiset yritykset, jotka kykenevät hallitsemaan asiakasrajapintaa, tulevat menestymään tulevaisuudessa.

Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että kyseinen toimija olisi laitteen tai koneen valmistaja. Asiakasrajapintaan tulee myös uudenlaisia toimijoita, jotka tulevat ainakin osittain kaappaamaan asiakasrajapinnan hallinnan olemassa olevilta toimijoilta ja perustavat koko liiketoimintalogiikkansa puhtaasti siihen.

Kun yhtälöön kun lisätään vielä pääomaa sitovien tuotantohyödykkeiden vajaakäyttö ja sen tehostaminen, alkaa keitoksessa olla kaikki ainekset isolle murrokselle.  Esimerkkejä kyseisestä murroksesta on kuluttajapuolella jo useita, erityisesti matkailu- ja kaupan aloilla.

Asiakasrajapinnan hallinta tulee ratkaisemaan tulevaisuuden voittajat

Edellä käsitellyt asiat tulevat muuttamaan lähes kaikkien liiketoimintojen logiikkaa lähitulevaisuudessa. Listasimme osana Teollisen internetiin keskittyvän Solita Think Tank –työryhmän työtä myös kuusi muuta kohtaa, jotka tulevat muuttumaan.

Käy lukemassa mitä ne käytännössä tarkoittavat lataamalla raportti täältä.

Mikko työskentelee Solitalla teollisen internetin liiketoiminnan parissa. Häntä kiinnostaa erityisesti IoT, digitaalisen maailman arvontuotto ja palvelut sekä teollisen internetin uudet liiketoimintamahdollisuudet. Vapaa-ajallaan Mikon löytää maastopyörän selästä, juoksemasta tai jalkapallokentän laidalta.