11.8.2021Blogi

Tampereen ratikan liikenne alkoi täsmällisenä

Tampereen Ratikan liikennöinti alkoi suunnitelman mukaisesti maanantaina 9.8.2021. Analysoimme ratikan ensimmäisen päivän liikenteen onnistumista Nyssen julkaiseman avoimen datan pohjalta. Näyttää siltä, että monien muiden hyvien puoliensa lisäksi ratikka on sekä nopea että täsmällinen!

Täsmällinen ja nopea

Ratikan suunnitteluperiaatteena on alusta asti ollut, että se ei seiso ruuhkissa muun liikenteen seassa. Ratikka kulkee valtaosan matkasta omilla väylillään ja risteyksissä sille pyritään aina antamaan etuajo-oikeus.

Suunnitteluperiaate näkyy erittäin selkeästi liikenteen täsmällisyydessä: ratikka pysyy huomattavasti linja-autoja paremmin aikataulussa. Ratikoista lähes 60% saapui pysäkille täysin aikataulussa (ts. alle 1 min myöhässä), noin 80% enintään 2 minuuttia myöhässä ja lähes 90% enintään 3 minuuttia myöhässä. Linja-autojen osalta vastaavat luvut ovat 50% aikataulussaan, 60% enintään 2 min myöhässä ja 70% enintään 3 min myöhässä.

Kenties tärkein havainto on kuitenkin se, että ratikka ei kärsi pitkistä myöhästymisistä juuri lainkaan: vain 4% tapauksista ratikka saapui pysäkille yli viisi minuuttia myöhässä, eikä kertaakaan yli 10 minuuttia myöhässä. Sen sijaan linja-autoista yli 20 % oli yli viisi minuuttia myöhässä, ja jopa yli 15 minuutin myöhästymisiä oli useita.

Tampereen ratikka

Kuva: Ratikan (punaiset pylväät) ja linja-auton (siniset pylväät) pysäkkitäsmällisyyden luokittelu eri myöhästymiskategorioihin. Vasemmalla aikataulussa tai vain vähän myöhässä olevat saapumiset ja oikealla enemmän myöhässä olevat saapumiset. Mittarina prosenttiosuus pysäkille saapumisista.

Tampereen ratikka on myös erittäin nopea: sen keskinopeus on 19–22 km/h, kun esimerkiksi Helsingin spora matelee keskimäärin 14 km/h nopeutta ja joillakin linjoilla vain 12 km/h. Käytännön nopeusero on vielä suurempi kuin luvut antavat ymmärtää. Kärjistetysti voidaan sanoa, että Helsingin sporaa voidaan verrata bussiin tai jopa kävelyyn, kun taas Tampereen ratikka tarjoaa lähijunaa vastaavan palvelutason.

Ruuhka-aikanakin sujuvasti

Joukkoliikenteen – kuten muunkin liikennejärjestelmän haaste – piilee ruuhka-ajoissa. Töihin tai opiskelemaan matkaavaa ihmistä ei paljon lohduta liikenteen keskimääräinen täsmällisyys, jos juuri se oma ruuhkabussi on aina vartin myöhässä. Näyttää siltä, että ratikka taklaa myös tämän haasteen: koska ratikan ei tarvitse kärsiä muusta liikenteestä, se kulkee täsmällisesti myös aamu- ja iltapäiväruuhkassa.

Tämä näkyy hyvin myös maanantain datassa: iltapäiväruuhkassa (klo 16-17) yli 10 minuuttia myöhässä olevien linja-autojen osuus kasvaa lähes 20 %:iin. Sen sijaan ratikan tapauksessa ruuhka-aikaan ei yli 10 min myöhästymisiä ollut lainkaan ja 5-10 minuutin myöhästymisen osuuskin kasvoi vain noin 5 %:iin.

Ratikka Tampere

Kuva: Ratikan (vasemman puoleiset pylväät) ja linja-auton (oikean puoleiset pylväät) pysäkkitäsmällisyyden luokittelu keskipäivällä (klo 12-13) ja ruuhka-aikana (klo 16-17). Mittarina (värinä) eri myöhästymiskategorioiden prosenttiosuus pysäkille saapumista.

Hervannasta keskustaan vauhdilla

Mitä tämä kaikki tarkoittaa tavalliselle matkustajalle? Nysse ei vielä julkaise matkustajamääriä reaaliajassa. Voidaan kuitenkin olettaa, että yksi isoimmista matkustavirroista kulkee Hervannan keskukselta Hämeenkadulle. Tällä välillä matkustaville ratikka on taivaanlahja: bussiaikana tämän välin matkustaminen kesti varsinkin ruuhka-aikaan tuskastuttavan kauan, reilusti yli puoli tuntia. Ratikalla sama matka taittuu nyt huomattavasti nopeammin: maanantain datan perusteella 19,5 minuutissa (mediaani). Tämä on erittäin kilpailukykyinen nopeus myös henkilöautoa vastaan!

Tampereen ratikka - matka-aika

Kuva: Matka-aika Hervantakeskus-Rautatieasema on Google Mapsin mukaan henkilöautolla noin 17 min (+ pysäköintiin varattava aika). Maanantain kulkutietojen perusteella ratikalla matka taittuu 19,5 minuutissa (mediaani).

Kehityskohteitakin löytyy

Täsmällisyyden näkökulmasta ratikka siis näyttää lunastavan lupauksensa. Joitakin kehityskohteita ensimmäinen liikennöintipäivä kuitenkin osoitti. Eniten pysäkkitasoisia myöhästymisiä oli linjalla 3 Hervannasta Pyynikintorin suuntaan. Linjan mediaanimyöhästyminen pysyy maksimissaan noin minuutissa aina Sammonkadun alkupäähän asti. Sammonkadulla mediaanimyöhästyminen lähtee hienoiseen kasvuun ja Itsenäisyydenkadun lopussa ja Hämeenkadulla ko. ratikat ovat kulkeneet noin 2 minuuttia aikataulusta myöhässä. Näitä kohtia voidaan varmasti sujuvoittaa tarkastelemalla dataa eri näkökulmista.

Ratikkalinja 3 Tampere
Kuva: Linja 3 Hervanta-Pyynikintori suunnan mediaani pysäkkitasoinen myöhästyminen (ero aikatauluun). Sinisellä värillä alle 1,5 minuutin myöhästymiset ja oranssilla värillä yli 1,5 minuutin myöhästymiset.

Datalla parhaita mahdollisia päätöksiä

Jo ratikan ensimmäisen liikennöintipäivän analysointi paljasti paljon: yleisellä tasolla näyttää siltä, että tämä tamperelaisille uusi liikennemuoto näyttää lunastavan sille asetetut odotukset nopeuden ja täsmällisyyden suhteen. Toisaalta myös kehitettävää löytyy.

Jatkossa olisi äärimmäisen mielenkiintoista tarkastella liikenteen sujuvuutta pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi eri linjojen, pysäkkien, ajankohtien ja kalustoyksilöiden osalta. Erityisen kiinnostavaa olisi yhdistää täsmällisyystiedot matkustajamääriin sekä matkojen alku- ja päätepisteisiin. Jatkossa tämä onkin mahdollista, sillä ratikoissa on valmius kehittyneeseen hahmontunnistukseen perustuvaan matkustajalaskentaan.

Liikennejärjestelmän kokonaisuuden kannalta olisi myös tärkeää tarkastella, miten ratikkaliikenteen käynnistyminen heijastui linja-autojen täsmällisyyteen – ratikan myötähän koko joukkoliikenneverkosto suunniteltiin uudelleen. On myös huomattava, että ratikan myötä huomattavan iso osa joukkoliikennematkoista sisältää jatkossa vaihtoyhteyden linja-autoon joko reitin alku- tai loppupäässä – tai sekä että. Näin ollen matkustajien kannalta on tärkeää tarkastella sujuvuutta koko ketjun, ei vain ratikan osalta.

Sinustako datatähti?

Solitalla tehdään tulevaisuuden dataratkaisuja, joissa yhdistetään rohkeasti erilaista osaamista aina liiketoiminnasta avoimen lähdekoodin ja konttipohjaisten teknologioiden käyttöön. Tätä blogikirjoitusta varten rakensimme reaaliaikaisen ratkaisun datan jalostamiseen. AWS-pilvialustan tarjoama skaalautuva reuna- ja pilvilaskenta tarjosi mahdollisuuden tehdä nopeasti täysin automatisoitu ratkaisu ilman palvelimia. Raitiovaunujen kulkutiedot saatiin Tampereen kaupungin tarjoamana avoimena datana. Avoimen datan tarjoaminen on tärkeä osa kaupunkien palveluita ja toiminnan läpinäkyvyyttä. On hienoa, että Tampere on myös tämän kehityksen etujoukoissa!

Ratkaisu ratikan kulkutietojen analysointiin toteutettiin Solitan data-akatemiassa, jossa koulutamme tulevia datatähtiä. Voit lukea lisää akatemiasta täältä. Katso myös kaikki avoimet työpaikkamme.

Solita on yli 1100 ihmistä työllistävä teknologia-, data- ja designyritys, joka valjastaa ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Toteutamme kehittyneitä dataratkaisuja, joilla muun muassa analysoidaan liikennejärjestelmän tilannetietoa maalla, merellä ja ilmassa.