30.1.2018Blogi

Tableau 10.5 -versio – suorituskykyisempää ja interaktiivisempaa analytiikkaa

Itsepalvelu business intelligence (BI) -trendin käynnistäneen Tableau-työkalun uusi 10.5 versio julkaistiin 10. tammikuuta. Päivitys sisältää jälleen paljon uutta aina yksittäisistä connectoreista Tableau Serverin Linux-tukeen. Mielestäni kaksi ominaisuutta kuitenkin erottuvat muista: uusi hyper-kyselymoottori näkee vihdoin päivänvalon ja visualisointien upottaminen tooltippeihin tulee mahdolliseksi.

Parempaa suorituskykyä uudella kyselymoottorilla

Tableau osti vajaa pari vuotta sitten saksalaisen HyPer nimisen tietokanta-startupin. Nyt 10.5 versiossa uusi teknologia on saatu integroitua Tableau-tuotteiden ytimeen uudeksi kyselymoottoriksi. Hyperin on tarkoitus nopeuttaa sekä extractien muodostusta että varsinaisia kyselyitä etenkin suurilla datamassoilla. Tableau mainostaa, että suorituskyky voi parantua datan sisäänluvussa kolminkertaiseksi ja kyselyissä viisinkertaiseksi. Solitan tekemässä pienimuotoisessa vertailussa noin 10 miljoonan rivin tietolähteen lukeminen extractiin nopeutui alle puoleen entisestä (yhdeksästä ja puolesta minuutista neljään minuuttiin).

Tableau mainostaa, että suorituskyky voi parantua datan sisäänluvussa kolminkertaiseksi ja kyselyissä viisinkertaiseksi.

Uusi kyselymoottori tulee käyttöön automaattisesti uuden version myötä. Muutos on pääsääntöisesti helppo ja hyvin suoraviivainen: extract-tiedostojen pääte muuttuu tde:stä hyper:iksi, mikä on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi scripteissä. Jos käytössä on Tableaun eri versioita, kannattaa huomioida, etteivät vanhemmat versiot tue hyper-extracteja. Tietoja ei myöskään enää kannata jakaa pelkkinä extracteina vaan pakattuina tietolähteinä tai analyyseinä (tdsx tai twbx -tiedostoina).

Tietojen upottaminen tooltip:iin säästää tilaa

Visualisointien upottaminen tooltippeihin on toinen merkittävä uusi ominaisuus. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat visualisoinnit ja entistä kattavammat lisätiedot ilman, että tiedot vievät tilaa työpöydän tai visualisoinnin muulta sisällöltä. Tooltip-visualisointien käyttäminen ei ole teknisesti vaikeaa, mutta niiden järkevä hyödyntäminen voi vaatia oivaltamista ja luovuutta. Koska toiminnallisuus on uusi myös raportoinnin loppukäyttäjille, voi olla hyvä lisätä näkymään jonkinlainen vihje tooltip:iin sijoitetusta visualisoinnista.

Kuva. Esimerkki tooltip:iin upotetuista visualisoinneista. Kuvassa lisätietoja Vantaalla tapahtuneista onnettomuuksista. Mikään ei estä upottamasta useampaa visualisointia samaan tooltip:iin.

Upotettavat visualisoinnit rakennetaan erillisinä sheeteinä, jonka jälkeen ne voidaan sijoittaa toisen visualisoinnin tooltip:iin. Data filtteröidään oletuksena automaattisesti samoilla rajauksilla kuin alkuperäisessä datapisteessä. Upotetun visualisoinnin filttereitä voi halutessaan muokata tooltip:in määrityksessä. 10.5 versiossa upotus on staattinen kuva, mutta tähän voi tulla parannuksia myöhemmissä versioissa.

Muuta uutta ja tuleva Maestro

10.5 version muista uusista ominaisuuksista nostaisin esiin muutamat Tableau Serverin uudistukset. Server on nyt saatavana Windowsin ohella myös Linux käyttöjärjestelmälle (RHEL 7, CentOS 7, Oracle Linux ja Ubuntu 16.04 LTS). Tämä voi joissain tapauksissa helpottaa Server ympäristöihin liittyvää ylläpitoa ja valvontaa sekä alentaa infrasta aiheutuvia kustannuksia.

Tableau Serverin projekteista voi uudessa versiossa muodostaa hierarkioita.

Tableau Serverin projekteista voi uudessa versiossa muodostaa hierarkioita. Tämä nested projects -toiminnallisuus auttaa hallitsemaan projekteihin liittyviä analyysejä ja oikeuksia entistä paremmin. Kannattaa huomioida, että Tabcmd ei ainakaan vielä tue projektihierarkioita. Serverillä myös analyysien seuraaminen (subscription) on tullut helpommaksi: vastaanottajia voi nyt etsiä käyttäjäryhmien perusteella ja lähetettävän sähköpostin tekstiä voi muokata.

Kaikkiin 10.5 version uusiin ominaisuuksiin voi tutustua Tableaun verkkosivuilla.

Uuden version ohella myös Maestro:n julkaisu lähenee. Maestro on täysin uusi työkalu Tableau-tietolähteiden valmisteluun ja luomista (self-service data preparation). Maestro mahdollistaa eri lähteistä saatavien tietojen yhdistelyn, tietojen siivouksen, laskentojen tekemisen ja tietenkin tiedon julkaisun suoraan Tableauun. Kerromme lisätietoja ja kokemuksia Maestrosta sen julkaisun jälkeen.

Tero Honko työskentelee Solitalla liiketoiminnan analytiikan parissa. Hänen tavoitteenaan on auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin omaa dataansa, vallitsevaa informaation hallinnan murrosta ja tiedon visualisoinnin teknologiakenttää.