25.5.2021Blogi

Solitan perehdytys on monivaiheinen polku

Perehdytys Solitalla

Perehdytyksellä on iso rooli työntekijän uuteen työpaikkaan tutustumisessa ja työhön kiinni pääsemisessä. Solitan näkökulmasta perehdytyksen tarkoituksena on sitouttaa uudet tulokkaat kulttuuriin, tekemiseen ja solitalaisuuteen. Hyvin suunniteltu perehdytysprosessi mahdollistaa sen, että ihmiset saadaan mahdollisimman pian oman intohimonsa äärelle projekteihin.

”Perehdytyksessä painottui Solitan kulttuuri ja työn tekemisen tavat eri näkökulmista. Siitä sai hyvän pohjan ja eväitä töiden tekemiseen omassa projektissa.”
Hanna Ylä-Jussila, ohjelmistokehittäjä

Solitan nopea kasvu ja kansainvälistyminen ovat luoneet uudenlaisia vaatimuksia perehdytysprosessille. Kasvavassa yrityksessä esimerkiksi perehdytysprosessin skaalautuvuus on tärkeää ja prosessin täytyy mukautua kasvun tuomiin muuttuviin tarpeisiin.

Meille on tärkeää taata yhtenäinen kokemus kaikille uusille solitalaisille sijainnista tai yksiköstä riippumatta. Solitan perehdytyspolku on kaikille samanlainen eikä ihmisiä jaeta ryhmiin esimerkiksi yksiköiden, sijainnin tai työtehtävien perusteella. Näin ihmiset pääsevät tutustumaan solitalaisiin eri yksiköistä ja maista – ja samalla ehkäistään siiloutumista.

Perehdytys alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää

Solitan perehdytys on monivaiheinen polku, joka starttaa jo ennen varsinaista työsuhteen alkua ja jatkuu noin neljän kuukauden ajan aloituksen jälkeen. Perehdytyksessä on pyritty ottamaan kaikki huomioon – olit sitten alan junnu tai sennu, jokaisen tulisi pystyä löytämään perehdytyspolun varrelta tarttumapintaa niin kulttuuriin ja tapoihimme, kuin omaan tekemiseen asiakkaan kanssa.

”Yksi hienoimpia asioita on ehdottomasti ollut se, että kaikille akatemialaisille on mentorit. Odotin innolla sitä jo hakiessa, kun huomasin maininnan ilmoituksessa.”
Ilkka Jokela, ohjelmistokehittäjä

Meille on tärkeää varmistaa, että hommat lähtevät sujuvasti liikkeelle heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Perehdytysprosessi starttaa jo ennen ensimmäistä työpäivää Claned-nimisen verkko-oppimisympäristön kautta. Clanediin on koottu videoita, joilla Solitan asiantuntijat kertovat esimerkiksi Solitan arvoista, projekteista ja arjesta.

”Oli hienoa, että perehdytys alkoi heti, kun työsopimus oli allekirjoitettu. Siinä vaiheessa tiedonjano on jo kova, eikä tarvinnut odotella koko kuukautta, että pääsi kurkistamaan uuteen työpaikkaan.”
Hanna Ylä-Jussila, ohjelmistokehittäjä

Lisäksi työntekijä pääsee ennen töiden alkua tutustumaan Workdayhin, joka on yksi solitalaisen tärkeimmistä päivittäisistä sisäisistä työkaluista. Workdayn kautta työntekijä pääsee itse valitsemaan omat työvälineensä sekä täyttämään tarvittavat tiedot mm palkanmaksua varten.

”Minulle tuli tosi hyvä fiilis siitä, että sain itse valita sopivat työvälineet jo ennen töiden aloitusta ja ne olivat valmiina ensimmäisenä päivänä! Lisäksi oli positiivinen yllätys, että kaikki henkilöstöedut oli heti käytössä.”
Ilkka Jokela, ohjelmistokehittäjä

Solitalaisen kulttuurin omaksuminen on perehdytyksen keskiössä

Haluamme kaikin keinoin varmistaa, että jokainen solitalainen omaksuu meidän kulttuurin ja toimintatavat jo varhaisessa vaiheessa. Tähän tavoitteeseen pyrkii yhden päivän mittainen Starter Kickoff, jossa käydään läpi Solitan kulttuuria ja strategiaa, liiketoimintamallia, itsensä johtamista sekä osaamisen kehittämistä. Liiketoiminnan näkökulmasta esille nostetaan esimerkiksi markkinointi, rekrytointi ja talousasiat, jotta jokainen ymmärtää, miten nämä osa-alueet toimivat Solitalla.

”Solitasta on välittynyt matala organisaatio, jossa saa vapaasti kysellä ja ihmetellä. Mielestäni solitalaisuuden ydin koostuu rohkeudesta, oma-aloitteisuudesta ja avoimuudesta.”
Ramin Miraftabi, seniorikonsultti

Kaikista isoin yksittäinen osa-alue perehdytyksessä on Starter bootcamp, jonka avulla uudet solitalaiset ajetaan sisään meidän projekteihin ja tapaan tehdä töitä. Iso osa kahden päivän mittaista bootcampia on business casen simulaatio. Simulaation aikana eri osaamistaustan omaavista henkilöistä muodostuvat tiimit ratkaisevat todentuntuista business casea. Simulaatiossa yhdistyy mm asiakasymmärryksen perusperiaatteet, co-design, myyntipitchaus ja teknisen toteutuksen suunnittelu. Lopputulemana pyritään luomaan uudelle työntekijälle kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea solitalainen osaaminen on ja miten erilaisia kompetensseja ympäri organisaation hyödynnetään asiakasprojekteissa.

Laajempien perehdytyskokonaisuuksien lisäksi jokainen solitalainen osallistuu muutamaan pienempään kokonaisuuteen. Ensimmäisenä työpäivänä HR järjestää uusille työntekijöille Welcome to Solita -perehdytyksen, jossa tutustutaan työsuhteeseen liittyviin perusasioihin, kuten työsuhde-etuihin ja toimistotiloihin. Tietoturva on meille tärkeä asia ja siksi kaikki käyvät läpi perehdytyksen IT:stä ja tietoturvasta. HR järjestää uusille solitalaisille myös perehdytyksen, jossa syvennytään mm tuntikirjauksiin sekä liukuvaan työaikaan liittyviin käytäntöihin. Solitalla hyvät työtavat ovat isossa roolissa ja siksi Lean ja Agile -menetelmien perusteet käydään kaikille läpi.

”Oma esihenkilöni on varannut asiakasvastaavien ja muiden työni kannalta olennaisten ihmisten kanssa virtuaalisia käytäväkeskusteluja. Tämä on ollut tosi hyvä malli ja auttanut tutustumaan solitalaisiin.”
Ramin Miraftabi, seniorikonsultti

Vaikka perehdytys ei meillä olekaan esihenkilön vastuulla, on hänellä mittava rooli uuden työntekijän sulauttamisessa osaksi yhteisöämme. Esihenkilö on esimerkiksi tärkeä linkki muihin solitalaisiin tutustumisessa. Lisäksi esihenkilö boostaa omalta osaltaan perehdytyspolkumme merkityksellisyyttä osana varsinaisiin työtehtäviin perehtymistä.