16.11.2017Blogi

Solitan integraatiotiimin projekti- ja palvelupäälliköiden arjessa etusijalla on aina ihminen

Meillä Solitalla työskentelee useita kymmeniä asiantuntijoita projekti- ja palvelupäällikön tehtävissä ohjelmistokehitys-, analytiikka- ja integraatioprojektien parissa. Roolit ovat kaikilla hieman erilaiset tehtävistä ja vastuusta riippuen, mutta yhdistävänä tekijänä on kaikkien aito halu auttaa ihmisiä, niin omaa tiimiä kuin asiakasta, onnistumaan. Liisa ja Tero avasivat minulle hieman tarkemmin, miltä tämä rooli ja tekeminen käytännössä näyttää integraatiotiimin sisällä. 

Liisa ja Tero työskentelevät molemmat Solitalla projekti- ja palvelupäällikön roolissa, hoitaen eri asiakkuuksia kokonaisvaltaisesti. Integraatiotiimissä projekti- ja palvelupäällikön tehtävät nivoutuvat vahvasti yhteen, sillä rooli pitää sisällään paljon arjen ohjausta, useampia samanaikaisia projekteja sekä jatkuvaa palvelujen tukemista ja jatkokehittämistä usealla asiakkaalla. Tero kuvaileekin integraatiotiimin roolia saumattomana osana asiakasorganisaatiota tarjoten API- ja integraatioarkkitehtuurin pitkäjänteistä kehittämistä, konsultointia ja hallinnointia kokonaisvaltaisesti yli projektirajojen sekä arkkitehtuurimallin mukaisten API Management-, integraatio- ja palveluväyläratkaisujen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvia tuki- jatkokehityspalveluja. Yhtenäiset pelisäännöt, toimintamallit ja integraatioratkaisut mahdollistavat liiketoimintaa ja digitaalisia palveluja tukevien hajautetusti tuotettujen ratkaisujen rakentamisen ja hallinnoinnin, hän summaa.

Ilman järkeviä integraatioita ei voida rakentaa aidosti lisäarvoa tuottavia digitaalisia palveluita.

Vaikka tiimin toteuttamat arkkitehtuurimallit ja integraatioratkaisut ovat kriittisen tärkeitä elementtejä asiakkaan päivittäisessä liiketoiminnassa, korostuu molempien, sekä Liisan että Teron mielestä tässä roolissa kuitenkin ihmiset. ”Meidän integraatiotekijät ovat hyvin asiakaspalveluhenkisiä ja ulospäinsuuntautuneita rautaisia teknisiä osaajia. Tässä roolissa oppii jatkuvasti itsekin lisää parhaista toimintamalleista, toteutuksista ja jatkuvasti markkinassa tapahtuvista muutoksista sekä uusista teknologiaratkaisuista API:en, rajapintojen ja mikropalvelujen hallintaan” Tero kertoo.

Tyypilliseen työviikon käytäntöihin kuuluu Liisan ja Teron mukaan asiakashankkeen tilanteesta riippuen päivä- tai viikkotasolla pidettävät tilannepalaverit, joissa käydään läpi tiimin sekä asiakkaan kanssa sen hetkiset saavutukset, mahdolliset haasteet, käynnissä olevat työt sekä tulevat lyhyen ja pitkän tähtäimen asiakastarpeet. Lisäksi arkeen kuuluu tehtävien seuraaminen, toimintamallien kehittäminen, kokoukset, materiaalien valmistelua tarjouksia ja sopimuksia varten sekä jatkuvaa raportointia niin asiakkaalle, tiimille kuin Solitan liiketoiminnoillekin. Tero kertoo myös seuraavansa jatkuvasti, että projektissa ja palveluissa tiimillä on mielekästä tekemistä työjonossa ja että asiakkaan tarpeisiin vastataan täsmällisesti ja sovitusti priorisoidussa järjestyksessä. Liisa on samoilla linjoilla Teron kanssa ja kertoo, että ”tiimin ja asiakkaan kanssa työskentelyyn sekä toteutusten ja tehtävien seurantaan kuluu paljon aikaa viikossa”. Tällä hetkellä Solitan integraatiotiimi istuu Helsingissä, Tampereella ja Oulussa, lisäksi asiakkaita on ympäri Suomen.

Tero kertoo, että arjessa yhteistyötä tehdään eniten oman tiimin kanssa ja yhteyttä pidetään jatkuvasti sekä samassa tilassa istuvien kanssa, että muilla toimistoilla tai etätyöpisteissä työskentelevien kollegoiden kanssa. Viestinnässä tiimin ja asiakkaiden kanssa käytetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Slackia, FlowDockia tai Skypeä. Asiakkaan puolella yhteistyökumppaneina on yleensä integraatioista,  sovelluksista ja liiketoiminnoista vastaavat kehitys- ja projektipäälliköt, integraatio tai sovellusarkkitehdit sekä muut tietohallinnon tai liiketoiminnan asiantuntijat ja vastuuhenkilöt. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös asiakkaan sekä asiakkaan sovellus-, rajapinta- ja integraatiotoimittajien kanssa. Projekti- ja palvelupäällikön roolissa eniten käytettävät työkalut eivät ole mitään kovin erikoisia. ”Puhelin, sähköposti sekä erilaiset tehtävä-, raportointi-, ja seurantajärjestelmät kuten Jira, Excel ja Jedox ovat ne yleisimmät”, Liisa luettelee.

Tärkeimmät ominaisuudet tässä roolissa pärjäämiseen ovat asiakaspalveluhenkisyys, kommunikointi, koordinointi- ja priorisointitaidot sekä kyky pystyä rakentamaan tilannekuvaa ja pitämään rikkonaista palapeliä kasassa kiireen keskellä, kun tekeminen koostuu niin monesta eri osasta ja osa-alueesta.

”Ihmisistä välittäminen, yhdessä onnistuminen ja asiantuntijoiden työn helpottaminen on myös tärkeää”, Liisa lisää. Teron mielestä ”tehtävässä tarvitaan liiketoiminnan ymmärrystä, tiettyä teknistä ymmärrystä siitä, miten integraatiot toimii ja mitä haasteita tekemiseen liittyy”. Palkitsevinta omassa työssä on Liisan ja Teron mielestä silloin kun tulee onnistumisia. Nämä ovat yleensä niitä hetkiä kun oman tiimin asiantuntijat kokevat, että he ovat pärjänneet hyvin joka myös heijastuu asiakkaalle. Molemmille on tärkeää, että he pystyvät mahdollistamaan asiantuntijoiden onnistumista omien toimiensa kautta, joka sitten heijastuu asiakkaan tyytyväisyyteen. Nykyisessä tiimissä parasta on kummankin mielestä rautaiset ammattilaiset sekä positiivinen tiimihenki, joka näkyy rentoutena, hyvänä huumorina ja helppona vuorovaikutuksena kollegoiden kanssa.

Vaikka molempien, sekä Liisan että Teron pääasiallinen rooli on projekti- ja palvelupäällikkönä toimiminen, ovat he tehneet myös paljon muuta omien kiinnostuksen kohteiden ja taustansa mukaan. Liisa on ottanut koppia resursoinnista ja Tero on toiminut asiakkuus, projekti- ja palvelupäällikkönä muissakin projekteissa integraatiotiimin ulkopuolella. Toki on mahdollista taustan ja oman kiinnostuksen mukaan suuntautua myös esimerkiksi integraatioasiantuntijan ja -arkkitehdin rooliin tai asiakkuuden hallinnan ja liiketoiminnan kehityksen tehtäviin.

Teron mielestä Solitalla parasta on työskentely osana ammattitaitoista yhteisöä, joka yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tukee kokonaisvaltaisesti yritysten ja organisaatioiden digitaalisia palvelujen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien rakentamista, ja sitä kautta myös yhteisöjen  ja ihmisten kehittymistä. Liisa puolestaan kertoo, että parasta Solitalla on Karri, eli Liisan oma esimies ja Solitan Cloud & Connectivity liiketoiminnan vetäjä. ”Karri on äärimmäisen vaativa mutta ymmärtää kuitenkin ihmisiä eikä johda pelkkien lukujen kautta. Häneen pystyy aina tukeutumaan ja luottamaan.” Liisa arvostaa myös Solitan joustavuutta työnantajana, joka mahdollistaa työnteon oman elämäntilanteen ehdoilla. Kun haluaa muutosta ja kehittymistä, se onnistuu.

Solita yrityksenä tarjoaa monipuoliset puitteet Liisan ja Teron mielestä siihen, että aina ei tarvitse tehdä yhtä ja samaa vaan täällä saa olla monipuolisesti mukana eri yksiköiden, toimialojen ja ihmisten kanssa. Osaamista on mahdollista viedä siihen suuntaan mihin omat intohimot ja kiinnostuksen kohteet johdattelevat.

Tällaiseen rooliin haluaville Liisa ja Tero vinkkaavat, että tarvittavia osaamisia tulevaisuudessa ovat ainakin hyvät sosiaaliset taidot ja se, että haluaa kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan. Integraatio tai API management tuntemusta pitäisi myös olla jonkun verran sekä ymmärrystä ketterästä tekemisestä. ”Loppupeleissä tämä on aika perusduunia asiakaspalvelun, liiketoiminnan ja ihmisten parissa. Empaattisuudella pääsee pitkälle. Kunnioitetaan toisiamme ja muistetaan, että ollaan kaikki ihmisiä, jotka tekevät tätä suurella sydämellä” Liisaa summaa lopuksi.