2.1.2021Blogi

Solita työpaikkana: Miten tuemme työn ja muun elämän tasapainoa?

Working at Solita

Työn ja vapaa-ajan tasapaino tarkoittaa Solitalla sitä, että jokainen työntekijä voi aidosti kokea ja luottaa siihen, että tapahtuipa ympärillä mitä tahansa, työ joustaa. Työelämässä muutos on jatkuvaa ja niinpä myös arjessa tulee vastaan tilanteita, jossa sovittuja palavereita, työn tekemisen malleja ja joskus jopa projektitiimejä järjestellään uudelleen ihmisten tarpeet huomioiden, eikä siinä ole mitään kummallista. Kun ilmapiiri työyhteisössä on avoin ja työntekijät nähdään kokonaisina ihmisinä, myös haasteista ja kuormitustekijöistä voidaan puhua avoimesti ilman pelkoa tai huonoa omaatuntoa.

Me kaikki koostamme päivämme erilaisista palasista ja kiireen tuntu voi vaihdella päivittäin. Se kokonaisuus, joka päivistämme muodostuu pidemmällä aikavälillä, luo kokemuksemme tasapainosta. Tärkeää olisi, että kukin löytää itselleen sellaisen hyvinvoinnin tilan, jossa kokee voivansa hyvin ja jossa elämän eri osa-alueet ovat jokseenkin harmoniassa.

Työn ja muun elämän yhteen sovittaminen ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen on helpompaa, kun yrityskulttuuri on ihmiskeskeinen ja työ nähdään vain yhtenä osana elämää. Kokonaisvaltainen suhtautuminen ihmisiin ja elämään lähtee meillä jo johtamisperiaatteista. ”Tunne tyyppisi” on näistä periaatteista yksi. Se tarkoittaa sitä, että esihenkilöiden tehtävänä on tuntea alaisensa riittävän hyvin, jotta työntekijän elämäntilanne ja tarpeet voidaan huomioida töissä. Kun ihmisiin suhtaudutaan yksilöinä eikä kaikkia koiteta tunkea samaan muottiin, hyvinvoinnin edellytykset ovat paremmat.

Solitalaisia käytäntöjä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen

Olemme Solitalla rakentaneet monenlaisia käytäntöjä tukemaan hyvinvointia ja tasapainoa työn ja muun elämän välillä. Yksi tärkeä lähtökohta on itsensä ymmärtäminen. Kun ymmärrämme itseämme ja tarpeitamme niin pystymme vetämään paremmin rajoja. Itseymmärrys lisää usein myös kykyä ymmärtää muita. Tätä taitoa olemme pyrkineet lisäämään itsensä johtamisen valmennuksilla, joita olemme tarjonneet jo useamman vuoden. Sen lisäksi meillä on talon sisäinen coach, jonka puoleen voi kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa.

Solitalaisilla on käytössään myös monipuoliset psykologi- ja terapiapalvelut. Ihmiset voivat osallistua esimerkiksi verkkovalmennuksiin, joiden teemana voi olla mikä tahansa hyvinvointiin liittyvä asia kuten unettomuus, stressi tai äkillinen kriisi kotona. Korona-aikana nämä palvelut ovat olleet kovassa käytössä ja olemme saaneet niistä paljon hyvää palautetta.

Työaikaan ja paikkaan liittyvät joustot ovat olleet meillä arkipäivää jo vuosia. Ihmiset voivat tehdä työnsä silloin, kun se heille itselleen parhaiten sopii. Tärkeintä on, että tiimin kanssa työt sujuvat ongelmitta. Päivän voi halutessaan jakaa esimerkiksi niin, että tekee neljä tuntia aamulla ja neljä tuntia illalla. Koronan myötä joustavuus on entisestään lisääntynyt ja töitä voi periaatteessa tehdä mistä tahansa.

Lapsiperheille tarjoamme mahdollisuuden sairaan lapsen hoitopalveluihin. Lisäksi meillä on perhementoreita, jotka tukevat perhevapaille jääviä koko prosessin ajan. Lyhennettyä työviikkoa meille tekee aika moni, siihen ei tarvitse olla mitään erityistä syytä. Tälläkin hetkellä noin 70-80 solitalaista tekee lyhyempää työaikaa, osa lasten takia ja osa muista syistä.

Kulttuuri luo tasapainolle perustan, mutta jokaisen pitää tuntea omat rajansa

Hyvinvointi ja omien rajojen asettaminen on myös itsestä kiinni, mutta työpaikkana me voimme tehdä paljon sen eteen, että se olisi kaikille helpompaa. Siksi me puhumme paljon hyvinvointiin liittyvistä asioista ja pyrimme tekemään läpinäkyväksi sitä, että kukaan ei ole yksin huolien tai väsymyksen kanssa.

Koronan myötä olemme lisänneet kaikkea hyvinvointia tukevaa toimintaa, tietoiskuista valmennuksiin. Tiedolla ja avoimuudella haluamme rakentaa sellaista kulttuuria, jossa hyvinvointi on arvo ja ihmiset uskaltavat tuoda esille, jos stressikäyrät ovat liian korkeita tai väsyttää. Kun kuormitustekijät havaitaan ajoissa, suuntaa on helpompi kääntää.

Joskus kyse voi olla pienistäkin asioista. Olemme esimerkiksi keskustelleet siitä, ettei johtajien pitäisi lähetellä iltaisin sähköposteja. Tai jos joskus niin täytyy tehdä, niin sitten pitää tehdä selväksi se, ettei kukaan odota niihin vastauksia illalla. Töitä saa toki tehdä enemmänkin, kunhan se sopii omaan elämäntilanteeseen ja tuntuu itsestä hyvältä.

Hyvinvoivan ja tasapainoa tukevan työpaikan rakentamisessa on siis monta muuttujaa. Johtaminen ja kulttuuri luovat perustan, josta lähdetään liikkeelle. Sitten tulevat erilaiset käytännöt ja toimenpiteet, joilla me yrityksenä voimme tukea ihmisten hyvinvointia ja tasapainoa. Viime kädessä jokaisen työntekijän vastuulla on tuoda omat tunteensa ja tarpeensa esille. Kun tuntee itsensä ja omat rajansa ja kokee ympäröivän kulttuurin turvalliseksi, tasapainoisen (työ)elämän rakentamiselle pitäisi olla hyvät lähtökohdat.