4.11.2020Blogi

Solita työpaikkana: Miksi meitä kiinnostaa se mitä voit oppia?

Working at Solita

Solita on kasvuyritys, jonka ainoa pääoma on ihmisten osaaminen. Se tarkoittaa sitä, että työntekijöidemme oppiminen on koko yrityksen kasvun edellytys. Työntekijöiden kehittyminen on suoraan yhteydessä aineettoman pääoman eli osaamisen kasvuun yrityksessä, mistä syystä oppimismyönteisyys on keskeinen osa Solitan kulttuuria.

Osaaminen ja uuden oppiminen ovat avainasemassa Solitan kaltaisessa teknologiayrityksessä. Oppimista ja osaamista ei tule kuitenkaan sekoittaa keskenään. Oppiminen on taito, jota harjoitellaan. Osaaminen on oppimisen seuraus ja merkittävää pääomaa sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta. Yrityksenä meidän tehtävämme on varmistaa, että oppimista tuetaan arjen käytännöissä niin, että yksilön ja yrityksen osaamispääoma uusiutuu.

Jokaisessa meissä piilee valtava kasvupotentiaali

Meillä oppiminen nähdään osana jokapäiväistä asiakastyötä. Vaikka koulutukselliset elementit ovat tärkeitä, yksi seminaari vuodessa ei tee yrityksestä oppimismyönteistä. Oppiminen tarkoittaa sitä, että tekemistä harjoitellaan, reflektoidaan ja tekemisen tapaa uudistetaan kehityksen myötä. Tämä prosessi pitää integroida osaksi arjen käytäntöjä.

Oppimismyönteisen kulttuurimme taustalla on ajatus siitä, että me Solitalla uskomme ihmisten potentiaaliin kasvaa ja oppia uutta. Täällä ei ole vallitsevana sellaista ”fixed mindset” tyyppistä ajattelua, jossa lahjakkuus nähtäisiin jonain synnynnäisenä ominaisuutena. Myös esimiestyössä lähdetään siitä, että kaikilla ihmisillä on kyky oppia ja meissä jokaisessa piilee valtava kasvupotentiaali.

Oppimismyönteinen kulttuuri näkyy rekrytoinneista asiakastyöhön

Mitä Solitan oppimismyönteinen kulttuuri sitten käytännössä tarkoittaa? Vaikka pyrimme jatkuvasti kehittämään oppimista tukevia käytäntöjä, jokainen työntekijä vastaa viimekädessä itse omasta kehittymisestään. Tämä pitää huomioida jo rekrytoinneissa. Meillä pärjääkin sellaiset tyypit, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä. Oppiminen vaatii nöyrää asennetta ja rohkeutta myöntää, että ei vielä osaa. Siksi se voi joskus olla pelottavaakin.

Oppiminen on integroitu myös vahvasti meidän perehdytyspolkuumme, jotta myös uudet solitalaiset pääsisivät nopeasti kartalle mahdollisuuksistamme. Meiltä löytyy normaalien seminaari- ja koulutuskäytäntöjen lisäksi myös kirjasto ja lukupiirejä sekä monenlaisia oppimista tukevia yhteisöjä, joissa työntekijät itseohjautuvasti paneutuvat heitä kiinnostaviin aihealueisiin.

Asiakasprojektit ovat keskeinen oppimisen väylä Solitan kaltaisessa konsulttitalossa. Jo projektien miehityksessä pyritään miettimään myös sitä, miten voisimme tukea ihmisten osaamisen kehittymistä ja millaisia mielenkiinnon kohteita työntekijöillämme on. Projekteissa pitää olla sopiva tasapaino senioriosaamista ja junioreita, niin laadun kuin oppimisenkin maksimoimiseksi. Tiimiläiset voivat tehdä hyvin monenlaisia tehtäviä projektien sisällä, myös rotaatio erilaisten asiakaskeissien välillä on meillä tavallista.

Projektiarjessa keskeistä on pohtia, miten ihmiset voivat reflektoida omaa tekemistään. Siihen liittyy rakentavan palautteen antaminen ja avoimen keskustelun käyminen asiakastyön lomassa. Muutamia yksinkertaisia mutta hyviksi todettuja tapoja ovat esimerkiksi asiakasprojekteissa käytössä olevat ”daily” ja ”retro” -käytännöt.

Daily tarkoittaa sitä, että projektitiimi kokoontuu joka aamu lyhyeksi ajaksi keskustelemaan siitä, mitä ollaan tekemässä ja miten tiimin kannattaisi mukauttaa suunnitelmiaan sille päivälle. Dailyssa voidaan käydä läpi niin projektin haasteet kuin ihmisten fiiliksetkin. Retro puolestaan on projektissa tasaisin väliajoin käytävä reflektointikeskustelu siitä, että miten meillä menee; mitä kannattaa jatkaa ja missä voidaan vielä parantaa.

Uuden oppiminen on menestyksemme edellytys

Kasvavana kansainvälisenä teknologiayhtiönä uuden oppiminen on Solitan menestyksen ehdoton edellytys. Sen avulla pidämme huolta yrityksen tärkeimmästä pääomasta, työntekijöiden osaamisesta. Kasvun asenne pitää myös uteliaat työntekijämme virkeinä, ihmiset täällä haluavat kehittyä.

Maailma muuttuu nopeasti ja teknologia-alalla tapahtuu koko ajan jotain uutta. Ei kuitenkaan riitä, että meillä ihmiset oppivat vain uusista teknologioista. Hyvässä ja tasapainoisessa työelämässä tarvitaan myös muita taitoja, kuten itsensä johtamisen, vaikuttamisen ja konfliktin ratkaisemisen taitoja. Näihin osaamisalueisiin myös me olemme fokusoineet enemmän. Valmiita emme toki ole, mutta tahtotila on oikea ja suunta varma.

Kommentteja kentältä

  • ”Osaamisen kehittämisen ytimessä on myös ajatus siitä, että emme pelkää uusia toimialoja tai teknologioita: ne ovat omaksuttavia asioita, joiden haltuunotto kasvattaa taas osaltaan oppimisen tapoja ja johtaa osaamisen kehittymiseen.” Pekka Haavisto, Data Architect
  • ”Jokainen asiakkaan konteksti on erilainen ja haastaa soveltamaan keräämääni osaamista. Kontekstissa kokeileminen yhdessä asiakkaan ja Solitalaisten kanssa tarjoaa aina jotain uutta opittavaa, kunhan siihen suhtautuu uteliaasti. Yhdistelemällä moninaista osaamista syntyy yhä uusia oppimisen kokemuksia; arjessa joka päivä.” Marko Taipale, Principal Consultant