5.5.2015Blogi

Solita Science – edelläkävijyyttä tutkimuksen kautta

Innovointi, uudet avaukset, edelläkävijyys, asiantuntijuus. Tässä iskulauseita, joilla Suomen taloutta usein halutaan saada nousuun. Eräs tapa näiden edistämiseen on ennakkoluulottoman tutkimuksen edistäminen sekä akateemisessa maailmassa että yrityksissä. 

Vuoden 2015 alusta Solita käynnisti Solita Science -ohjelman, jossa tuemme työntekijöidemme akateemisluontoista tutkimuskiinnostusta tulevaisuuden avainaloilla. Henkisen tuen ja ohjaamisen lisäksi työntekijät voivat käyttää tutkimuksen tekemiseen työaikaa. 

Kohdeaiheeksi valikoituivat teollinen internet (internet of things) ja data science. Kummallakin alueella Solita ja Suomi ovat siirtymässä hypetyksestä yhä enemmän todelliseen tekemiseen. Tutkimusta tukemalla tavoittelemme näillä aloilla edelläkävijyyttä. Haluamme laajan ymmärryksen viimeisimmästä kansainvälisestä kehityksestä sekä akateemisessa maailmassa että yrityksissä.

Osaamisen kautta haluamme olla alojen etulinjassa vaikuttamassa kehittymisen suuntaan Suomessa. Samalla voimme tarjota Suomen parasta asiantuntemusta asiakkaille sekä yrityksenä että osaavien yksilöidemme kautta. Solita Science -hanke yhdistyy kätevästi myös muuhun tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön, jota teemme mm. Tekesin SHOK-hankkeiden kautta.

Olen itse aiemmin tutkinut koneoppimista ja ohjelmistoalaa Tampereen teknillisellä yliopistolla. Solita Science on loistava tilaisuus tehdä myös Solitalla jotain uutta ja kokeilevaa. Samalla pysyy kärryillä myös kansainvälisesti uudesta tutkimuksesta ja innovaatioista. Myös muita kiinnostuneita on löytynyt kourallinen Solitan eri puolilta niin tietokantaosaamisen, bisnesanalytiikan kuin ohjelmistojenkin alueelta. Tuloksena on jo muutamia tieteellisiin konferensseihin lähetettyjä julkaisuja data-analytiikan soveltamisesta valikoiman optimointiin ja ohjelmoinnin opetuksen pelillistämiseen.

Näiden julkaisujen hyödyistä kuvaava esimerkki on Lehtipisteen valikoiman optimointi. Solitan akateemisen tutkimuksen pioneeri Timo Lehtonen kiinnostui viime vuoden alkupuolella datalähtöisen lähestymistavan soveltamisesta asiakkaamme Lehtipisteen lehtipisteiden valikoimien optimointiin. Kehitimme visualisointiin ja klusterointiin käytettävän itseorganisoituvaan karttaan (self-organizing map) perustuvan data science -menetelmän, jossa lehden myyntiä ennustetaan muiden samankaltaisten lehtien myynnin perusteella samanlaisissa lehtipisteissä. Tämän avulla voimme arvioida mikä tulisi olemaan lehden myynti lehtipisteessä, jos se lisättäisiin valikoimaan.

Noin vuosi sitten Lehtipiste teki menetelmämme ehdotusten mukaisesti muutoksia. Nyt Solita Sciencen innoittamana saimme viimeisteltyä tutkimuksen ja tarkasteltua tuloksia. Ehdotettujen muutosten tuoma myynti oli keskimäärin 29% korkeampaa myyntiä kuin verrokkiryhmän lehdet. Tilastollisen tarkastelun perusteella ero on erittäin merkitsevä, joten kyse ei ole satunnaisesta variaatiosta. Asiakkaalle näin selvä tulos avaa luonnollisesti täysin uusia näkökulmia kehitysmahdollisuuksiin.

Julkaisusta kuuluvat isot kiitokset Lehtipisteelle mahdollisuudesta kokeilevaan tutkimukseen ja Timo Lehtoselle käytännön työn hoitamisesta. Tuomme julkaisun teidänkin nähtävillenne, kunhan se on kulkenut akateemisen tarkastusprosessin läpi.

Odotan innolla Solita Science -hankkeen jatkotuloksia!

Lisätietoja saat