9.9.2015Blogi

Solita Cloud Services – operoi ja kehitä verkkopalvelujasi kokonaisvaltaisesti

Kokemukseni mukaan iso osa asiakkaista haluaa ostaa laajempaa palvelukokonaisuutta kuin pelkkää kapasiteettia verkkopalvelulleen, koska suuremman kokonaisuuden hankkiminen yhdeltä luukulta helpottaa arkea ja monien sähköisten palveluiden operointia ja kehittämistä. Tähän huutoon on vastattu kehittämällä Solita Cloud Services (SCS) -palvelu.

Solita Cloud Service -palvelu on joukko Solitan pilvipalveluiden tarjoamiseen liittyviä prosesseja, käytäntöjä ja työkaluja, joista koostetaan asiakastarpeen pohjalta parhaiten sopiva palvelukokonaisuus. SCS-palvelukokonaisuus sisältää pilvikapasiteetin lisäksi operointipalvelun, luotettavaan ja tehokkaaseen operointiin tarvittavat työkalut, sekä sovittavin määräajoin tarjottavan raportointipalvelun jatkokehitysehdotuksineen.

Solita-Cloud-Services

Verkkopalvelun mahdollisimman hyvä saatavuus avainasemassa

Kaiken SCS-tiimin tekemisen taustalla on varmistaa, että verkkopalvelusi toimii myös loppukäyttäjän näkökulmasta. Palvelulupauksemme ei sisällä vain palvelimia, vaan varmistamme, että verkkopalvelun saatavuus yltää aivan loppukäyttäjälle asti.

Palvelulupauksemme on, että varmistamme verkkopalvelun saatavuuden loppukäyttäjälle asti.

Häiriötilanteiden sattuessa Solita Cloud Service-tiimimme ottaa vastuun:

 • häiriötilanteen selvittämisestä ja tarvittavasta koordinoinnista osapuolten välillä
 • oireiden poistamisesta
 • alustavan juurisyyanalyysin tekemisestä
 • ongelman juurisyyn selvittämisessä tarvittavan tiedon jalostamisesta ja tarjoamisesta esim. kolmansille osapuolille

SCS-tiimillämme on usein edellytykset itse korjata juurisyy. Niissä tilanteissa, joissa sen korjaaminen ei ole mahdollista tiimimme toimesta (esim. juurisyy on kolmannen osapuolen muuttuneessa rajapinnassa), tarjotaan juurisyyn korjaavalle taholle riittävän tarkalle tasolle viety tietopaketti oireista ja korjausehdotuksista. Periaatteena ongelmatilanteissa kuitenkin aina on, että asiakkaanamme olet enemmän seuraajan kuin ohjaajan tai tekijän roolissa.

Lähtökohtana aidon asiakastarpeen ymmärrys

Palvelumme ytimessä on aito asiakkaiden ymmärrys, tehokas kehitysprosessi sekä pitkälle viety automatisointi niin valvonnoissa kuin virtualisoidun kapasiteetin hallinnassa. Näillä perusperiaatteilla haluamme tarjota luotettavaa, turvallista sekä helposti käyttöönotettavaa kokonaispalvelua. Pilvipalvelutiimissämme on vahvaa osaamista järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelusta, virtualisoidun kapasiteetin hallinnasta, palveluiden operoinnista ja ohjelmistokehityksestä.

Haluamme tarjota palveluja, joissa on

 • pitkälle viety automatisointi ympäristöjen hallinnassa
 • helppo skaalattavuus ja ylläpidettävyys
 • läpinäkyvyyden maksimointi eri osapuolille: operointitiimi, ohjelmistokehitystiimi, asiakas jne.
 • ennakoivan analytiikan hyödyntäminen osana palvelujen tulevaisuuden muutostarpeita
 • verkkopalvelun raportoinnin automatisointi ja standardointi
 • kustannustehokkuus sekä itse ympäristöissä että operoinnissa
 • riippumattomuus kapasiteetin tarjoajan suhteen

Myös räätälöityä palvelua

Liiketoiminnan tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia, ja siksi tarjoamme mahdollisuuden myös räätälöityihin palveluihin. Silloin voimme joustavasti huomioida yrityksesi erityistarpeet, ja mahdollistamme, että pystyt hyödyntämään myös jatkuvan palvelukehitystyömme. Esimerkkinä asiakaskohtaisesta räätälöinnistä mainittakoon palveluidemme konesaliriippumattomuus. Koska palvelukokonaisuuden sisältö on muokattavissa, pystymme tarjoamaan myös räätälöitynä ohjelmistokehityksenä toteutettuja verkkopalveluita palveluna.

Solita Cloud Services lukuina:

Solita-Cloud-Service-lukuina

Jari Jolula työskentelee Solitalla Head of Cloud Services roolissa ja hän on intohimoinen asiakeskeisen pilviratkaisukokonaisuuden kehittäjä.