11.5.2021Blogi

Solita Cloud Manifesto

Solita Cloud Manifesto blogi

Yhteinen ajatus kirkastui syksyllä 2020. Solita Cloud on kasvanut reilun viiden vuoden aikana noin viiden infra-asiantuntijan suuruisesta tukifunktiosta yli 50 henkilön kokoiseksi tuottavaa liiketoimintaa tekeväksi asiantuntijaorganisaatioksi, jossa on mukana huikeita osaajia erilaisissa tehtävissä ja erilaisilla taustoilla. Muutos ajattelutavoissa ja arjessa on ollut merkittävää, eikä muutos ole koskaan helppo käsiteltävä. Muutoksetkin kasvavat korkoa korolle ja mitä pidempään on mukana ollut, sitä radikaalimpana muutos näkyy.

Ihmisten suhtautuminen muutokseen ja kasvuun on se, mikä vie organisaatioita eteenpäin. Toiminta kehittyy. Solita Cloudissa olemme kuitenkin kaivanneet yhteistä ankkuria – sitä alkuperäistä cloud-henkeä, josta kerrotaan kauniita kahvipöytätarinoita ja karuja sotatarinoita.

Pioneeritoiminnassa on menty vahvassa etukenossa eikä kipeiltäkään tilanteilta vältytty. Alkuaikojen yhteinen tavoite auttoi viemään arkea askel askeleelta eteenpäin. Kehityksen myötä syntyi uusia osaamistarpeita. Tarvittiin uusia ihmisiä, uusien ihmisten myötä kulttuuri kehittyi. Ankkuri alkoi hämärtyä. Tuli tarve pysähtyä asian äärelle ja pohtia ankkurin syvintä olemusta ja miettiä, miten yhteisöä liimataan jälleen paremmin kokoon.

Yhdeksi ratkaisukandidaatiksi nousi Solita Cloud Manifesto – olihan Solitan devaajayhteisö luonut omastaan mainion suunnannäyttäjän kaikkien solitalaisten riemuksi.

Manifesto on yhteisön itsensä luoma suunnannäyttäjä ja kulttuurin sanoitus, seinäntaulu, ne tärkeimmät linjaukset, joita yhteisönä haluamme vaalia ja toiminnaltamme lempeästi vaatia. Manifesto kehittyy yhteisön ja ympäröivän maailman kehittyessä.

Omasta mielestäni Norm Kerthin retrodirektiivi osuu myös manifeston syvimpään luonteeseen. Vapaa käännös: “Mitä tahansa löydämmekin, ymmärrämme ja luotamme vilpittömästi, että jokainen teki parhaansa, ottaen huomioon mitä he tiesivät, mitä he osasivat, mihin he kykenivät, sekä käytettävissä olevat resurssit ja tilanteen”. Jälkeenpäin ajateltuna Cloud Manifeston kerääminen oli eräänlainen retrospektiivien sarja ja oppimismatka Solita Cloudin ytimeen, tai ainakin yhden joukon näkemykseen sellaisesta.

Työ manifeston synnyttämiseksi käynnistyi lokakuisen seminaaripäivän päätteeksi omassa ohjelmanumerossaan. Janne Rintala piti avauspuheenvuoron Dev-manifeston syvimmästä olemuksesta ja asioista, joita meidän on syytä pitää mielessä. Jannen puhe voimaannutti ja saimme sopivan määrän nimiä listaan, joiden kanssa työtä jatkettaisiin.

Seminaaripäivää suunnitellessa alkuperäisenä ajatuksena oli se, että koko manifesto saataisiin alkua pidemmälle tai jopa valmiiksi 1,5 tunnin työpajassa, johon osallistuisi noin 20-30 henkilöä. Jälkikäteen asiaa pohtien on hyvä, että päätimme antaa manifestolle enemmän aikaa ja jatkaa pienemmällä, noin viiden henkilön suuruisella aktiiviporukalla. Kaikkien kanssa käsittely tulisi ajankohtaiseksi vielä myöhemmin ja varmasti useampaan kertaan. Alusta asti tärkeä asia on ollut se, että manifesto palvelee Solita Cloudin asiantuntijoita.

Aktiiviporukan kalentereihin etsiytyi toistuva tunnin hetki jokaiselle maanantaille. Aloitimme tyhjästä, etenimme keskustelemalla. Emme olleet kaikesta yhtä mieltä ja välillä pureuduimme esimerkillisiin arjen kipukohtiin, jollaisiin manifeston arvopohjasta toivottiin ratkaisua.

Hyvän keskustelukulttuurimme ja toistemme arvostamisen myötä löysimme kuitenkin yhteisiä sanoituksia manifeston neljäksi arvoksi. Arvoehdokkaita oli matkan aikana enemmän; joistakin tuli teesejä arvojen alle ja toiset jäivät julkisiin muistiinpanoihin. Toimintamme kun oli Solitan sisällä täysin avointa alusta saakka.

Solita Cloud Manifeston muoto lainattiin melko suoraan Dev-manifestosta: neljä arvoa ja kullakin neljä teesiä. En voi väittää, etteikö sisältömielessäkin deviläisten ohjenuoraa olisi parastettu. Teimme manifestosta kuitenkin itsemme näköisen ja cloud-asiantuntijaa puhuttelevan. Lopulta manifestoissa näkyy myös Solitan arvopohja:

  • Välittäminen
  • Rentous
  • Intohimo
  • Rohkeus

Julkaisun hetkellä voisi ajatella julkaistavan asian olevan valmis. Tämänkaltaiselle tuotokselle toivon kuitenkin toisin. Toivon, ettei se valmistu koskaan ja muuttuu ketterästi arjen mukana. Parhaimmillaan se tekee seuraajilleen työtä aktiivisesti.

Manifesto tukee arjessa, se kertoo mihin suuntaan pitää liikkua ja minkä pitää muuttua, se haastaa pysähtymään ja pohtimaan nykyhetkeä. Me Solita Cloudissa olemme sopineet, että Cloud Manifestoa saa muuttaa sovitulla mallilla. Muutokseen halutaan osallistaa aina useampi ihminen, keskustelua valitun porukan kesken sekä kommunikaatio muutoksista ja miksei myös muutoksen tarpeista kaikille.

Tarvitsimme 13 sessiota, jotta päästiin ensimmäiseen julkaistavaan lopputulokseen. Työtunneissa tämä tarkoittaa noin 60-80 työtuntia. Uskomme, että tämä panostus säästää meiltä jatkossa työtunteja paljon panostustaan enemmän. Arjessa pysähtymistä kannattaa muutenkin jatkaa, kokemusten vaihto ja niistä yhdessä oppiminen tuottaa jatkuvaa hyötyä.

Cloud Manifeston myötä me Solita Cloudin asiantuntijat haluamme tuoda esille ne asiat, joihin me haluamme yhdessä uskoa. Konsulttimaailmassa asiantuntijoiden arjessa ei ole välttämättä paljon yhdistäviä tekijöitä. Solita Cloud Manifeston tarkoitus maadoittaa meitä juurillemme ja vahvistaa sekä omaa yhteisöämme että nostaa yhteisölle tärkeitä asioita projekteihin ja asiakkuuksiin. Vaikka asiantuntija-arki on muualla, Solita Cloudin asiantuntija tietää aina, mistä tukea saa.

Tarina Solita Cloud Manifestosta ei pääty tähän. Seuraavissa blogipostauksissa paneudumme tarkemmin Cloud Manifeston arvoihin ja teeseihin ja siihen, miten ne asiantuntijan arjessa näkyvät.