21.10.2022Blogi

Senior projektipäällikön työssä yhdistyvät ihmisistä välittäminen ja haastavien kokonaisuuksien johtaminen

Senior projektipäällikön rooli vaihtelee Solitalla sen mukaan, millaisia kiinnostuksen kohteita ja osaamista henkilöllä on. Rooli muokkautuu myös asiakkaan, projektin ja tiimin tarpeiden mukaan. Kokeneen projektipäällikön roolissa voi olla erilaisia painotuksia teknisestä ketterään tai konsultoivaan otteeseen, toisinaan tarvitaan hallinnollisempaa hankepäällikköä. Tärkeintä tässä työssä on hahmottaa isoja kokonaisuuksia, ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja tavoitteita sekä pitää hyvää huolta tiimistä.   

Senioriteetti Solitalla tarkoittaa sitä, että pystymme tekemään laaja-alaisesti töitä erilaisissa konteksteissa ja mukautumaan asiakkaan tarpeisiin ja vaadittavaan rooliin, oli kyse sitten projektin vetämisestä tai konsultoivasta otteesta. Meillä on pitkä kokemus projektien johtamisesta ja olemme vetäneet monenlaisia eri kokoluokan hankkeita eri toimialoilla.  

Projektimme ovat kompleksisia kokonaisuuksia niin vaatimustasoltaan kuin asiayhteyksiltään, ja kokonaiskuvan muodostaminen on tässä työssä todella olennaista. Meillä on tärkeä rooli aidon luottamussuhteen ja pitkäkestoisen kumppanuuden rakentamisessa asiakkaan kanssa, lisäksi meidän tulee nähdä projektin pidemmän aikavälin tavoitteet välillä haastavissakin tilanteissa. Vastuullamme on varmistaa, että projektimme tuottavat asiakkaalle arvoa joka käänteessä. 

Haasteiden ratkominen ja yhteistyö huipputyyppien kanssa ovatkin tämän työn parasta antia. Kun saamme projektin rullaamaan hyvin, työskentely on usein tosi palkitsevaa. Yhteistyö toimii parhaiten, kun pääsemme luottamuksen tilaan kaikkien osapuolten välillä. Me voimme tehdä työmme parhaalla mahdollisella tavalla, kun keskusteluyhteys toimii avoimesti ja voimme esittää kehitysehdotuksia ja suosituksia asiakkaalle.

Turvahuoneita, Solitan suurin projekti ja monipuolisia vastuualueita

Pääsemme vaikuttamaan hyvin pitkälti siihen, millaisia projekteja otamme vastuullemme. Meillä kaikilla on vähän erilaiset preferenssit, ja niitä on kuunneltu Solitalla herkällä korvalla. Yrityksen kasvu ja laaja portfolio avaavat mahdollisuuksia monenlaisiin projektipäällikön rooleihin, joten vaihtoehdoista ei useimmiten ole pulaa. 

Marjaanalla on kokemusta salassa pidettävistä korotetun tietoturvan projekteista. Nämä asettavat erilaiset vaatimukset työn tekemiselle, kun työtä tehdään usein turvahuoneista ja suljetuissa tietoverkoissa. Näistä projekteista emme voi mainita mitään ulkopuolisille. Vaikka turvallisuusvaatimukset ovat tiukkoja, onnistuu työnteko toisinaan myös kotitoimistolta käsin. Tällä hetkellä Marjaana on puolestaan mukana kansainvälisessä projektissa, jossa on yhteistyökumppaneita useasta eri maasta. Solitan kehitystiimi on kansainvälinen ja tekijöitä on mukana usean eri maan toimistolta.

Ville puolestaan vetää yhtä Solitan historian suurimmista projekteista. Projektia tehdään Fintraffic Raiteelle ja siinä on mukana lähes 50 henkeä. Työ alkoi jo vuonna 2007, Ville on ollut mukana vuodesta 2011 saakka. Vuosien varrella on tehty paljon digitalisointi- ja automatisointitöitä ja esimerkiksi mallinnettu koko Suomen rataverkko. Iso kokonaisuus koostuu monesta palasesta, joista uudet järjestelmät ovat olleet keskeisessä roolissa. Niiden avulla on tehostettu toimintaa ja parannettu raideturvallisuutta helposti saatavilla olevan ajantasaisen tiedon avulla. Työn avulla on saavutettu myös merkittäviä kustannussäästöjä liikenteenohjauksessa.

Vesalla ja Rikhardilla taas on koodaritausta ja he inspiroituvat erityisesti vaihtelevista ja haastavista tehtävistä. He ovat pyrkineet vetämään sellaisia projekteja, joissa pääsee yhdistelemään monipuolisesti erilaisia osaamisia ja rooleja, kuten asiakkuuden vetämistä tai Scrum Masterin tai ketterien menetelmien valmentajan rooleja. Kokemusta heille on kertynyt usealta eri toimialalta, niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Myös kansainvälinen tekeminen ja allianssihankkeet ovat tulleet tutuiksi. Asiakastyön ohella  Rikhard on mukana monissa Solitan sisäisissä projekteissa. Hän sparrailee muita solitalaisia Solitan menrotointiohjelmassa ja kouluttaa Solitan Akatemian kautta tulleita työntekijöitä. 

Projektien arjessa työhömme kuuluu monenlaisia vastuita, kuten roapdmapin suunnittelu liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseksi, läpinäkyvä ja avoin viestintä riskeistä ja niiden minimoimisesta sekä riippuvuuksien ymmärtäminen monimutkaisissa ja nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Projektista tai toimialasta riippumatta tavoitteenamme on pitää asiakkaan etu työmme keskiössä. Parhaat tulokset saavutamme varmistamalla toimivan yhteistyömallin tiimin sekä asiakkaan kanssa ja turvaamalla kaikkien hyvinvoinnin. 

Yhteisön tuki ja hyvä tiimityö ovat onnistuneen projektin perusta

Oppimiselle ja kehittymiselle on Solitalla myös erinomaiset mahdollisuudet. Monipuoliset asiakkuudet mahdollistavat oppimisen työn ohessa, toisaalta myös Solitan sisällä on erilaisia osaamisyhteisöjä ja verkostoja, jotka tarjoavat hyvän alustan oman osaamisensa kehittämiselle. Ympärillä on vahvoja asiantuntijoita, joilta voi oppia uutta ja joiden puoleen voi kääntyä, jos jotakin asiaa ei tiedä tai projekteissa kohdataan haasteita. Täällä kukaan ei jää yksin ja apua on aina tarjolla. 

Tiimin hyvinvointi ja tiimiläisistä huolehtiminen ovat myös avainasioita meidän työssämme. Solitalla välittäminen ei ole pelkkä sana, vaan se on todellisuutta ja näkyy työn arjessa monin eri tavoin. Tarjoamme tukea ja sparrausta kaikille solitalaisille, jotka sitä haluavat ja sitä on tarjolla myös meille senioreille. Ehdoton vahvuutemme on, että talon sisältä löytyy monipuolisia osaajia, joilla on halu ja kyky auttaa. On virkistävää tietää, että talosta löytyy aina joku, joka on vähän vielä itseään kokeneempi jollain osa-alueella. 

Olisitko sinä seuraava solitalainen? Katso avoimet työpaikat.