20.5.2022Blogi

Rotaatiokulttuuri onnistumisen keskiössä 

Kaikki asiantuntijat eivät halua työskennellä vuodesta toiseen saman projektin parissa. Projektin vaihtaminen ei kuitenkaan ole aina yksinkertainen asia. Siksi onkin tärkeää, että siihen on olemassa hyvä toimintamalli sekä avoin kulttuuri, joka tekee rotaatiot kivuttomaksi niin asiantuntijalle, yritykselle kuin asiakkaalle. 

Staffing managereina olemme olleet bisneksen ja ihmisten kohtauttamisen ytimessä reilut neljä vuotta. Tänä aikana yksikkömme koko on tuplaantunut ja olemme skaalanneet toimintamme vastaamaan tämän päivän tarpeita unohtamatta kuitenkaan ihmistä tai liiketoimintaa. Meille on tärkeää, että teemme työmme Solitan arvojen mukaisesti, sillä uskomme, että onnistumiset liiketoiminnassa ovat seurausta onnellisista ihmisistä, jotka saavat tehdä heille merkityksellistä työtä.

Läpinäkyvä rotaatiokulttuuri on onnistuneen rotaation edellytys

Olemme viime vuosina vieneet Solitalaista rotaatiokulttuuria aktiivisesti eteenpäin. Yksi tärkeimmistä asioista on ollut läpinäkyvyyden lisääminen eri sidosryhmien välillä. Aiemmin rotaatiotoiveet olivat asiakkuusjohdolle suorastaan mörköjä, koska sen nähtiin aiheuttavan paljon työtä. Nykyään rotaatiot ymmärretään osana meidän kulttuuria ja niiden toteuttaminen on hallittua. Tämä on valtava muutos, jonka rotaatiokulttuurin systemaattisella kehittämisellä olemme saaneet aikaan – ja josta haluamme pitää kiinni.

Solitalaisessa rotaatiokulttuurissa myös asiantuntijalla on aktiivinen rooli rotaation onnistumisessa. Hänen tulee varmistaa, että projektin dokumentaatio on kunnossa ja asioiden takana on aina vähintään yksi toinenkin ihminen. Rotaatio on sitä helpompi, mitä aikaisemmassa vaiheessa on huomioitu tuleva rotaatio.

Sanommekin, että rotaation valmistelu alkaa sinä päivänä kun ohjelmistokehittäjä projektissa aloittaa.

Meidän tekemisen keskiössä on tiivis yhteistyö, mikä mahdollistaa paremman tekemisen. Meillä keskitytään paljon tekemisen laatuun ja uskomme, että laadukas projektityö on yhtä kuin onnistunut rotaatio.

Rotaatiot toteutetaan vahvalla palveluasenteella

Rotaatiota pohditaan kolmesta näkökulmasta – asiantuntija, asiakas ja Solita. Rotaatio on järkevä, jos onnistumisen edellytykset on tunnistettavissa jokaisella sektorilla. Meille on erittäin tärkeää, että kunnioitamme lupausta, joka asiantuntijalle on annettu rotaatiotoiveisiin liittyen. Monesti asiantuntijalla on toive päästä työskentelemään esimerkiksi tiettyjen teknologioiden tai toimialan parissa. Pyrimme aina löytämään asiantuntijalle pari projektia, joista hän pääsee itse valitsemaan.

Asiantuntijat ovat olleet hieman hämmentyneitä siitä, miten paljon he pääsevät itse vaikuttamaan siihen, millaisessa projektissa he seuraavaksi työskentelevät.

Staffaus on avainroolissa onnistuneissa rotaatioissa ja sen halutaan olevan näkyvä osa solitalaisen arkea. Tavoitteena on, että staffaus on solitalla näkyvä osa arkea, jotta pysytään kartalla kartalla siitä, millaista osaamista on rotaation kautta vapautumassa lähiaikoina. Näin pystytään hahmottamaan, mitä mahdollisuuksia tulevat rotaatiot tuovat asiantuntijoille sekä liiketoiminnalle.

Rotaatioon vaikuttaa mm. asiantuntijan rooli asiakkuudessa, rotaation syy, käytössä olevat teknologiat, mahdollinen korvaajan tarve sekä tietenkin asiantuntijan toiveet tulevaa roolia kohtaan. Uutta projektia etsittäessä ei keskitytä pelkästään olemassa oleviin projekteihin, vaan staffaus pitää silmällä myös myyntiputkessa olevia projekteja.

Solitalla rotaatioiden toteutuksen aikaikkuna on tyypillisesti 3-6 kuukautta. Tämän aikana asiantuntijalle etsitään uusi projekti sekä huolehditaan aiemman asiakasprojektin sujuva jatkuminen rotaation jälkeen.

Rotaation taustalla voi olla monenlaisia syitä. Asiantuntija voi esimerkiksi haluta päästä kehittämään omaa osaamistaan eri suuntaan tai projekti ei välttämättä enää tunnu itselle mielekkäältä. Jos rotaatiotoive liittyy projektiin, yleensä ensimmäisenä selvitetään, miten tilannetta projektissa voitaisiin parantaa. Rotaatiokeskusteluissa nousee toisinaan esiin asioita, jotka projekteissa ei ole hyvin.

Avoin keskustelu asiantuntijan ja staffauksen välillä on mahdollistanut sen, että haasteita päästään ratkaisemaan jo aikaisessa vaiheessa. Staffaus on tuonut tarvittavaa ulkopuolista näkökulmaa haasteiden tunnistamiseen. Tällöin on pystytty auttamaan uusien toimintatapojen rakentamisessa sekä tiimityöhön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Yhteistyön kautta epämukavalta tuntuva projekti on saatu takaisin raiteilleen ja tekeminen tuntuu uudestaan mielekkäältä. Eikä asiantuntijan ole tarvinnut vaihtaa projektia.