14.4.2021Blogi

Projektipäällikön työ Solitalla tarjoaa vaihtelevuutta ja tilaa tehdä työstä oman näköistä

Solitalla työskentelee laaja kirjo projekti- ja palveluhallinnan ammattilaisia. Puhutaan melko suuresta osaajajoukosta ja esimerkiksi Solitan Slackin project management competence community -ryhmässä on yli 170 projektihallinnasta innostuvaa ammattilaista jakamassa toisilleen osaamisia ja parhaita käytäntöjä. Liiketoimintamme kasvun myötä on uusille projekti- ja palvelupäälliköille lähes jatkuvaa tilausta Solitan eri osaamisalueilla.

Kokosimme yhteen joitakin yleisimpiä työnhakijoita askarruttavia kysymyksiä projektipäällikön työstä Solitalla ja vastaajiksi lupautuivat Eevi Kilpeläinen ja Tuomas Tuunainen.

Kerro itsestäsi! Kuka olet, mitä teet Solitalla ja ehkä pari sanaa taustastasi myös? 

Eevi: Olen Eevi Kilpeläinen ja olen ollut Solitalla 2 kuukautta. IT-alalla olen ollut muutaman vuoden. Aikaisemmin olin vahvasti mukana ohjelmistorobotiikan (RPA) parissa ja Solitalle tullessani siirryin pilvipuolen ratkaisuihin. Tämänhetkisessä asiakkuudessa julkipilviratkaisut ovat kasvamassa vauhdilla, joten tekemistä riittää.

Suurin osa ratkaisuista on rakennettu AWS:n päälle, mutta myös GCP on noussut ajankohtaiseksi. Tällä hetkellä tässä omassa asiakkuudessani ei ole aktiivisia isompia pilvipuolen projektitoimituksia menossa (muita toki on, mutten ole niissä mukana). Suurin osa projekteista on tuotannossa, joten ratkaisut ovat ylläpidossa ja niihin tehdään ylläpitotöiden lisäksi aktiivisesti jatkokehitystä. Projektipäällikön töiden lisäksi teen siis myös palvelupäällikön hommia. Solitalla olen päässyt tähän asti mukaan yhteen asiakkuuteen, jossa on useita eri projekteja/palveluita meneillään. Tarkastelen näitä kuitenkin itse “yhtenä kokonaisuutena”. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Tuomas: Olen Tuomas Tuunainen ja työskennellyt Solitalla projektipäällikkönä noin kolme vuotta. Projektipäällikön rooli Solitalla vaihtelee melko paljon riippuen asiakkuudesta, projektista ja henkilöstä. Itse olen päässyt työskentelemään Solitalla monissa eri asiakkuuksissa, ja vaikka jokainen onkin ollut eri tavalla omanlaisensa, olen aina saanut tehdä asioita omalla tyylilläni ilman ylhäältä tulevia rajoitteita. IT-alalla ylipäätään olen tehnyt hommia ohjelmistosuunnittelusta palvelun-, projektinhallinnan ja tiiminvetäjän tehtäviin noin viiden vuoden ajan. Koulutustaustaltani olen Tietojohtamisen DI, joka on mielestäni antanut hyvän pohjan työssä vastaan tuleville asioille.

Kerrotko Tuomas tarkemmin ajastasi Solitalla ja miten olet päässyt kehittymään?

T: Solita-urani aikana useat eri teknologiat ja erityyliset projektit ovat tulleet tutuiksi, esimerkiksi integraatiot (on-prem, hybridi, iPaas mm. Oracle, Dell Boomi, Azure, MuleSoft), web-kehitys (Episerver, Custom-toteutukset) ja datatekeminen (Data platform, datahub, masterdata – mm. Azure, Snowflake, ADE, SQL server, MDS jne). Projektityön lisäksi työpäiviin on saattanut kuulua palvelun-/asiakkuudenhallintaa, myynnillisiä tehtäviä ja erilaisia sisäisiä hommia.

Meillä on isommissa asiakkuuksissa yleensä useita tiimejä eri ratkaisualueilta, kuten data/integraatiot/cloud/dev. Oma roolini on pääasiallisesti ollut vastata yhden kehitystiimin toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tiimien/asiakkaan välillä, mutta myös projekteista joissa vaaditaan usean eri ratkaisualueen yhteistyötä. Tämän tyyppiset projektit vaativat enemmän suunnittelua, koordinointia (sekä Solitan, asiakkaan että muiden toimittajien välillä) ja ohjaamista kuin pelkät oman tiimin kesken tehtävät projektit, mutta ovat myös opettavaisia ja antoisia. Pienemmät asiakkuudet taas saattavat pyöriä yhden isomman projektin tai palvelun ympärillä, jolloin projektipäällikkönä pääsee vastaamaan asiakkuudesta kokonaisvaltaisemmin.

Millaisia asiakkuudet ovat?

E: Olen itse merkittynä yhteen asiakkuuteen, jossa saan tehdä laajasti erilaisia työtehtäviä. Tämä asiakkuus on iso strateginen asiakkuus Solitalle, joten on ollut hienoa päästä heti alusta alkaen toimimaan tässä asiakkuudessa. Yhdessä isossa asiakkuudessa toimiminen on hyvä asia myös siitä syystä, että siellä toimii myös muita projekti- ja palvelupäälliköitä, PO-roolissa toimivia sekä asiakkuusjohtaja, joilta saa paljon vertaistukea. Uutena solitalaisena tämä oli ainakin itselleni tärkeä asia. Cloudissa on paljon erilaisia ja erikokoisia asiakkuuksia. Cloudin asiakaskuntaan kuuluu niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiakkuuksia. Suurin osa taitaa kuitenkin olla yksityisiä yrityksiä.

T: Riippuu siitä, minkä kokoinen asiakkuus ja minkä tyyppisiä toimituksia asiakkuudessa tehdään. Solitalla yleisesti pyritään siihen, että asiakkuuksissa toimitaan kokonaisina tiimeinä tai vähintään työpareina, jotta vältytään yksittäisten konsulttien myymisestä ns. käsipareiksi asiakkaalle. Tällä tavoin toimimalla myös Solitalainen kulttuuri ja yhteishenki leviää ja pysyy yhtenäisenä. Suuremmissa strategisissa asiakkuuksissa Solitalta voi olla kymmeniä eri ihmisiä tekemässä työtä, ja asiakkuudet toimivat hyvin itsenäisesti matalan organisaation tavoin. Välillä saattaa tuntua kuin olisi omassa mini-yrityksessään Solitan sisällä, kun työskentelee suuressa asiakkuudessa. Pienemmissä asiakkuuksissa, toimituksissa tai projekteissa taas saatetaan puhua 2-10 hengen porukasta, jota skaalataan asiakkaan tarpeen mukaan. Näissä pienemmissä asiakkuuksissa huomaa, miten hyviä käytänteitä ja kokemuksia pystytään levittämään asiakkuudesta toiseen sillä työn kierto asiakkuuksien välillä toimii hyvin ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan joustavasti.

Voiko työtä tehdä etänä myös koronarajoitusten poistumisen jälkeen?

E: Etätyöt eivät ole sinänsä este, ja osan töistä voi tehdä jatkossakin kotoa käsin. Solitalla on mahdollista työskennellä myös muualta kuin Solitan toimistopaikkakunnilta käsin.

T: Ennen koronaa suurin osa henkilöistä teki etätöitä ainakin silloin tällöin, ja uskon että etätyö tulee koronan jälkeen jäämään entistä enemmän tavaksi. Koska tiimit ovat usein hajaantuneita paikkakunnittain, ei sillä ole oikeastaan niin paljoa väliä istuvatko yksittäiset ihmiset toimistolla vai kotonaan, jos tiimityö hoidetaan kuitenkin virtuaalisesti.

Minkä kokoisia projekteja ja palveluita Solita toimittaa?

E: Solitan toimittamien palveluiden ja projektien koot vaihtelevat suuresti. Jotkin projektit ja palvelut voivat olla pieniä kokonaisuuksia, mutta löytyy niitä suuremman kokoluokankin toimituksia.

T: Solitalla on projekteja ja palveluita laidasta laitaan. Pienimmät projektit saattavat olla muutamien/kymmenien päivien mittaisia toimeksiantoja, kun taas suurimmat kymmenien miljoonien arvoisia projekteja. Tyypillisesti Solitalla pyritään asiakkuuksissa kumppanuuteen, jossa Solita pystyy toimittamaan lisäarvoa jatkuvilla projekti- ja palvelutoimituksillaan ja osaamisellaan.

Kuinka isoja tiimejä projektipäälliköt johtavat?

E: Myös tämä vaihtelee suuresti riippuen toimituksen ja asiakkuuden koosta. Voi olla pieniä 1-2 hengen tiimejä tai 10 hengen tiimejä, ja tietenkin kaikkea siltä väliltä.

T: Projektipäälliköllä on tyypillisesti yhdessä asiakkuudessa n. 3-10 hengen tiimi johdettavanaan. Sitä isommat tiimit eivät enää yleensä toimi riittävän tehokkaasti, jolloin voi olla tarpeen jakaa porukka useampaan tiimiin. Yhden tai kahden hengen projekteissa taas projektipäällikön rooli saattaa olla pienempi, mutta toki tällaisissakin tapauksissa projektipäällikkö on usein osa-aikaisesti huolehtimassa projektitoimituksen etenemisestä ja hallinnollisesta työstä.

Millaisia rooleja asiantuntijatiimeissä on?

E: Myös roolit vaihtelevat riippuen siitä mitä toimitetaan. Voi olla esim. junior developereita, senior developereita, specialist tittelillä olevia sekä arkkitehtejä. Yleensä asiantuntijoista projekteissa ja palveluissa on mukana ainakin yksi junior + senior kombo sekä tarvittaessa arkkitehti. Solitalla on laajasti osaamista eri osa-alueista ja teknologioista. Usein myös asiakkuuksissa tarvitaan erilaista osaamista, jolloin voidaan hyödyntää tekijöitä eri yksiköistä.

T: Tiimin roolit riippuvat projektista ja asiakkuudesta. Tyypillisesti tiimissä on vähintään yksi senior, yksi junior, projekti/palvelupäällikkö ja mahdollisesti arkkitehti. Isommissa projekteissa henkilöiden määrää skaalataan ylöspäin tarpeen mukaan. Joskus projekteissa ei ole mahdollista tehdä töitä täydellä allokaatiolla, jolloin yksittäinen asiantuntija/projektipäällikkö saattaa kuulua esimerkiksi kahteen asiantuntijatiimiin, jolloin aika jaetaan näiden kesken.

Millainen vastuu projektipäälliköllä on asiakkuuksista?

E: Projektipäälliköllä on suuri vastuu asiakkuuksissa. Lähtökohtaisesti projektipäällikkö on jatkuvasti tekemisissä asiakkuuksissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Yleensä myös lisämyynnin paikat havaitaan, kun keskustellaan eri henkilöiden kanssa ja kuullaan miten asiakkuudessa menee. Asiakkuusjohtaja on päävastuullinen asiakkuudesta, ja Solitalla asiakkuusjohtajat tekevät tiivistä työtä projekti- ja palvelupäälliköiden kanssa. Yhteistuumin asiakkuuden eri osa-alueita on mahdollista kasvattaa.

Onko Solitalla mahdollisuutta osallistua henkilöstötapahtumien järjestämiseen?

E: Tästä minulla ei ole kokemusta, mutta luulisin, että on.

T: Ehdottomasti, kaikki kiinnostuneet saavat järjestää tai osallistua tapahtumien järjestämiseen.

Onko Solita hierarkinen organisaatio?

E: Ei ole. Yksi Solitan parhaimpia puolia on turhan byrokratian puuttuminen. Tämä näkyy mm. arjessa siten, ettei pienistä asioista tarvitse hakea erillisiä hyväksyntiä eri henkilöiltä, vaan luotetaan projektipäällikön kokemuksiin ja näkemyksiin asioista. Solitalla ei ole myöskään asetettu liian tarkkoja raameja työlle vaan asioita saa tehdä oman maun mukaisesti ja omalla tyylillään. Toki ohjeistusta ja apua on aina tarjolla, ettei pyörää tarvitse keksiä uudestaan.

T: Solitalla on hierarkia, mutta se on verrattain matala eikä käytännössä näy arjessa mitenkään. Asiakkuuksissa työskennellään hyvin itsenäisesti, mutta kuitenkin Solitan tarjoamia palveluita ja mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään, jotta päästään vastataamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin. Kaikenlainen mikromanageeraus loistaa poissaolollaan, ja esimerkiksi sisäiseen raportointiin käytetty aika pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja kevyenä.

Millaisessa tiimissä saisin työskennellä?

E: Oma tiimini (Cloud & Connectivityn project manager -tiimi) on todella mukava ja tiimissä on ihmisiä ympäri Suomea. Meillä pidetään yhteisiä kuukausipalavereita sekä kahvihetkiä tiimin kesken, jolloin tiimiin pääsee tutustumaan myös vapaammissa merkeissä. Tiimissä on tällä hetkellä kymmenkunta henkilöä. Hyvä puoli on myös se, että tiimissä on paljon vasta-aloittaneita, joten tukirinki löytyy varmasti.

Millainen palkkamalli Solitalla on ja millaisia henkilöstöetuja? 

E: Solitalla on palkkamallina kuukausipalkka ja sen päälle todella hyvät henkilöstöedut, joihin kuuluu mm. hyvä puhelin- ja liittymäetu, sportti- ja kulttuuripassi, työsuhdematkaetu sekä työsuhdematkapyörä. Näiden lisäksi Solitalla on myös erilaisia harrastekerhoja, joihin voi osallistua oman mielenkiinnon mukaan. Toimistolla on myös tarjolla hierontaa kahdesti viikossa.

Kuinka ketterästi Solitalla tehdään projekteja?

E: Solitalla tehdään pääsääntöisesti projektit (ainakin oman ymmärrykseni mukaan) ketterästi ja Solita on erittäin Agile yritys. Solitalla myös panostetaan ketteryyteen ja sen ymmärtämiseen mm. erilaisilla koulutuksilla ja tietoiskuilla. Tämä auttaa viemään Agilea ajattelutapaa myös asiakkuuksiin. Toki tietyn projektin ketteryystaso riippuu myös asiakkaasta, heidän tahtotilastaan sekä tavoistaan toimia.

T: Lähtökohtaisesti projekteja pyritään tekemään ketterillä menetelmillä, kuten Scrumilla. Solitalta löytyy joukko huippuja Agile-coacheja, joiden ammattitaitoa voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin jos ketterät menetelmät eivät ole tuttuja asiakkaalle ja pyritään perinteisistä projektimalleista ketterämpään suuntaan. Lean-ajattelu näkyy vahvasti Solitan projektiarjessa, ja kaikille uusille työntekijöille järjestettävissä Starter-tilaisuuksissa käydään läpi ketteriä menetelmiä ja Agile-ajatusmaailmaa.

Millä tavalla Solitan arvot näkyvät arjessasi?

E: Solitan arvot ovat välittäminen, rohkeus, intohimo ja rentous. Nämä arvot näkyvät myös projektipäällikön arjessa. Toki projektipäällikkö joutuu itsekin sisäistämään arvot, jotta projektitiimissä toimitaan arvojen mukaisesti. Solitalaiset ovat selkeästi avointa ja rentoa porukkaa, joiden kanssa on mukavaa ja helppoa tehdä yhdessä töitä. Tämä auttaa luomaan rennompaa fiilistä myös asiakkaassa ja usein yhteiset palaverit meneekin yhdessä nauraen! Solitalla uskalletaan nostaa selkeät ongelmakohdat esiin ja niihin myös puututaan ja mietitään rohkeasti erilaisia toimintatapoja arjen helpottamiseksi. Lyhyessäkin ajassa olen myös huomannut sen, että täällä selkeästi välitetään toisista ja jokaisella on palo tehdä just sitä omaa juttuaan.

T: Solitan arvot eivät ole pelkkiä iskulauseita rekrykalvoilla, vaan ne oikeasti näkyvät tekemisessä ja muun muassa siinä, millaista porukkaa Solitalla on töissä. Sanoisin Solitan parhaaksi puoleksi sen, että arvoja oikeasti noudatetaan ja päätöksiä tehdään niiden ohjaamana. Ei toki haittaa yhtään, että Solitalla on töissä fiksuja ja motivoituneita ihmisiä jotka jakavat luonnostaan samoja arvoja ja asenteen työntekoon. Henkilökohtaisesti olen aina voinut luottaa siihen, että kollegalta saa tarvittaessa apua eikä ongelmia lakaista maton alle. Solita kuitenkin myy pääasiassa ajatustyötä, jossa tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät on uskoakseni yksi tärkeimmistä menestyksen tekijöistä. Kun pidetään työntekijöistä huolta, ollaan läpinäkyviä ja sitoudutaan arvoihin niin pakostikin se välittyy myös asiakastyön laatuun ja auttaa luomaan kestävää liiketoimintaa, josta hyötyy kaikki.

Kiitos Eeville ja Tuomakselle vastauksista!

Jos projektipäällikön työ Solitalla houkuttelee ja haluaisit jutella lisää, ota yhteyttä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus urasivullamme solita.fi/avoimet-tyopaikat. Sivun alalaidasta löydät rekrytoijiemme yhteystiedot.