6.10.2021Blogi

Pilveen on helppo mennä, mutta kuinka se tehdään oikein?

Pilvimuutos on täällä. Miten ja milloin yrityksesi hyppää kelkkaan? Hyppäättekö rymistellen ja miettimättä, vai suunnitelmallisesti ja pienin askelin? Ero voi ratkaista sen, mitä hyötyjä yrityksesi saa pilvisiirtymästä ja millainen hintalappu migraatiolle tulee. Pilviasiantuntijamme Antti Peltonen ja Petja Venäläinen ovat olleet mukana lukuisten edelläkävijäyritysten pilvimatkassa. Lue parhaat opit, miten pilvisiirtymä tehdään järkevästi ja modernisti, cloud first -mentaliteetilla ja IT-johdon kannalta hallitusti ja läpinäkyvästi.

Pilvi-infraa rakennetaan yhä hypen vallassa ja pistemäisesti

Pilveen on nykyään helppoa ja nopeaa mennä. Kaikkialla julistetut pilven hyödyt saavat monet yritykset tekemään innokkaita pilviloikkia. Pettymys on suuri, mikäli luvatut tulokset eivät heti synnykään. Sen sijaan tilalle on saattanut tulla yllättäviä kuluja ja IT-johdon mielenterveyttä uhkaava hallitsematon sekasorto.

”Jokainen liiketoimintayksikkö voi helposti hankkia itselleen pilvitilaa. Vaarana on kuitenkin se, että IT-johtaja menettää kontrollin eikä näe kokonaisuutta. Pistemäiset pilviratkaisut, joihin IT-yksiköllä ei ole näkyvyyttä, ovat tietoturvan kannalta katastrofi”, kertoo Petja Venäläinen.

Pistemäiset ratkaisut ovat helppoja, mutta mitä enemmän niitä kertyy, sitä hallitsemattomampi on kokonaisuus.

Julkinen pilvi-infra voi auttaa yritystä säästämään rahaa. Silti yleistä on myös, että säästöjen sijaan rahaa palaa tehottoman ja kankean vanhanaikaisen pilven hallinnan vuoksi.

”Pilvi tarjoaa modernin arkkitehtuurin yritykselle, jotta työntekijät siellä voivat kukoistaa ja luoda innovaatioita. Pilven hyödyntämisen ensisijainen tavoite ei yleensä ole säästää rahaa”, kertoo Antti Peltonen.

Varoitamme myös tarrautumasta uponneiden kustannusten harhaan: ajatukseen siitä, että se jo hankittu konesali ei enää maksa yritykselle mitään, joten siitä ei ole taloudellisesti kannattavaa luopua. Muista myös, että pilvikapasiteetti menee yrityksen muuttuviin kustannuksiin ja poistaa siihen liittyvät kiinteät kustannukset.

Konesaleista tuttu ajatusmaailma muureista ja vallihaudoista tietoturvan takaajana jarruttaa pilven hyötyjä

Todellista pilvivalmiutta jarruttaa esimerkiksi pilven tietoturvaan liittyvän ennakkoluulot ja jopa riittävän osaamisen puute.

“Oikeasti tietoturva jopa paranee pilvessä, koska pilvestä on saatavilla valmiita tietoturvanhallintatyökaluja ilman satojen tuhansien eurojen vuosittaisia lisenssimaksuja. Organisaatio myös siirtyy pilven avulla VPN:stä luontevasti kohti zero trust -tietoturvamallia verkoissaan,” Peltonen selittää. Lue lisää Zero trust -tietoturvamallista  Googlen, Microsoftin tai AWS:n sivuilta.

”Lisäksi pilveen on helppo rakentaa kontrolloidut ja tietoturvalliset toimintamallit”, Venäläinen lisää.

Pilven tietoturva perustuu siis oikeisiin toimintamalleihin ja tietoturvan jatkuvaan seuraamiseen, mihin löytyy nykyään hyvin palveluita. Esimerkkinä on kehittämämme Solita CloudBlox.

On-premises-maailmasta tuttu ajatus siitä, että kapasiteetti suojataan omaan saliinsa muurein ja vallihaudoin, täytyy hylätä.

”Konesalien ajatusmaailma on painolasti, joka hidastaa pilven hyötyjen saavuttamista.”

Erityisesti vahvasti reguloiduilla aloilla pilven tietoturva ja tietosuoja mietityttävät, syystäkin.

”Regulaatioiden tarkoitus on suojella yksilöitä ja instituutioita, mutta usein ne laahaavat jäljessä teknologian kehityksestä”, Peltonen selittää. Kuitenkin hän vakuuttaa, että vaikka yrityksen datan täytyisi olla tiukasti jopa juuri Suomen maaperällä, ratkaisuja kyllä löytyy.

Suuret ja onnistuneet pilvisiirtymät on suunniteltu etukenossa

Viestimme pilveen siirtymisestä on yksinkertainen: Pilvimigraatiota ei tule tehdä ilman pilvistrategiaa ja pilvihallintamallin luomista. Nämä pilven perusedellytykset on hyvä hoitaa ensin kuntoon tai ainakin työstää niitä aktiivisesti migraation kanssa yhtä aikaa. Jos organisaation osaaminen ja pilvikypsyys ovat matalalla, ei pilveen voi vain loikata ilman tukea.

”Pilvimigraatiota ei pidä tehdä, koska on muka pakko ja kiire”, Peltonen varoittaa, ja korostaa suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin merkitystä onnistumisen takaamiselle. Hyvät toimintamallit täytyy miettiä ja pilvimaturiteettia kasvattaa ennen kuin lähdetään rakentamaan liiketoiminnalle omia ratkaisuja. Pilvistiirtymä ei myöskään ole vain teknologinen muutos, vaan vaatii usein muutoksia myös esimerkiksi työskentelytapoihin. Hyvää muutosjohtamista siis tarvitaan.

”Onnistuneissa pilvimigraatioissa on suunniteltu pilveen menoa etukenossa. Mitä isompi kokonaisuus on ollut kyseessä, sitä arvokkaampaa suunnitelmallisuus läpi koko organisaation on ollut”, Peltonen kuvailee.

Toisaalta liika varovaisuuskaan ei kannata. Kun Venäläinen miettii reseptiään onnistuneeseen pilvimigraatioon, hän toteaa:

”Ei pidä pelätä epäonnistumista ja jarrutella! Haasteita tulee, mutta voittava organisaatio oppii niistä ja menee eteenpäin. Kokemus kertoo, että kaikissa onnistuneissa pilvihankkeissa rohkeus ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat olleet merkittävässä roolissa.”

Älä ryntää miljoonien pilvimigraatioon

Unohda konesalien lainalaisuudet ja ala kehittää pilvi-infrastruktuuria suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja pala palalta. Näin pidät kustannukset kurissa ja kokonaisuuden hallinnassa – ja luot edellytykset modernille ja innovoivalle liiketoiminnalle.

”Pilvisiirtymän myötä IT-osaston työaikaa vapautuu työhön, joka voi kehittää liiketoimintaa ja palvelua aivan uudella tavalla. IT:n ei ole pakko käyttää aikaa enää kaikkiin perusasioihin”, Venäläinen sanoo.

Entä mitä viimeisiä vinkkejä nämä asiantuntijat haluavat jakaa?

”Tavoittele nopeita voittoja äläkä ryntää miljoonien eurojen pilvimigraatioon”, Venäläinen toteaa.

”Älä ajattele pilveä kapasiteetin ulkoistuspalveluna tai vain toisena konesalina. Pilven tehtävä on olla liiketoiminnan moottori ja transformaattori. Suunnitelmallisuuden ja maltillisuuden avulla se myös toteutuu”, Peltonen kertoo.

Pilvimigraatio-osaaminen ja liiketoimintaymmärrys tukenasi pilvimatkalla

Haluatko kuulla lisää siitä, miten autamme yrityksiä matkallaan kohti arvoa tuottavaa pilvimaailmaa ja modernia pilvihallintaa?

Petja Venäläinen on ollut Solitalla viisi vuotta. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus pilviratkaisujen rakentamisesta asiakkaille. Venäläisen erikoisosaamista on erityisesti teknologiakumppaneiden kanssa toimiminen, pilvisiirtymien strategisten tavoitteiden kirkastaminen ja toimintamallien tehostaminen pilvessä.

Antti Peltonen on työskennellyt alalla kaksi vuosikymmentä, joista viimeisimmän modernien julkipilviratkaisujen parissa. Peltonen on ollut pilven esiasteiden kanssa tekemisissä lähes koko työuransa, ja kokemusta on niin ohjelmistokehityksestä, IT-osaston johtamisesta kuin IT-strategian laatimisestä. Solitalla on ehtinyt kulua kolme vuotta.