17.4.2020Blogi

Palmun Alla -podcast: Oletuksista yhteistyöhön

Marko Taipale & Lauri Lukka Palmun alla

Organisaatiot ovat jatkuvassa paineessa uudistaa ja uudistua. Tämä on pohjimmiltaan ihmisten toimintaa ja siihen vaikuttavat ihmiselämän lainalaisuudet kuten yhteisön normit, valta-asemat, ryhmäpaine, psykologinen turvallisuus ja sitoutuminen. Kun haluamme kehittää organisaatiomme yhteistyötä, meidän on astuttava inhimillisen toiminnan piiriin ja tutustuttava sen ilmiöihin.

Marko Taipaleen missiona on jäsentää organisaatioiden kehittämistä kahteen kysymykseen: mitä niiden kannattaisi tehdä ja miten. Työhönsä Marko inspiroituu kokemuksestaan sarjayrittäjänä, mutta myös osaamisestaan parisuhdevalmentajana. Keskustelumme käsittelee muun muassa kokeilujen tekemisen haasteita, toiminnan itseorganisoitumista ja arvoista käsin toimimista.

Organisaatioiden muutos manifestoituu usein uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämisenä. Tähän liittyy uskomus “maailma ja markkina muuttuu yhä nopeammin”. Onko todella näin – vai keskittyykö huomiomme korostuneesti muutoksiin ja uhkiin? Huomiotta saattavatkin jäädä ne alueet, joilla muutos on verkkaista. Asteittaista kehitystä löytyy muun muassa terveydenhuollosta, valtiolta, rakennusalalta – sekä me ihmiset itse muutumme hitaasti.

Yleisen nopeuden tai hitauden sijaan tärkeää olisi keskittyä siihen, miten uusia palveluja voi kehittää tehokkaasti. Ilman kriittistä ajattelua, olemme alttiita vahvistamaan jo olemassaolevia näkemyksiämme. Ilman yhteistyötä, keskitymme yksilösuorituksiin. Ilman turvallisuuden kokemusta, keskitymme oman positiomme pönkittämiseen. Organisaation tehtävä on luoda kehitystiimejä tukevia rakenteita ja auttaa sitä voittamaan epävarmuuteen liittyvää tuskaa.

Tämän tehdäkseen on tärkeää tiedostaa, että organisaatioissa on usein kaksi hyvin erilaista rakennetta: Innovaatio-organisaatio kehittää uutta liiketoimintaa. Se etsii, mitä kannattaisi tehdä. Optimoiva organisaatio sen sijaan pyrkii tuottamaan tunnistetun asiakasarvon tehokkaasti. Tämä luo yhteistyöhön haasteita, sillä näitä kahta organisaatiota ohjaavat rakenteet ja toimintatavat, jotka eivät ole aina suoraan yhteensopivia.

Edellä mainitut ovat vain joitakin toimintaamme vaikuttavia rakenteita. Meidän teesimme on tämä: Kun tulemme tietoiseksi niistä rakenteista, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan, voimme tehdä perustellumpia, parempia päätöksiä. Tervetuloa mukaan pohdintaan, kuuntele Palmun Alla -podcast 14# Marko Taipale & Oletuksista yhteistyöhön.

Kuuntele kaikki Palmun Alla -podcastit