30.3.2021Blogi

Nopeampaa ohjelmistokehitystä automaation avulla

Shorter time to market with automation assisted development

Low-code on visuaalinen ja automaatioavusteinen tapa kehittää ohjelmistoja. Sen avulla räätälöityjen liiketoimintaohjelmistojen kehitykseen ja julkaisuun käytettävää aikaa voi saada lyhennettyä huomattavasti. Vuonna 2019 Gartner ennusti, että vuoteen 2024 mennessä low-coden osuus ohjelmistokehityksestä olisi suurempi kuin 65 %. Mistä oikein on kyse?

Low-coden ydin on palvella liiketoiminnan ohjelmistotarpeita nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tämä saavutetaan hyödyntämällä mahdollisimman paljon automaatiota ohjelmistojen kehityksessä. Forrester Research esitteli vuonna 2014 termin low-code ja viittaa sillä siihen, että kehittäjän tarvitsee kirjoittaa vain pieni määrää koodia itse. Terminä low-code ei ole kovin kuvaava tai itsestään selvä ja juuri siksi osa low-code-alustojen toimittajista on sen sijaan alkanut puhua modernista ohjelmistokehityksestä.

Low-code

Ohjelmiston toiminnallisuuden kehitys tehdään visuaalisesti low-code-alustoilla

Low-coden hyödyt

Osa low-code-alustojen tehokkuushyödyistä tulee siitä, että ne paketoivat yhteen kokonaisuuteen kaikki ohjelmistokehitykseen tarvittavat elementit. Monipuolisimmat alustat tarjoavat työkalut ohjelmistojen suunnittelusta ja kehityksestä aina valmiiseen PaaS-alustaan niiden ajoon ja ylläpitoon. Yleisesti kehittyneet low-code-alustat tarjoavat:

 • Työkalut käyttöliittymien visuaaliseen suunnitteluun ja kehitykseen
 • Tavan suunnitella ohjelmistologiikka visuaalisesti vuokaavioiden avulla
 • Automatiikkaa tietokantojen ja niiden yleisimpien kutsujen luontiin
 • Automaattisen integroitumisen REST ja SOAP-rajapintoihin rajapintakuvauksen avulla
 • Web- ja mobiiliohjelmistojen koodin automaattisen luonnin
 • Kehitys, testi- ja tuotantoympäristöt ohjelmistojen koko elinkaarelle

Parhaassa tapauksessa ohjelmistojen integrointi- ja julkaisuputken pystytykseen kuluu vain tunteja päivien tai viikkojen sijaan, eikä niitä tarvitse luoda uudelleen jokaiselle projektille. Kokemuksemme mukaan saavutettu hyöty kehityksen nopeudessa on normaalissa tapauksessa kaksinkertaisesta ylöspäin ja pienten ohjelmistojen osalta tämä korostuu vieläkin selkeämmin.

Low code

Ohjelmistojen käyttöliittymän kehitys OutSystemsin alustalla hyödyntäen valmiita komponentteja

Läheinen yhteistyö liiketoimintavastaavien ja loppukäyttäjien kanssa on visuaalisessa low-code-kehityksessä helpompaa perinteiseen kehitykseen verrattua. Kehittäjä voi näiden sidosryhmien kanssa yhdessä kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa ja sen käyttöliittymää ja tätä kautta lyhentää suunnittelu, kehitys- ja palautesykleihin kuluvaa aikaa.

Mihin low-code-kehitys soveltuu?

 • Yrityksen omien operatiivisten järjestelmien kehitykseen
 • Liiketoimintaprosessien digitalisaatioon
 • Modernin käyttöliittymäkerroksen rakentamiseen vanhojen taustajärjestelmien päälle
 • Sähköiset palvelujen, asiakasportaalien ja lomakkeiden kehitykseen
 • Mobiiliapplikaatioiden kehitykseen
 • Nopeisiin kokeiluihin toimivalla ohjelmalla oikeassa ympäristössä

Low-coden monet muodot

Low-code termin alle kätkeytyy paljon erilaisia tuotteita ja alustoja, mm. OutSystems, Microsoft Power Platform, Salesforce Lightning ja Dell Boomi Flow. Alustat eroavat toisistaan mm. sillä, että osa niistä soveltuu paremmin kevyiden yritysten sisäisten järjestelmien kehitykseen, kun taas toiset soveltuvat myös isompien järjestelmien ja digitalisten palvelujen kehitykseen. Osa järjestelmistä, kuten OutSystems, soveltuvat minkä tahansa alan kehitysalustaksi, kun taas osa alustoista sopivat paremmin tiettyjen alojen järjestelmien kehitykseen tai ovat laajennuksia muille alustoille. Yksi esimerkki jälkimmäisistä on Boomi Flow, jonka Dell osti ja tarjoaa osana heidän Boomi-integraatioalustaansa.

Low-coden lähestymistapa mallintamisesta koodin manuaalisen kirjoittamisen sijaan yleistyy myös muilla soveltamisalueilla. Esimerkkinä tästä on Solitan kehittämä Agile Data Engine (ADE), joka hyödyntää samaa ajatusmaailmaa datan mallinnukseen ja muunnokseen. Semarchyn datan hallintatuotteesta on myös havaittavissa saman suuntaisia tuulia. Molemmat näistä esimerkeistä venyttävät low-coden määritelmää, mutta on hyvä hahmottaa, että low-code on varsin laaja termi ja sillä voidaan viitata varsin eri asioihin. Myös alustoilla työskentely eroaa toisistaan ja esimerkiksi ohjelmistojen kehitys Microsoft Power Platformilla ja OutSystemsillä vaatii kehittäjiltä varsin erilaista osaamista.

Jää nähtäväksi toteutuuko Gartnerin ennuste low-coden suuresta osuudesta tulevaisuuden ohjelmistokehityksessä. Jos low-codea käsittelee konseptina ennemmin kuin tiettyjen alustojen kautta, niin suunta on selvä ja ennuste voi hyvinkin olla oikeaa suuruusluokkaa.

Solita on ollut OutSystemsin kumppani vuodesta 2019 ja Dell Boomi -kumppani vuodesta 2017. Mikäli haluat tietää lisää low-coden mahdollisuuksista, ota yhteyttä Jasmo Hiltulaan, Head of Low-code: [email protected] tai 050 4999 337. Katsotaan yhdessä mitä hyötyjä yrityksesi voisi low-coden avulla saavuttaa.