22.1.2015Blogi

Need for Speed

LinkedIn-palvelu julkaisi vuoden 2014 lopulla listauksen vuoden kuumimmista osaamisista. Analyysi perustui niihin taitoihin, joiden perusteella palvelun käyttäjät olivat työllistyneet kyseisen vuoden aikana. Toisella sijalla oli “Middleware and Integration Software”. Integraatio-osaaminen on tällä hetkellä erittäin kysyttyä.

Integraatiotarpeet kasvavat liiketoiminnan verkottuessa kasvavalla tahdilla, pilvipalveluiden käytön yleistyessä ja sähköisen asioinnin sekä asiakaspalveluprosessien siirtyessä verkkoon. Suomessa kansallinen palveluväylä on nostanut integraatiokyvykkyyden merkityksen myös julkisella sektorilla keskeiseksi kysymykseksi. Integraatioliittymämäärien kasvaessa, jokainen järjestelmästä järjestelmään (ns. point-to-point) -integraationa tehty ratkaisu potentiaalisesti syventää itselle kaivettua kuoppaa. Niiden hallinnasta ja muutosten tekemisestä tulee määrän kasvaessa kallista ja vaikeaa.

File based integration means slow and painful death

Yllä oleva lainaus on erään suuren suomalaisen yrityksen tietohallinnossa työskentelevän integraatioarkkitehdin kanssa käymästäni keskustelusta. Tiedostopohjainen integraatio on 60-70-luvuilta asti käytössä ollut menetelmä siirtää tietoa järjestelmien ja organisaatioiden välillä. Se on kuitenkin nykymittapuulla riittämätön menetelmä. Usein tiedostopohjainen integraatio perustuu ajastettuihin eräajoihin, jolloin informaatiota ei saada hyötykäyttöön reaaliajassa.

Viime aikoina, digitalisoitumisen tuoman muutoksen myötä, on keskusteltu tarpeesta tehdä yrityksen tietojärjestelmäkehitystä nopeammalla tahdilla. Digitaalinen liiketoiminta vaatii kellotaajuuden muutosta uusien ratkaisuiden ja sovellusten käyttöönotossa. Perinteinen tietojärjestelmäkehityksen sykli ei yksinkertaisesti ole riittävä liiketoiminnan tarpeisiin ja digitalisoituvan markkinan kysyntään. Termi ”Bimodal IT” tarkoittaa uuden, innovatiivisen ja nopean kehitysmallin ja perinteisiin perusjärjestelmiin keskittyvän hidastempoisemman tekemisen rinnakkaiseloa.

Integraatio- ja middlewareratkaisut ovat innovaation vauhdittaja

Kun tarvitset uuden automatisoidun asiakaspalveluprosessin, joka hyödyntää dataa useasta sovelluksesta organisaation järjestelmäarkkitehtuurissa – aloitatko monitoimittajaprojektin ja hankit sovellusten toimittajilta muutoksia ja integraatioita järjestelmästä toiseen? Tämä on perinteinen malli tehdä hidastempoista kehitystä, jossa vastuu kokonaisuudesta on hämärä. Ratkaisujen käyttöönotto vaatii hankkeen kokoon nähden runsaasti kalenteriaikaa monitoimittajamallin haasteista johtuen.

Palveluväyläratkaisun avulla prosessi voidaan rakentaa integraatiokerrokseen nopeasti, yhden toimittajan toimesta ja tekemättä kalliita muutoksia ja tiukasti sidottuja integraatioita perusjärjestelmiin. Laadukas integraatiotoimittaja ottaa myös vastuun kokonaisratkaisun ja hankkeen edistämisestä, ei tarjoa vain teknisiä käsipareja. Integraatiovaltaisen hankkeen menestyksen ratkaisee sitoutuminen, kokonaisuuden hallinta sekä integraattorin osaaminen ja aktiivisuus.

Aika on rahaa.