11.9.2015Blogi

Näin minusta tuli Business Analytics konsultti

Kiinnostaako ura Business Intelligencen eli liiketoiminnan analytiikan parissa? Tässä minun tarinani eli kertomus informaation hyödyntämisen matkaoppaan lentoonlähdöstä.

Tulin informaation hyödyntämisen tiimiin kaksi kuukautta sitten. Opiskelutaustani juuret ulottuvat Tampereen teknilliseen yliopistoon ja tietojohtamisen koulutusohjelmaan, josta viime syksynä valmistuin. Samainen tausta yhdistää monia informaation hyödyntämisen tiimistä, mutta ei suinkaan ole vaatimus itsessään. Koulutusohjelman pohjalla oleva ajatus teknisen ymmärryksen yhdistämisestä liiketoiminnalliseen ymmärrykseen antaa hyvän lähtökohdan auttaa organisaatioita informaation hyödyntämisen haasteissa. Tämä on omasta mielestäni yleensäkin ottaen hyvä lähtökohta ajatuksen tasolla pohdittaessa ideaalista profiilia Business Intelligence -alueen eli Business Analytics konsultin tehtäviin.

Tekninen ymmärrys yhdistettynä liiketoiminnalliseen ymmärrykseen antaa hyvän lähtökohdan auttaa organisaatioita informaation hyödyntämisen haasteissa

Olin kuullut talossa jo pidempään viihtyneiltä tuttaviltani pelkkää hyvää Solitasta. Mikään ei kuitenkaan korvaa omakohtaista kokemusta. Täällä vallitseva ilmapiiri oli tullessani hyvin välitön ja välittävä. Täällä jalat ovat tiukasti maassa, mutta katse uusissa haasteissa. Asiat eivät jää junnaamaan paikoilleen. Informaation hyödyntämisen osa-alue kattaa suuren määrän termejä ja teknologioita: liiketoiminta-analytiikka, Business Intelligence jne. Lähtökohtana on tuottaa datan jalostamisella lisäarvoa asiakkaalle.

Informaation saloihin on päässyt käsiksi kohtuullisen vaivattomasti, kiitos osaavien kollegojen. Tästä piti huolen lukuisat perehdytyssessiot talon tavoista ja käytännöistä niin yleisellä tasolla kuin myös tiimin ja projektin sisällä. Tekemällä oppii kuitenkin parhaiten ja arvostinkin suuresti mahdollisuutta olla heti alussa mukana uudenlaiseen yhteistyöhön tähtäävän POC:n(konseptin todennus) käytännön tekemisessä ja toteutuksessa. Kynnyskysymyksiä ei ole ja siksi kollegoilta on helppo kysyä, kun apua tarvitsee. Tänne tullessa tuntui myös heti siltä, että on osa tiimiä tasavertaisena tekijänä. Töitä tehdään yhteen hiileen, kaveria kuunnellaan ja mielipiteitä arvostetaan. Yhteistyössä datakin jalostuu vaivattomammin hyödylliseen muotoon.

Asiakkaillamme on monenlaisia tarpeita saada hyödynnettyä informaatiota ja meidän tehtävänämme on valita sopiva väline ja toteutustapa, jolla datasta saadaan jalostettua asiakkaalle hyödyllistä informaatiota. Tehtävä ei aina ole helppo. Avaintekijänä on sujuva kommunikaatio niin tiimin sisällä kuin asiakkaan suuntaan. Tutkimme jatkuvasti uusia teknologioita, jotta pystymme valitsemaan tuleviin asiakasprojekteihin juuri niihin parhaiten sopivan välineen tai välineyhdistelmän. Tämä pitää omankin mielen vireänä ja antaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamista teknologian aallonharjalla. Meillä on monenlaista ja erikokoista projektia menossa, mikä tarkoittaa myös erilaisia asiakastarpeita. Tämä taas heijastuu osaamis- ja kokemustarpeeseen. Solitalla uransa alussa oleva lahjakkuus saa mainion lentoonlähdön kohti tulevia haasteita ja urallaan jo pidemmälle ehtinyt saa kaipaamiaan uusia haasteita. Datan määrän ja tietolähteiden kasvaessa ei informaation hyödyntämisen puolella tarvitse huolehtia ainakaan haasteiden vähyydestä.

Solitalla uransa alussa oleva lahjakkuus saa mainion lentoonlähdön kohti tulevia haasteita ja urallaan jo pidemmälle ehtinyt saa kaipaamiaan uusia haasteita

Solitalla näkyy selvä byrokratian karsinta. Kuka tahansa voi pitää koulutuksen tai tietoiskun, joita tälläkin hetkellä on kalenterissa monenlaisia. Ajankohtaisina esimerkkeinä tietoisku käyttäjäkokemussuunnittelusta sekä talon sisällä tuotetusta ajatuspalvelusta. Määrällisenä tavoitteena on pitää tietoisku joka toinen viikko eli noin pari tietoiskua kuukaudessa. Tietoiskujen tavoitteena on tuoda varsinainen tietoiskusisältö sekä myös ihmiset ja toimenkuvat tutuiksi. Samalla myös tietoiskun pitäjän oma osaaminen tiivistyy paremmaksi.

pojat-web-2

Niko, Ville ja Erkka ovat kaikki Business Analytics konsultteja Solitalla

Osaamisen kehittäminen yksilöinä ja yhdessä yhtenä avaintekijöistä on omaksuttu täällä mainiosti. Ensimmäisinä päivinä keskusteluissa solitalaisten kanssa tuli sellainen fiilis, että omalla tekemisellä voi oikeasti vaikuttaa asioihin. Kaikki avaimet ovat omissa käsissä ja kaikki riippuu siitä kuinka jäätävän hyväksi oman osaamisensa haluaa kehittää ja kuinka laaja-alaiseksi osaajaksi haluaa. Solitalla voi kehittyä raudanlujaksi osaajaksi tietyssä osa-alueessa tai kehittää osaamista monessa eri asiassa. Täällä hiekkalaatikko on suuri ja mahdollisuudet laajat. Jos kaivuri uppoo liian syvälle hiekkaan, niin aina löytyy vetoapua. Laaja osaamisskaala ja palava halu uusien asioiden oppimiseen takaa sen, että täällä viihtyy ja haasteet eivät lopu kesken. Mikä hienointa, matkassa mukana on loistavat kaverit!

Mikäli janoat haasteita, joissa korostuu sekä tekninen taidokkuus että liiketoiminnan ymmärrys ja olet kiinnostunut työskentelemään tietovarasto- ja raportointipuolen kärkiosaajien kanssa, niin Solita saattaa olla juuri oikea paikka sinulle. Tervetuloa matkaoppaaksi surffaamaan digitalisaation kärkiaalloilla!