10.12.2014Blogi

Muutoksen hallinta – laivan kääntäminen ei tapahdu hetkessä

Muu-tos on hi-das-ta. Asiat eivät jalkaudu. Silti jos joku asia on varma, niin muutos. Muutos-laivan kääntämiseen menee enemmän kuin pitkään. Soutuveneellä on vielä helppo kääntää suuntaa. Näinhän se on ja siitä ei pääse mihinkään. Miksi sitten soutuveneitä ei käytetä arvaamattomilla markkinoilla enempää?

Start-up on organisaatio, joka on tehokas etsimään skaalautuvaa liiketoimintamallia. Miksi näitä yritysmaailman soutuveneitä ei hyödynnetä enempää suurissa tai keskisuurissa yrityksissä? Sisäinen yrittäjyys on monelle tuttu termi. Yksittäinen merimies ei kuitenkaan laivaa pysty kääntämään.

Sisäinen yrittäjyys ei riitä. Tarvitaan oma soutuvene, sisäinen start-up.

Sisäinen start-up on loistava muutoksen johtamisen menetelmä. Monet ovat varmasti sisäistä start-uppia omasta mielestään jo kokeilleetkin. Oletteko kuitenkaan täysin varmoja? Solitalla me olemme kohtalaisen varmoja. Olemme kahdessa uudessa liiketoiminta-alueessa organisoituneet täysin eri tavalla verrattuna yrityksen nykyisiin peruspilareihin. Kyseessä on sisäiset start-upit, joilla ei ole rajoitteita tai hidasteita organisaation nykyisiin rakenteisiin liittyen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että soutuvenettä ei saa välillä nostaa laivan kyytiin, jos tuntuu siltä, että matka on sama.

Tyylipuhdasta sisäistä start-uppia ei kannata todennäköisesti määritellä, mutta joitakin asioita täytyy muistaa. Emme halua ajautua toimintatapaan, jossa perinteinen kehitysmalli runnotaan läpi suuremmalla voimalla ja kovemmalla liikkeellä. Monet hyvät ja kasvupotentiaaliset liiketoiminnat jäävät toteutumatta vanhojen ajatusten kangistamana. Mitä sääntöjä sitten pitäisi muistaa? Tässä muutama vinkki tiimille:
1. Älä lukitse ansaintalogiikkaa heti alussa. Merkittävimmät erot vanhoihin liiketoimintoihin tarjooman lisäksi tehdään hinnoittelussa.
2. Heti kentälle –ostopäätökset merkitsevät
3. Epäonnistu nopeasti
4. Uskalla tappaa tarvittaessa
5. Älä pelkää nopeita käännöksiä
6. Helpommin saa anteeksi kuin luvan – luvan kysely ei saa hidastaa.

Muutoksen johtaminen sisäisten start-upien välityksellä vaatii paljon myös johtajilta ja esimiehiltä. Epävarmuutta on varmasti enemmän ja kontrollia puuttuu. Pysy perässä, mutta jos pääset edelle herätä tiimi. Panosta tiimin toimintaedellytyksiin, luovuuteen ja tuen antamiseen. Sisäisen start-upin perustaminen on itsessään jo rajatulla riskillä toimimista. Onnistuneet ideat syntyvät resurssien niukkuudesta, mutta oikeaan aikaan pitää panostaa riittävästi. Vajaalla kaistalla ei pääse pitkälle. Markkinoi ja kuuntele. Yksityiskohdat merkitsevät.

Solitan Ennakoiva analytiikka ja big data -tiimi on sisäinen start-up, joka toimii kuten paasaa muille. Järjestämme myös koulutuksia siitä, miten sisäinen start-up tulisi organisoida. Valmennamme myös sisäisen start-uppinne täyteen iskuun. Sisäinen start-up toimii niin projektin organisoitumiseen, muutoksen sisäiseen myyntityöhön kuin uuden liiketoiminnan kehittämiseen.