1.3.2018Blogi

Moderni pilvioperointi: onnistu pilvitransformaatiossa, osa 2

Miten varmistutaan, että pilvitransformaatiossa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla? Kerroin tämän kaksiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa miksi ja miten pilveen menossa usein epäonnistutaan, vaikka odotukset ovat usein suuria. Tässä toisessa osassa kerron, miten pilvitransformaatiossa onnistutaan, eli miten palveluita siirretään pilveen oikealla tavalla. 

Alla kolme tärkeää neuvoa, joiden avulla pääset oikeanlaiseen lopputulokseen.

1. Luo pohja tekemiselle pilvistrategian ja pilven hallintamallin avulla

Keskustelemme paljon asiakkaidemme kanssa siitä, kuinka pilveä tulisi hallita, valvoa ja operoida ja millaisia asioita pitäisi ottaa huomioon silloin, kun käytetään kolmannen osapuolen kehittäjiä. Useita asiakkaita kiinnostaa myös se, millaisia suuntaviivoja ja toimintamalleja kannattaa määritellä, jotta asiat pysyvät hallinnassa.

Kun puhutaan pilvistrategian luomisesta ja hallintamallien uusimisesta, se ei tarkoita, että tarvittaisiin iso työryhmä pohtimaan asioita ja luomaan pino uusia prosesseja.

Pilvistrategian ja hallintamallin uusimisen onnistuminen on kiinni siitä, onko asioihin perehdytty kunnolla ja tiedostetaanko se, että olemme viemässä asioita uuteen ympäristöön, jossa toimiminen on erilaista kuin perinteisessä konesalissa.

On siis tärkeää tiedostaa, että pilvessä softaprojekteja voidaan viedä eteenpäin aivan uudella tavalla ja useiden toimittajien toimesta. On kuitenkin ymmärrettävä, että tällainen toiminta vaatii yhtenäisen mallin ja ohjeistuksen siitä, millaisia vähimmäisvaatimuksia yrityksen järjestelmiin liitettävillä uusilla palveluilla pitää olla ja millä tavalla niiden ylläpidosta ja jatkuvuudesta tulee huolehtia. On muun muassa ymmärrettävä miten pystyt varmistamaan, että pilvitileistä, tietoturvasta ja pääsynhallinnasta varmasti huolehditaan.

2. Vaadi modernia pilvioperointia – valitse oikeanlainen kumppani tai hanki itse osaaminen

Onnistunut pilveen siirtyminen vaatii oikeanlaista osaamista. Perinteisiltä käyttöpalveluntarjoajilta löytyy kuitenkin vain harvoin tällaista kyvykkyyttä. Tätä ongelmaa ratkaisemaan on syntynyt uudenlaisia pilvioperaattoreita, joiden missiona on auttaa asiakkaita pilvipalveluihin siirtymisessä ja niiden hallinnassa. Mistä tällaisen operaattorin tunnistaa ja mitä siltä tulee vaatia?

Tämä listaus on yhdistelmä Gartnerin, Forresterin ja AWS:n ajatuksia modernista operoijasta. Kun etsit kumppania…

  • vaadi vahvaa DevOps-kulttuuria – se luo pohjan palveluiden automaatiolle ja kehitykselle.
  • varmista pilvinatiivi osaaminen alustoista ja sovelluksista – luo varmuuden siitä, että työtä hoitaa asiantunteva taho, joka hallitsee kokonaisuuden ja ymmärtää sovellusten ja alustojen yhteentoimivuuden.
  • tarkista kumppanin ymmärrys useista alustoista – AWS, Azure ja Google ovat kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja.
  • kysy osaako kumppanisi automaattista operointia ja ennakoivaa analytiikkaa – nämä kyvykkyydet alentavat muuttuvia kustannuksia ja auttavat toipumaan häiriötilanteista nopeasti.
  • vaadi ketteriä toimintatapoja ja läpinäkyvyyttä sekä palveluiden jatkuvaa kehitystä – luomalla selkeät ja tehokkaat palveluprosessit, kustannustenhallinta ja raportointi on helpompaa ja kehityksen hyödyt näkyvät asiakkaalle.

Solitan vastaus on ’moderni pilvioperointikumppani’ -malli, eli autamme sekä toimintamallien luonnissa että pilvistrategiassa. Moderni pilvioperaattori ymmärtää hallittavan kokonaisuuden ja auttaa rakentamaan oikeat toimintamallit ja suuntaviivat pilvikehittämistä varten. Tarkoitus ei ole rajoittaa kehittämisen nopeutta tai mahdollisuuksia, vaan huomioida asiat, joilla varmistetaan myös jatkuvuus ja ylläpidon helppous. Kehitysvaihe kun on kuitenkin vain murto-osa sovelluksen koko elinkaaresta.

Samalla kun kehittäjän tarpeet huomioidaan määritellään toimintamalleja mm. siihen, kuinka tilejä luodaan, kuka tilit luo, miten kustannuksia seurataan, millaisia käyttöoikeuksia annetaan ja kenelle, sekä millaisilla työkaluilla kehitetään – tai paremminkin – mihin työkaluilla pitää kyetä. Vastaamme siitä kuinka järjestelmiä valvotaan ja mitä ylipäätään valvotaan.

Oikeanlainen kumppani osaa lisäksi kertoa mitä pilveen ylipäätään kannattaa siirtää.

Siirto-sana on tosin tässä kohdassa hieman huono ilmaisu, koska sitä suositellaan hyvin harvoin millekään palvelulle. Onkin parempi puhua transformaatiosta, eli jonkin olemassa olevan muunnoksesta pilveen sopivaksi.

Pitäisin sovellusosaamista yhtenä keskeisenä ominaisuutena modernille pilvioperaattorille. Pilven voi nykypäivänä nähdä alustana, jolle koodataan erilaisia järjestelmiä ja sovelluksia. Tässä pelissä ei pelkällä palvelimenhallailu osaamisella pärjää. DevOps -kulttuuri on siksi keskeisessä roolissa siinä, miten sovelluskehitys ja operointi keskustelevat keskenään. On ymmärrettävä millä tavalla ympäristöjä automatisoidaan ja valvotaan.

Vahvan osaamisen ansiosta sovelluksesta pystytään valvomaan muutakin kuin pelkkää päälläoloa ja päästään kiinni siihen, miten se toimii ja toteuttaako se tehokkaasti tehtäväänsä. Kehittäjien ja operoijien vahva symbioosi auttaa kehittämään ja parantamaan jatkuvasti niitä kyvykkyyksiä, joilla tähdätään parempaan palvelun laatuun. Parhaimmillaan tällainen operaattori voi antaa asiakkaalleen saatavuuslupauksen siitä, että palvelut ovat jatkuvasti päällä ja toiminnassa ja mikäli ei ole, ne korjataan kiinteään kuukausihintaan. Mallissa pyritään minimoimaan manuaalinen operointi ja erikseen laskutettava tuntityö. Esimerkiksi meillä tämä on auttanut laskemaan asiakkaidemme laskutettavia tunteja jopa 75%

Kun tähän päälle lisätään vielä ymmärrys eri pilvipalveluiden hyödyistä ja parhaista ominaisuuksista sekä tiedot kapasiteetin käytöstä ja laskutuksesta saadaan kokonaisuus, joka palvelee asiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Älä säästä migraatiossa! Luo vaiheistukset toteutusprojektille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lift & shift -tyyliset siirrot, eli vanhojen ympäristöjen siirrot sellaisenaan eivät useinkaan tuo haluttuja säästöjä. En tosin väitä, etteikö näin voisi käydä, mutta parhaat hyödyt saavutetaan, kun tarkastellaan operointimalleja ja ympäristöä kokonaisuutena. Tämä vaatii perusteellisen selvityksen siitä, minkä pilvessä halutaan toimivan ja miten sovellus on integroitu muihin järjestelmiin.

Koko ympäristö ja sen riippuvuudet tulee analysoida ja jokainen palvelu tulee käydä kerrallaan läpi. Sen jälkeen vasta suunnitellaan haltuunotto ja mietitään mitä voidaan automatisoida. Tämä kaikki vaatii aikaa ja rahaa.

Tavoitteena kannattaa pitää sellaista migraatiota, jonka lopputuotos on mahdollisimman automatisoitu ympäristö. Sen tulee myös alentaa operoinnin jatkuvia kustannuksia ja parantaa palvelun toiminnan laatua.

Solitan tarjoaa kaikki palvelut pilveen menemisen tueksi. Jos aihe kiinnosta, lue lisää palveluistamme verkkosivuiltamme ja lataa itsellesi Pilvipalveluiden ostajan opas. Mikäli sinulla on kysyttävää, niin otathan rohkeasti yhteyttä!