16.9.2019Blogi

Miten pilvi muuttaa julkisen hallinnon IT -hankintoja ja siihen liittyvää päätöksentekoa?

Photo by: Kelly Sikkema

Jo pidempään yksityisellä puolella edennyt pilvitransformaatio on parin viime vuoden aikana tullut myös julkishallinnon agendalle. Mielipiteitä siitä, voiko julkishallinto hyödyntää pilvipalveluja on puolesta ja vastaan. Mielestäni niitä voi ja kannattaa hyödyntää.

Pilvipalvelujen hankintamallien opas

Olen laatinut pilvipalveluiden erilaisia hankintamalleja käsittelevän oppaan, joka on kompakti katsaus pilvipalvelujen maailmaan. Olen myös kirjoittanut pilvipalveluiden käyttöönoton haasteista liittyen IT-osastojen osaamisvajeeseen sekä pilvitransformaation tuomaan muutoksen problematiikkaan.

IT-järjestelmien rakentamis- ja hankintatavat muutoksessa

Nyt tarkastelen pilveen kehitettävien uusien järjestelmien hankintaan liittyviä muutoksia. Pilvipalvelut muuttavat tapaa, jolla IT-järjestelmiä tulevaisuudessa rakennetaan. Se vaikuttaa merkittävästi myös siihen, miten palveluja hankitaan.

Aiemmin järjestelmähankinnat on usein paloiteltu moneen osaan. Ensin on hankittu ohjelmisto ja sille lisenssi. Tarvittava kapasiteetti on tarkkaan määritelty ja hankittu erikseen. Lisäksi on kilpailutettu järjestelmän ylläpito ja valvonta. Isommissa järjestelmissä on hankittu vielä verkkolaitteistot ja tietoturvasovellukset. Tämä kaikki kahdennettuna, jotta varmistetaan haluttu saatavuus.

Pilven tuomat muutokset

Pilvessä hankintatapa muuttuu, sillä se mahdollistaa ketterät menetelmät. Pilven etuja ovat nopeus, ketteryys, joustavuus sekä käytön mukaan skaalautuva ja laskutettava kapasiteetti. Yritysmaailman arvostamia ominaisuuksia, joista on hyötyä julkishallinnollekin sen ohella, että tehtävänä on ylläpitää vakautta ja vaalia jatkuvuutta. Nopeus ja ketteryys ovat etuja, joista myös julkishallinto perustehtäviään hoitaessaan hyötyy.

Ketteryys ei tarkoita nopeutta, vaan toimintanotkeutta

Ketteryys ei ole synonyymi nopeudelle, eikä nopeus tarkoita sitä, että asiat tehdään huonosti. Pilvessä automatisointi on yksi keskeinen ominaisuus, joka realisoi nopeuden ja ketteryyden. Automaation avulla voidaan rakentaa järjestelmiä, jotka valvovat itse itseään ja toipuvat vikatilanteista automaattisesti. Automaatio auttaa myös pitämään kustannukset kurissa, kun kapasiteetti skaalautuu ylöspäin vaikkapa veroilmoitusten jättöaikaan ja alaspäin, kun käyttöpiikki menee ohi.

Sisäänrakennettua havainnointikykyä valvonta- ja operointitoiminnoissa

Miten sitten julkisiin hankintoihin soveltuvat järjestelmät, jotka rakentuvat alustan tarjoamista skaalautuvista ja korkean saatavuuden PaaS-komponenteista? Ympäristöistä, joissa valvonta ja operointi on muuttunut sisäänrakennetuksi havainnointikyvyksi. Parhaassa tapauksessa ne reagoivat itsenäisesti tietoturvauhkiin ja korjaavat havaitsemansa viat ilman manuaalisia toimenpiteitä. Kehitystyö on jatkuvaa, ja uusia ominaisuuksia lisätään saadun käyttäjäpalautteen mukaan sekä päivitetään tuotantoon automaattisesti.

Uudenlaista joustavuutta hankintoihin

Kustannusmielessä tämä kaikki tarkoittaa merkittäviä säästöjä. Mutta osataanko tällaisia hankintoja vielä ostaa organisaatioissa, joissa on totuttu tarkasti budjetoimaan kustannukset seuraaville vuosille ja määrittelemään halutut ominaisuudet etukäteen sekä odottamaan niiden toteutumista siihen asti kun kaikki on valmista?

Pilvi yhteistyökyvykkyyden mahdollistajana

Kun data siirtyy pilveen, se mahdollistaa samalla myös aivan uudenlaiset kumppanuudet sekä edistää yhteistyökyvykkyyttä julkishallinnon ja yritysten välillä. Pilven käyttö mahdollistaa julkisten organisaatioiden julkisen datan ja yritysten datan hyödyntämisen uusilla tavoilla. Pilviteknologioita käyttäen integraatiot voidaan tehdä valmiiden rajapintojen avulla tietoturvallisesti ja hallitusti.

Tehokkuutta nykyiseen ja tulevaan toimintaan

Toimintaedut odottavat hyödyntämistään! Hankintatapojen ja budjetoinnin muuttaminen on mahdollista tehdä siten, että pilvinatiiveja ratkaisuja voidaan järkevästi hankkia. Silloin on mahdollista tuoda pilven hyödyt organisaation nykyisen toiminnan ja tulevaisuuden kehittämistyön käyttöön.

Julkishallinnon pilveen liittyvät linjaukset ovat edenneet hyvään suuntaan. Teknologisten mahdollisuuksien rinnalla myös toimijaymmärryksen ja yhteistyön rakentaminen on tärkeää.