19.2.2016Blogi

Milloin data muuttuu informaatioksi?

Osallistuin SolitaHUB: Data kilpailueduksi -tapahtumaan viime viikolla. Tilaisuuden lopuksi eräs tilaisuuteen osallistujista kysyi minulta: Mikä on dataa ja milloin siitä tulee informaatiota? En muista tarkasti kysymyksen sananmuotoa, mutta vielä useita päiviä tapahtuman jälkeen mietin edelleen tätä kysymystä.

Työssäni Business Analytics -konsulttina teen informaationhallintaa päivittäin. Tämä kysymys kuitenkin yllätti minut, sillä huomasin, ettei kysymykseen vastaaminen ollutkaan niin helppoa. Luulisihan, että asian selventäminen olisi minulle päivänselvää, muttei se ollutkaan näin. Pohdinnan jälkeen, mieleeni muistui erään tiedon mallinnuksen kurssin lounaskeskustelu, jossa puhuttiin junien mallintamisesta. Pöydän ääressä olevat ihmiset olivat tehneet vuosia töitä junaratojen tietojärjestelmien parissa, mutta hekään eivät osanneet määritellä mikä on juna. Koomista sinänsä, koska jopa viisivuotias lapsi osaa sanoa mikä on juna, kun sellaisen näkee. Tämä junaesimerkki inspiroi yksinkertaisuudellaan, sillä voimme ajatella käsitteen määrittelemisen olevan riippuvaista tulkitsijan näkökulmasta. Toisin sanoen, informaation voidaan yleisesti ajatella olevan tietoa, jolla on sen saajalle merkitystä.

Datan olemuksen yksinkertaistaminen

Datan olemuksen yksinkertaistamiseksi, rajataan tarkastelu tietokoneelle tallennettavaan dataan. Datan rakennuspalikat ovat numerot 0 ja 1. Käyttämällä niitä erilaisen määrän saadaan muodostettua erilaisia numeroita. Mikäli sovimme numeroita vastaavat kirjaimet ja symbolit, voidaan kaikki maailmassa kirjoitettu tallentaa dataksi – myös tämä kirjoitus. Yksittäinen datapiste tässä kirjoituksessa on dataa ja datan antama informaatio riippuu sen tulkinnasta.

KUVA_MikkoPuonti-blogi

Kuvassa tämän kirjoituksen word-dokkarin binääriä. Data näyttää täysin erilaiselta, mutta sisältää silti täysin samaa informaatiota.

Informaationhallinta on datan tulkinnan työkalujen antamista ihmisten käyttöön. Solitalla informaationhallinta käsittää master datan hallintaa, dataintegraatioita, tietovarastojen mallinnusta ja niiden toteutusta modernisti pilveen tai perinteisesti konesaliin. Datan tulkintaan rakennetaan usein räätälöityjä ohjelmistoja tiettyä tarkoitusta varten. Perinteinen raportointi, joka tunnetaan myös Business Intelligence -terminä, kuuluu Solitalla informaation hyödyntämisen alle. Informaation hyödyntäminen käsittää myös tiedon visualisoinnin, jossa asioita mietitään käyttäjän näkökulmasta. Yhä enemmän asioita mietitään käyttäjän kautta. Tämä innostaa minua työssäni – teemme asioita ihmisille eikä tietokoneille.

Palaten alkuperäiseen kysymykseen. Datasta syntyy informaatiota, kun se on tulkitsijalle merkityksellistä ja se on merkityksellistä silloin, kun se on helppo ymmärtää ja hyödyntää.