26.10.2018Blogi

Menestyneen Boomi-kehittäjän ominaisuudet

Dell järjestää vuosittain Boomi World -tapahtuman, jossa on tarjolla uusinta tietoa koulutusta ja parhaimpia käytäntöjä Boomin pilvipohjaisen integraatiopalvelun kanssa toimimiseen. Reima ja Atte Solitan integraatiotiimistä kävivät Boomi Worldissa tutustumassa palvelun uusiin tuuliin. Mukaan tarttui hyvin yleiskäyttöinen ohjenuora palvelulla kehittämisen avuksi. Tässä bloggauksessa on listattu jokaisen Boomi-kehittäjän hyvät tavat tehdä integraatiototeutuksia.

1. Rakenna helposti ymmärrettäviä integraatioita

Luo prosessit mahdollisimman yhtenäisellä tavalla, jotta integraation käyttötarkoitus on helposti ymmärrettävissä. Tämä helpottaa myös muiden kehittäjien perehdyttämistä.

2. Rakenna onnistuvan integraation polku horisontaalisesti

Prosessi kannattaa rakentaa niin, että integraation normaali kulku etenee horisontaalisesti kun taas poikkeukset vertikaalisesti. Näin on helppo visuaalisesti hahmottaa integraation perustapaus yhdellä vilkaisulla. Samalla testatessa on helpompi seurata testitapauksen kulkua visuaalisesti Boomissa.

3. Iteroi, rakenna palasissa ja testaa jatkuvasti

Kehitä integraatiota pienissä palasissa, jatkuvasti testaten. Tällöin pystyt havaitsemaan mahdolliset ongelmat nopeasti ja jo integraation kehityksen alkuvaiheessa. Boomin testityökaluilla pystyt testaamaan integraatiota helposti jokaisen tallennusvaiheen jälkeen.

4. Uudelleenkäytä komponentteja

Konnektoreilla mahdollistetaan prosessien yhteydet integroitaviin järjestelmiin. Konnektorit kannattaa organisoida järkevään kansiorakenteeseen, jotta olisi yhteisymmärrys siitä, missä jokaisen komponentin tulisi sijaita. Näin pystytään välttämään sekaannuksia ja duplikaatteja. Konnektoreiden tarkemmat asetukset voidaan asettaa ympäristökohtaisesti.

5. Rakenna yhtenäisiä prosesseja

Prosessien pilkkominen pienemmiksi auttaa prosessien uudelleenkäytön mahdollistamisessa. Selvästi uudelleenkäytettävät prosessit kannattaa organisoida omaan rakenteeseensa, jolloin ne ovat helposti löydettävissa ja hyödynnettävissä.

6. Helpota ylläpitoa Extensioneilla

Extensionit ovat Boomin tapa tehdä konnektoreiden parametreista ympäristökohtaisia. Integraatioiden ylläpitoon useissa ympäristöissä kannattaa käyttää extensioneita, jotta voidaan vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuuksia. Integraatioiden asentaminen on helppoa kun konfiguraatiot ovat löydettävissä helposti yhdestä paikkaa ja kun ne ovat yhteneväiset ympäristön sisällä.

7. Luo idempotentteja integraatioita

Suunnittele integraatiot toimimaan niin, että samalla syötteellä ajettuna lopputulos on aina sama.

8. Tunnista virheet

Varaudu virheisiin jo aikaisin. Mieti mikä voi mennä vikaan ja suojaudu niiltä. Varmista että integraatiot pystyvät selviytymään ja toipumaan virhetilanteista.

9. Tutustu tuotteeseen

Opettele hyödyntämään Boomin alustan tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutusmateriaalin läpikäynti antaa hyvät valmiudet integraatioiden kehittämiselle ja Boomin hyödyntämiselle. Itse kokeilemalla ja alustan rajoja hakemalla opit hyödyntämään alustan muita mahdollisuuksia optimaalisesti. (Esimerkiksi ei kannata sekoittaa “Set Property”-komponenttia konnektoreiden tarvitsemiin propertyihin, jotka asetetaan jokaiselle konnektorille erikseen.)

10. Uudelleenkäytä dataa

Myös integroitava data voi olla uudelleenkäytettävää. Tarkkaile toistuvia datamalleja ja ota käyttöön Dell Boomin Master Data Management, jos koet, että käyttämälläsi datalla voisi olla tarvetta muualla organisaatiossasi.

11. Käytä apuna löyhää kytkentää

Joskus integraatioissa tulee tarve käyttää löyhää kytkentää. Boomi tarjoaa tähän kolme seuraavaa tekniikkaa:

  • Boomin integroitu jonopalvelu – Atom Queues Dell Boomin oma, Atomiin integroitu jonoratkaisu, jonka avulla voidaan välittää prosessien välillä asynkronisesti sanomia.
  • Web Services Palvelu voidaan piilottaa WS-rajapinnan avulla, jolloin palvelun sisäinen toteutus ei ole näkyvillä integraatioprosesseille, jotka palvelua käyttävät.
  • Dynaaminen reititys “Process Route”-komponentilla. Dynaamisella reitityksellä voit sanoman sisällön perusteella ohjata prosessin käyttäytymistä.

Jos mielenkiinto Boomia kohtaan heräsi ja haluat nähdä lisää, ilmoittaudu mukaan 30.10. järjestettävään webinaariin, jossa Reima ja Jere kertovat tarkemmin Boomista ja sen käytöstä.

Ilmoittaudu mukaan

Blogin kirjoittajat Atte ja Jere työskentelevät Solitalla integraatioiden parissa. Mikäli sinuakin kiinnostaa työskennellä Dell Boomi -integraatiopalveluiden kanssa, katso tiimimme avoimet työpaikat Suomessa ja Ruotsissa