2.5.2018Blogi

Mash it up! – Velho räjäyttää viitekehykset ja ajattelumallit

Liikenneviraston uraauurtava allianssihanke Velho on edennyt toteutusvaiheeseen. Vanhan tierekisterin korvaava tiestötietojärjestelmä tulee valmistuessaan sisältämään myös suunnitelma- ja toteumatietovaraston. Ensimmäinen järjestelmän osa-alue ollaan saamassa kovaa vauhtia tuotantokäyttöön jo tänä vuonna.

Velho-allianssi kokosi rivinsä ja käynnisti työnsä lokakuussa 2017 tavoitteenaan kehittää uusi tiestötietojärjestelmä korvaamaan vanhan tierekisterin. Lisäksi allianssin tehtäviin kuuluu rakentaa hallintajärjestelmä teiden, ratojen ja vesiväylien suunnitelma- ja toteutusvaiheen tiedoille.

Taianomainen Velho-allianssi

Velho on suuressa mittakaavassa poikkeuksellinen ja ultramoderni julkishallinnon hanke, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa nk. projektiallianssina. Hankkeen ydintiimin muodostavat Liikennevirasto, Ramboll Finland, Sitowise ja Solita. Velhossa tilaaja ja valittu ryhmittymä suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet – velhot joko onnistuvat tai epäonnistuvat yhdessä.

Unohdetaan tekemisen siilot ja ajattelumallien poterot

Velho-allianssi toimii myös alustana uudenlaisten työskentelymallien käytössä ja testaamisessa. Työtä suunnitellaan mash-up-tyylillä, jossa tekemiseen ei valita yhtä viitekehystä, vaan työtavat ja välineet yhdistellään monesta eri vaihtoehdosta.

Velho-allianssin täysin uudenlainen ja räätälöity mash-up-toimintamalli perustuu ketterän kehityksen periaatteisiin, palvelumuotoiluun ja lean startup kokeilukulttuuriin. Tiimin hyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään huolta sekä tekemistä ja laatua pyritään parantamaan jatkuvasti. Tekeminen pilkotaan lyhyisiin jaksoihin, jotta reagointi palautteeseen nopeutuu ja tekemisen priorisointi perustuu mahdollisimman ajantasaiseen tietoon.

Tehdään fiksusti ja tehokkaasti

Tarkemmat tavoitteet nivoutuvat hankesuunnitelmassa kuvattuihin teemoihin, jotka ohjaavat Velhon suunnittelua ja toteutusta. Keskeistä tavoitteissa on tietosisällön laatu ja järjestelmän käytettävyys, kattava tiedon elinkaaren hallinta sekä integroituminen prosesseihin mahdollistaen automaattisen tiedon tallentamisen heti kun tieto syntyy.

Kiinnostuitko?

Kun organisaation tapa toimia tai tuen tarve ei sovi johonkin tiettyyn muotiin, ei sitä ole järkevää yrittää tunkea sellaiseen. Kuten musiikissakin, myös palvelumuotoilusta, lean startupista ja agilesta voidaan tehdä organisaatioille täydellisesti sopiva mash-up. Solitalta löytyy miksauksen mestareita, joten autamme sinua mielellämme rakentamaan organisaatiollesi sopivan tavan edetä. Otathan rohkeasti yhteyttä!