15.11.2016Blogi

Liikenteen palvelurajapinnat avoimiksi!

Liikenteen digitaalinen murros on yhä lähempänä, kiitos liikennekaaren. Liikenteen ekosysteemin rakentuminen avoimeksi vaatii vielä pikku tönäisyn oikeaan suuntaan. Se olisi yhteisesti määritellyt rajapinnat (API), niihin perustuva arkkitehtuuri ja keskitetty hallinnointi (API management). Ja kun kaikki aloitetaan minimimäärittelyllä, valmista voidaan saada jo ensi vuoden alussa. Ei muuta kuin tekemään!

Viranomaisten rooli mahdollistajana toteutuu liikennekaaressa. Uusien palvelujen kehittämistä haittaavat esteet vähenevät ja antavat tilaa digitalisaatiolle sekä luovalle ajattelulle. Vaikein on silti edessä. Miten saamme uusia digitalisaatiota hyödyntäviä ja liikkujia hyödyttäviä palveluja markkinoille? Ja miten saamme toimintaympäristön sellaiseksi, että eri toimijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää palveluja, joiden elinkelpoisuuden määrää asiakas?

Kohti avointa ekosysteemiä

Viranomaisten mahdollistaessa yksityinen sektori luo uudet liikkumisen palvelut. On mainittu, että tavoitteena on saada aikaiseksi tietoa ja palveluita kokoava sekä jakava ekosysteemi. Se helpottaisi uusien palveluiden ja palveluketjujen luomista.

the-finnish-mobility-ecosystem

Kuva. The Finnish Mobility Ecosystem

Yksittäiset palvelut eivät vielä välttämättä johda ekosysteemiin. Suljetut ekosysteemit voivat puolestaan vääristää kilpailua, haitata uusien toimijoiden markkinoille pääsemistä ja estää tiedon siirtymistä eri toimijoiden kesken. Siksi olisi toivottavaa, että liikennekaaren velvoittama tietojen avaaminen etenee.

Ei myöskään olisi haitaksi, jos se tulisi voimaan jo aikaisemmin kuin liikennekaaressa on tavoiteltu. Aikaisempi tietojen avaaminen voisi osaltaan edistää avoimuuden kehittymistä ja estää suurten toimijoiden monopoliaseman väärinkäytön.

Yhteinen tapa tietojen ja palvelujen vaihtoon

Avoimen ekosysteemin muodostumista voidaan edistää tietojen avaamisella. Rakentuvassa ekosysteemissä on sen lisäksi tarpeen luoda yhteinen tapa vaihtaa tietoja ja palveluita. Minimissään se tarkoittaisi standardien rajapintojen määrittelemistä. Silloin voidaan kehittää liikkumisen palveluja ja yhdistellä niitä palvelukokonaisuuksiksi ja -ketjuiksi. TEKESin johdolla tällainen työ onkin jo aloitettukin Ruotsin kanssa.

Pidemmälle avoimien rajapintojen määrittelyn on vienyt MaaS Global, jonka rajapintakuvaukset ja avoimen lähdekoodin referenssitoteutus löytyvät verkosta. Referenssitoteutus on kaikkien käytettävissä ja muokattavissa oman rajapintatoteutuksen pohjaksi.

Dokumentoituja rajapintoja ja referenssitoteutusta mallina käyttäen liikenneoperaattorit, esimerkiksi liikennöitsijät, voivat helposti toteuttaa rajapintansa palveluiden tarjoamiseen ekosysteemissä.

Vastaavasti MaaS-operaattorit voivat keskittyä oman liiketoimintansa rakentamiseen sen sijaan, että kehittävät prosesseja bussiyhtiöiden kanssa.

Minimillä liikkeelle

Minimi on tässä tapauksessa myös maksimi. Liian raskasta ja kaiken valmiiksi suunnittelevaa selvitystyötä ei tulisi tehdä. Ensiksi määritellään kaikkein välttämättömimmät rajapinnat, joita käyttämällä liikenteen toimijat voivat toimintansa rakentaa. Kerättyjen kokemuksien kautta voidaan rajapintoja laajentaa ja kehittää vastaamaan kasvavan ja monipuolistuvan ekosysteemin tarpeita.

Liian raskasta ja kaiken valmiiksi suunnittelevaa selvitystyötä ei tulisi tehdä.

API-arkkitehtuuria määriteltäessä tulee myös ymmärtää jatkuvasti uudistuvan ekosysteemin luonne ja tarpeet. API-management -lähestymisen avulla huomioidaan mm. arkkitehtuurin kehittymiseen, versiointiin, käytäntöjen hallintaan ja tietoturvaan liittyvät asiat.

Kun rajapinnat määritellään, teknologia seuraa perässä

Olennaista on määritellä liikkumisen tietojen ja palvelujen vaihtamisen arkkitehtuuri ja rajapinnat, eikä rakentaa teknologista alustaa. Yksityiset alustaoperaattorit voivat tarjota lisäarvopalveluja käyttämällä yhteisiä rajapintoja. Lisäarvopalveluja voisivat olla muun muassa liikenteen historiatietojen ja analytiikkapalvelujen tarjoaminen. Tulevaisuudessa liikkumisen palveluiden rikastaminen muilla palveluilla ja tiedolla on mahdollista. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi hotellihuoneen varaamista ja ostamista osana matkaketjua.

Mahdollisuuksia on paljon. Tärkeintä on kuitenkin päästä liikkeelle pian.

Kevyesti kokeillen, välillä erehtyen ja suuntaa korjaten. Tavoitteena avoin liikkumisen kokonaisuus, joka hyödyttää niin yksityistä kuin julkista sektoriakin. Ennen kaikkea se hyödyttää asiakasta eli liikkujaa. Meitä kaikkia.

Kiinnostuitko? Lue lisää liikenteen digitalisoitumisesta verkkosivuiltamme tai ajankohtaisista blogeistamme. Kurkkaa myös Think Tank julkaisumme ja Liikenneviraston tieto-osaston johtaja Jan Juslenin haastattelu.

Mikko johtaa Solitan liikennetoimialan asiakkuuksia ja auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Vapaa-ajalla liikenne yhdistyy liikunnaksi maastopyörän selässä. Liikkuminen on muutenkin pirkkalalaisen sydäntä lähellä.