22.6.2017Blogi

Kuusi askelta parempaan tiedolla johtamiseen

Vanha viisas sanonta kertoo, että kannettu vesi ei kestä kaivossa. Sama pätee monessa asiassa nykypäivänäkin, kuten myös organisaatiokulttuurin kehittämisessä. Ei Toyotan, Spotifyn tai minkään muunkaan yrityksen organisaatiokulttuuria voida ottaa käyttöön yhtenä kehitysprojektina. Organisaatiokulttuurin muodostuminen vaatii siihen kasvamista.

Käytäntöjä voidaan muodostaa ja ottaa käyttöön, mutta jokainen organisaatio on lähtöisin jostakin. Sinne on valikoitunut joidenkin asioiden perusteella tietyt henkilöt ja kulttuurin toimintamallit ovat muodostuneet jostakin syystä. Eli voidaan sanoa, että myös saman toimialan yrityksillä on omat ominaispiirteensä, vaikka yritykset toimisivatkin täysin samassa markkinassa.

Kaksi eri lähestymistapaa organisaation tiedolla johtamiseen

Mielestäni sama pätee myös tiedolla johtamiseen. Asiaa voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin, puhtaasti teoreettiselta tasolta, jolloin tiedolla johtamista tarkastellaan ilmiönä ja mietitään strategiselta tasolta kuinka organisaatiossa tulisi hyödyntää tietoa sen toiminnassa ja johtamisessa. Toisaalta, tiedolla johtamista lähestytään myös puhtaasti teknologisesta katsantokannasta, eli yksi teknologia tai ratkaisuarkkitehtuuri tuo yrityksen tiedolla johtamisen aikakaudelle.

Molemmissa lähestymistavoissa on sekä hyvät että ja huonot puolensa.

Molemmissa lähestymistavoissa on sekä hyvät että ja huonot puolensa. Teoreettinen lähestyminen antaa hyvät suuntaviivat kohti tiedolla johtamista. Usein tulokset jäävät kuitenkin laihoiksi, kun käytännön toimenpiteitä ei suunnitella eikä varsinkaan (tiedolla) johdeta. Tällöin toimintamallit jäävät helposti nykyisen kaltaisiksi. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa saadaan nopeasti hyötyjä ja päästään konkretian tasolle. Usein silloinkin hyödyt jäävät kuitenkin rajatuiksi ja mallia ei pystytä skaalaamaan koko organisaation tasoiseksi. Ja samoin hyödyt voivat perustua enemmänkin tiedon visualisointiin, kuin siihen, että sitä oikeasti käytettäisiin osana organisaation johtamista.

Tiedolla johtamisen tulee olla osa organisaatiokulttuuria ja siihen kasvetaan kokemusten kautta.

Tiedolla johtamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Eikä myöskään organisaation toimintamallin muuttamiseen. Tiedolla johtamisen tulee olla osa organisaatiokulttuuria ja siihen kasvetaan kokemusten kautta. Sitä tulee lähestyä useista eri näkökulmista, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia. Tiedolla johtamisen kulttuuria ei myöskään synny, ellei johto ole vahvasti muutoksen takana.

Tiedolla johtaminen on suuri kokonaisuus, ja siksi se kannattaa pilkkoa pienempiin osiin, jolloin sitä on huomattavasti helpompi lähestyä.

Miten tiedolla johtamista voi sitten lähestyä?

Tiedolla johtaminen on johtamista siinä missä kaikki muukin johtaminen. Se ei sulje pois johtamista intuitiolla – päinvastoin intuitiota tarvitaan myös tulevaisuudesssa! Tiedon rooli on tukea johtamista ja mahdollistaa paremmat päätökset arjessa eri organisaatiotasoilla. Eli toisin sanoen, tiedolla johtamisen rooli on tehdä ihmisten työelämästä helpompaa!

Tiedolla johtaisessa on otettava huomioon:

  • Toimintamallit ja johtamisjärjestelmä
  • Datan saatavuus, laatu ja hallinta.
  • Kyvykkyys hyödyntää tietoa.
  • Edellä mainittuja tukevat tietojärjestelmät.

Data on tiedolla johtamisen polttoainetta, ja polttoainetta on tarjolla nykyisin paljon. Onkin kaksi eri asiaa kuinka hyvä hyötysuhde polttoaineella on ja miten paljon liiketoimintahyötyjä siitä saadaan. Kaikesta datasta ei tulevaisuudessakaan tule syntymään uutta liiketoimintaa.

Datan osalta olennaista on sen saatavuuden lisäksi datan laatu ja sen hallinta. Datan laatua tulee johtaa säännönmukaisesti; sitä ei voi tehdä vasemmalla kädellä muiden töiden ohella. Vain ja ainostaan säännönmukaisuudella datasta voidaan jalostaa liiketoiminnalle arvokasta polttoainetta. Samoin datan tallentamista, luokittelua jne. pitää hallita, jotta datan arvo ei pääse rapautumaan ja sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti tulevaisuudessakin.

Puolestaan kyvykkyydellä hyödyntää tietoa tarkoitamme ymmärrystä saatavilla olevasta tiedosta, sen hyödyntämismahdollisuuksien tiedostamisesta ja toisaalta organisaation tietotaidosta liittyen tiedon hyödyntämiseen.

Vasta viimeisenä tulee teknologia, koska se ei tuo itsessään tiedolla johtamista organisaatioihin. Teknologia luo tietynlaisia valmiuksia hyödyntää tietoa johtamisessa, mutta hyväkään järjestelmä kehittyneineen visualisointeineen ei tee tiedosta arvokasta itsestään. Tarvitaan sidos päätöksentekoon, tarvitaan laadukas data sekä kyky ymmärtää dataa ja sen hyödyntämismahdollisuuksia. Ja itse asiassa, tiedolla johtamista voidaan tehdä vaikka Excelin kautta, mutta vain tiettyyn rajaan saakka.

Kuinka sitten tulisi lähteä liikkeelle?

  1. Tunnista kypsyystasosi. Missä olet tiedolla johtamisen maailmassa tällä hetkellä? Todennäköisesti et ole nollapisteessä vaan uskon, että teette tälläkin hetkellä tiedolla johtamista. Kysy rohkeasti apua! Solita ja monet muut toimijat auttavat ilman sitoutumista pitkiin projekteihin.
  2. Lähde liikkeelle pienestä. Ei kannata lähteä maalaamaan koko maailmaa valmiiksi, vaan on tärkeää enemminkin tunnistaa kaikkein potentiaalisimmat kehityskohteet organisaatiosi toiminnassa. Tärkeintä on vain lähteä liikkeelle.
  3. Valitse kehityskohde, joka tuo eniten arvoa. Lähde kehittämään sitä, unohda muut hetkeksi. Kerää kokemuksia, hienosäädä toimintamalleja, koe onnistumisia, ole valmis heittämään toimimattomia asioita romukoppaan ja etene ketterästi. Älä investoi miljoona euroa teknologiaan. Tärkeintä on pysyä liikkeellä.
  4. Perustuen kokemuksiin, jatkaa työtä seuraavaksi tärkeimmän kehityskohteen osalta. Kehitä omia toimintamalleja, johtamisjärjestelmää, rakenna kyvykkyyksiä hyödyntää tietoa.
  5. Ota tässä vaiheessa datan osalta jo laajempi näkökulma. Jos matka tuntuu oikealta ja business-case on rakennettu, jatka datan laadun ja saatavuuden varmistamista koko organisaation näkökulmasta. Kuvaa mitkä (on epätodennäköistä että niitä olisi vain yksi) työkalut tukevat tiedolla johtamista missäkin tilanteessa.
  6. Jatka kehittämistä, kunnes maailma on valmis ja aloita sitten alusta. Tätä kautta uudet toimintatavat juurtuvat arkeen ja organisaatiokulttuuri vahvistuu, kun muutosta tehdään hallitusti pala kerrallaan.

Me uskomme tiedolla johtamiseen. Ja uskomme, että matka tiedolla johtamiseen on pitkä ja välillä kivinenkin. Meidän tehtävänämme on toimia matkaoppaina asiakkaillemme tällä matkalla. Meidän tehtävänämme on tehdä tiedolla johtamista helppoa.

Mikä kiinnostuit tai jokin asia jäi askarruttamaan, niin otathan rohkeasti yhteyttä! Keskustelen mielelläni mikä teidän organisaationne kypsyystaso on ja miten tiedolla johtamista voitaisiin tehdä teille helppoa ja luonnollinen osa arkea.

Teemu työskentelee Solitalla Business Insights –yksikössä yksityisen ja julkisen puolen asiakkaiden matkaoppaana tiedolla johtamisen ratkaisujen maailmaan.