3.8.2017Blogi

Kurkistus Juuson arkeen integraatioasiantuntijana

Halusin selvittää vähän tarkemmin, millaista solitalaisen integraatioasiantuntijan arki on. Istuin alas Juuson kanssa ja kyselin häneltä mitä mies oikein tekee ja millaisessa tiimissä. Lopusta löydät myös Juuson vinkit integraatioasiantuntijan tehtävistä haaveileville.

Juuso aloitti Solitalla tammikuussa 2017. Vastaanotto reilun 20-hengen tiimissä oli hyvä alusta asti ja fiilis on edelleen korkealla. Päivittäistä hyvää fiilistä edesauttaa Juuson mukaan huumorintajuiset ja hauskat kollegat, joiden kanssa on hyvä vitsailla työn ohessa. Juuso on yllättänyt positiivisesti myös yrityskulttuurin hienoudesta: ”Solitalla saat olla oma itsesi, kyllä!”. Vaikka lupaus on kuulostanutkin Juuson mielestä hieman kliseiseltä, on ulospäin tehty viestintä ja kuulopuheet pitäneet hyvin paikkansa.

Juuso on yllättänyt positiivisesti myös yrityskulttuurin hienoudesta: ”Solitalla saat olla oma itsesi, kyllä!”.

Juuso tiesi jo heti alussa, että hän tulee tekemään integraatioiden parissa töitä, mutta roolin ja tehtävien monipuolisuus sekä laaja-alaisuus on käytännössä ollut vielä enemmän kuin mitä hän osasi aluksi kuvitella. “Solitalla ei tehdä vaan tiettyä integraation osaa, vaan tekijöillä pitää olla koko integraatiokokonaisuuden ymmärrystä”, Juuso summaa. Esimerkkinä hän mainitsee palveluväyläpalvelimen konfiguroinnin, jossa pääsee tutustumaan palvelimen toimintaan, jotta sinne ohjautuva sanomaliikenne saadaan toimimaan oikein. Tällä hetkellä Juuso tekee korjauksia jo olemassa oleviin integraatioihin ja tulevana syksynä olisi tarkoitus, että hän pääsee myös määrittelemään tarkemmin liiketoimintaprosesseja, joiden ympärille integraatiot toteutuvat.

Tie integraatioasiantuntijaksi SAP-konsultoinnin kautta

Juuso kertoo, että hän päätyi vähän sattuman kautta integraatioiden pariin. Hänen ensimmäinen vakituinen työnsä oli SAP-konsultoinnin parissa, joka piti sisällään kehitystä ja integraatioiden määrittelyä sekä toteuttamista. Nämä tuntuivat kiinnostavalta, joten Juuso päätti suuntautua vielä enemmän integraatioiden pariin. Tähän vaikutti Juuson mukaan osaltaan myös se, että integraatioissa Juuso koki olevansa sellaisessa roolissa, joka tarjoaa haasteellisia tehtäviä liiketoiminnan kannalta merkittävässä roolissa.

Integraatioilla on myös merkittävä rooli kaikessa tekemisessä liiketoiminnan kannalta, jonka vuoksi Juuso kokee, että hän tekee työtä jolla on tarkoitus.

Osaltaan SAP-maailmasta poissiirtymisen päätökseen vaikutti myös se, että Juuso ei halunnut liian SAP-painotteista kompetenssikenttää itselleen ja hän halusi kokeilla jotain uutta. Lopulta Solitalla ollut hyvä kaveri houkutteli Juuson hakemaan töitä integraatioasiantuntijaksi, ja niinpä hän päätyi Solitalle.

Arki Solitalla

Juuso kertoo tulevansa aamulla yleensä 8-9 aikaan toimistolle, jolloin hänen päivänsä alkaa sillä, että hän katsoo onko asiakkaalta tullut illalla tai yön aikana mitään ongelmia tai hälytyksiä, jotka pitää ratkoa heti ensimmäiseksi. Näitä tulee aina silloin tällöin ja juuri muutama päivä sitten Juusoa oli odottamassa tuotanto-ongelma, jossa asiakkaan ympäristö oli vikatilassa. Ongelmaa ratkaistaessa näytti ensin siltä, että palveluväyläpalvelimet olivat alhaalla, mutta tarkempien selvittelyjen jälkeen kyseessä olikin kantapalvelimiin liittyvä ongelma. Jos asiakkailla on lisäksi joitain kehittämistarpeita, edistää Juuso myös niitä. Seuraavaksi hänen olisi tarkoitus perehtyä enemmän myös integraatioprosessien määrittelyyn ja saada syvempää tuntemusta asiakkaasta, jolloin hän pystyy ymmärtämään paremmin myös asiakastarpeita.

Positiivista onkin kun muilta voi oppia koko ajan lisää, mutta samalla se tuo omat haasteensa, kun asettaa itselle paineita oppia ja osata yhtä paljon kuin kollegat.

Juuso on ollut alusta saakka mukana samassa julkishallinnolle toteutettavassa hankkeessa, jossa työskennellään useampien erilaisten tietojärjestelmien parissa. Projektissa työskentelee Juuson lisäksi kaksi muuta henkilöä: Kimmo (joka on ollut lähes 10 vuotta mukana) tietää asiakkuudesta kaiken sekä Mikko, joka on MuleSoft-guru. ”Positiivista onkin kun muilta voi oppia koko ajan lisää, mutta samalla se tuo omat haasteensa, kun asettaa itselle paineita oppia ja osata yhtä paljon kuin kollegat” Juuso kertoo. Asiakkaaseen ollaan enemmän tai vähemmän yhteydessäpäivästä riippuen ja kriittiset tuotanto-ongelmat hoituvat usein esim. Skypen välityksellä.

Tällä hetkellä Juuso käyttää työssään eniten MuleSoft työkalua, mutta esimerkiksi työn edistymisen seurannan myötä JIRA on myös usein auki. Mule on ollut Juusolle uusi tuttavuus, mutta hän kertoo, että siinä on ollut suhteellisen helppo oppimiskäyrä. Mule tarjoaa myös erilaisia kursseja, joita voi opiskella työn ohessa.

Tiimissä kannustetaan myös käymään erilaisia sertifiointikoulutuksia, jotta tarvittaessa on myös konkreettista näyttöä siitä, että osaaminen on hallussa.

Juuso kertoo, että vaikeinta nykyisessä työssä on ymmärtää asiakastarpeita tai jo toteutettujen integraatioiden logiikka ja näiden alkuperäistä tarvetta. ”Selvittämisen avuksi löytyy onneksi hyvät dokumentaatiot, vaikka itse toteutusten läpi käyminen vaatii oman aikansa”, Juuso kertoo.

Hienoimpia hetkiä Juuson arjessa ovat ne, kun hän on esimerkiksi puoli päivää pähkäillyt ja yrittänyt selvittää jotain tiettyä ongelmaa ja se ratkeaa vihdoin! Haastavaa on myös erilaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen, kun pitää nopeasti hypätä mukaan projektiin, jossa ei ole ollut alusta saakka mukana. Onneksi tämäkin ongelma yleensä ratkeaa ajan kanssa, joten Juuso ei ota siitä turhia paineita. Sehän on myös yksi työn parhaita puolia kun jatkuvasti oppii jotain uutta.

Juusolla on hyvä tiimi ympärillään, josta löytyy kokeneita ja osaavia työkavereita, jotka ovat aina valmiita auttamaan. Kenenkään ei koskaan tarvitse jäädä yksin ongelmien kanssa. ”Integraatioissa parasta on myös se, että siinä ei tule lukittauduttua vain yhteen tehtävään, jossa on selkeä urapolku, vaan kehittymismahdollisuuksia ja urapolkuja on monia erilaisia”, Juuso pohtii. Integraatioasiantuntijoille ei löydykkään Solitalta selkeää urapolkua, vaan kehittämistä ja eteenpäin menemistä määrittävät enemmänkin henkilön omat intressit ja mihin suuntaa osaamistaan haluaa viedä.

Opinnot tukemassa integraatioasiantuntijan työtä

Juusolla on opinnot loppusuoralla Tampereen Teknillisessä Yliopistossa tietojohtamisesta, ja hän kokee, että opinnot ovat mahdollistaneet koko tämän uran. Juusoa on aina kiinnostanut IT-ala, ja sivuaineena hän onkin opiskellut ohjelmistotekniikkaa. Juuso kertoo, että integraatioasiantuntijan tehtävissä pärjää hyvin jos on opiskellut hieman ohjelmistotekniikkaa ja tuotantotaloutta. ”Integraatioasiantuntija joutuu jonkun verran kuitenkin katsomaan koodia sekä koodamaan, jolloin hyvä ymmärrys ja kyky tuottaa koodia itse on hyödyksi”. Tällä hetkellä ei ole mitään tiettyä koulutaustaa joka antaisi parhaimman pohjan integraatioasiantuntijan tehtäviin.

Tärkeintä Juuson mielestä on se, että on sopivasti teknistä osaamista yhdistettynä liiketoimintaymmärrykseen.

Tällä hetkellä Juuso on melkein valmis diplomi-insinööri, ja hän viimeisteleekin diplomityötä aiheesta ”Palveluväylädatan hyödyntäminen organisaation liiketoimintaprosessien aktiivisuuden monitoroinnissa”. Solitalta ehdotettiin alunperin aihetta, ja Juuso uskalsikin vastata myöntävästi, vaikkei silloin juuri paljon tiennyt aiheesta. Kirjoitustyön aikana aihe on kuitenkin tullut tutuksi, ja sitä pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään myös nykyisessä asiakuudessa. Jos asiakastarpeet kohtaavat, pystytään sitä mahdollisesti kehittämään myös muiden hyödynnettäväksi. ”Diplomityön tekoon annetaan oikeasti aikaa ja tukea, eikä vain tyhjiä lupauksia” Juuso kertoo.

Tulevaisuudessa integraatioguruksi

Seuraavaksi Juuso haluaa keskittyä oppimaan paljon uutta nykyisessä työssään ja kehittymään ammatillisesti. Mihin tie vie integraatioiden jälkeen – jos vie – on vielä epäselvää, mutta se ei haittaa koska toistaiseksi näin on hyvä ja uusien asioiden opettelu on palkitsevaa.

Diplomityössään Juusolla on mukana myös hieman analytiikkakulmaa, joka on myös hänen mielestään kiinnostava segmentti. Integraatioasiantuntijan rooli ei tavallaan sulje mitään pois, vaan mitä enemmän kaikesta ymmärtää, sen parempi. Solita on paikka, jossa on mahdollista muodostaa holistinen kuva organisaation tietojärjestelmäarkkitehtuurista ja liiketoiminnasta.

Integraatioasiantuntijan rooli ei tavallaan sulje mitään pois, vaan mitä enemmän kaikesta ymmärtää, sen parempi.

Integraatioasiantuntijaksi haluaville Juuso vinkkaa, että kontakti, eli toisin sanoen puhelinsoitto ja/tai hakemus on ensimmäinen askel kohti mielenkiintoista työtehtävää! ”Jos vähänkään kiinnostaa niin hakemusta sisään vaan, koska sillähän se selviää parhaiten. Tausta ei välttämättä ole niin merkittävä, mutta hyvä olla jonkun verran ohelmointikokemusta sekä liiketoimintaymmärrystä”, Juuso neuvoo. Niille jotka haluavat oppia lisää integraatioista, Juuso vinkkaa vielä, että kannattaa lukea esimerkiksi MuleSoftin blogipostauksia, joissa on tietoa erilaisista businesscaseista sekä seminaareista. Youtubesta löytyy lisäksi paljon hyviä videoita erilaisista toteutuksista ja Dzonessa on myös usein mielenkiintoisia integraatiouutisia.