18.10.2017Blogi

Kuinka käyttää modernia peruutuspeiliä?

Millä tiedolla sinä johdat organisaatiosi tai oman yksikkösi toimintaa? Mihin tietoon perustat omat päätöksesi ja näkemyksesi? Perustuvatko ne jo toteutuneeseen tietoon vai ennakoitko systemaattisesti myös tulevaa?

Olen nähnyt jo kyllästymiseen asti myyntikalvoja, joissa on kuva auton sisältä ja niissä kysytään: ”Johdatko sinä katsomalla peruutuspeiliä vai katsomalla eteenpäin?”. BI-työvälineet, joissa katsotaan historiatietoihin, voidaan rinnastaa peruutuspeiliin. Alalla jo jonkin aikaa toimineen näkökulmasta vertauskuva on aikansa elänyt. On silti myönnettävä, että asia on ja tulee aina olemaan ajankohtainen.

Miten näkökulman tulevasta saa huomioitua peruutuspeilin avulla, ja vielä systemaattisesti?

  1. Käyttämällä maalaisjärkeä ja päättelykykyä – luota omaan kokemukseen ja subjektiivisiin näkemyksiin. Kokemus tuo usein näkemystä ja varmuutta, siihen on hyvä perustaa. Myös intuitiolla on suuri rooli, hyvässä ja pahassa. Olemme kuitenkin ihmisiä ja jokainen on omanlaisensa. Riskinä on systemaattisesti ali-/yliarvioi riskejä ja mahdollisuuksia. Meillä on myös rajoitteemme. Monimutkaisessa logiikassa ja suurissa tietomäärissä rajamme saattavat tulla vastaan.
  2. Ennakoi tulevaisuutta esimerkiksi ennakoivan analytiikan avulla. Menemme koko ajan  suuntaan, jossa ”kone” voi koko ajan tuoda meille enemmän tietoa päätöksenteon tueksi. Ei pelkästään trendejä isosta data-aineistosta vaan myös toimintasuosituksia. Tämä antaa merkittävästi faktapohjaista selkärankaa päätöksiin. ”Koneen” haasteena on kuitenkin se, että sillä ei ole samanlaista intuitiota kuin sinulla. Se ei (välttämättä) pysty päättelemään avainasiakkaan orastavaa tyytymättömyyttä kuten sinä pystyt. Toisaalta, se pystyy tuomaan asioita esille, joihin et itse inhimillisten rajoitteiden vuoksi kykene.
  3. Kerätä näkemystä niiltä, joilla sitä parhaiten on eli ns. kentän väeltä. Tyypillisesti tähän hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelujärjestelmää, Exceliä tai erilaisia lomakkeita. Suunnittelujärjestelmien hyöty on tiedonkeräyksen ohella laskenta, joka mahdollistaa liiketoiminnan mallintamisen. Lopputuloksena saadaan tietoa toiminnan ja talouden tueksi. Järjestelmät mahdollistavat tavoitteiden asetannan, nähdä asioiden syy-seuraussuhteita sekä mahdollisuuden simuloida ja luoda erilaisia skenaarioita päätöksenteon tueksi.

Ovatko nämä toisiaan poissulkevia asioita? Eivät missään nimessä. Intuitiota tarvitaan aina, suunnittelujärjestelmä mahdollistaa tietojen systemaattisen keräämisen ja liiketoimintalogiikan mallintamisen ja tilastolliset menetelmät tuovat taas tukea ja selkärankaa päätöksentekoon.

Nämä kaikki tulisi tavalla tai toisella yhdistää peruutuspeiliin

Optimitilanteessa käyttäjä saa ns. yhden luukun taktiikalla kaikki päätöksenteossa tarvitsemansa tiedot. Käyttäjän ei tulisi välittää mitä konepellin alla tapahtuu ja mistä osista kokonaisuus koostuu. Pääasia on, että päätöksenteon hetkellä voidaan peruutuspeilin lisäksi katsoa myös eteenpäin ja nähdä kirkkaasti mihin suuntaan ollaan ajamassa.

Osallistumme Qlikin Visualize Your World -tapahtumaan Helsingissä 26.10. Tule rohkeasti juttelemaan Solitan standille. Näytämme mielellämme kuinka peruutuspeiliin yhdistetään kirkas näkymä eteenpäin.

Teemu työskentelee Solitalla Business Insights –yksikössä yksityisen ja julkisen puolen asiakkaiden matkaoppaana tiedolla johtamisen ratkaisujen maailmaan.