9.2.2022Blogi

Kolme syytä miksi ketteryyden lupaamat hyödyt jäävät saavuttamatta

Väitän, että valtaosassa yrityksiä ketteryyden lupaamat todelliset ja merkittävät hyödyt ovat jääneet ja jäävät saavuttamatta. Väitteeni takaa löytyy lukuisia organisaatioita, joita olen päässyt näkemään. En ole myöskään väitteeni kanssa yksin. Esimerkiksi Global Scrum Gathering -tapahtumassa Dublinissa 2017, noin 200 vastaajasta 70 % koki, että heidän organisaationsa ei saa kaikkia hyötyjä mitä ketteryydestä voisi saada.

Olen kohdannut työssäni kymmeniä tiimejä ja organisaatiota, jotka ovat ottaneet käyttöön ketterän kehittämisen malleja, käytäntöjä ja työkaluja. Monessa tapauksissa läpinäkyvyys suunnitelmiin, käynnissä olevaan työhön, tehtyihin tuloksiin sekä prosessien sujuvuuteen on parantunut aiempaan verrattuna. Organisaatiot kokevat lisääntyneet läpinäkyvyyden hyödyllisenä ja aivan perustellusti. Läpinäkyvyys paljastaa riskit aiemmin, antaa todellista kuvaa etenemisestä sekä helpottaa muutosten tekemistä suunnitelmiin. Tämä on kuitenkin pientä sen rinnalla mikä voisi olla mahdollista.

Syitä tähän ilmiöön on useita, mutta minun kokemuksen mukaan listan kärjestä löytyy usein seuraavat kolme syytä.

1. Jätetään avoimeksi millaista ketteryyttä tavoitellaan

Ketteryys ei ole mustavalkoista eikä joko-tai. Sitä ei ole määritelty tieteellisesti kuten metrin mitta eikä sitä ole standardoitu kuten vaikkapa tuotetestaus sovitun standardin mukaisesti. Ketteryyttä ei voida havainnoida objektiivisesti mittalaitteilla, vaan ainoastaan subjektiivisesti. Ketterä on yhtä hyvin tai huonosti kuvaava adjektiivi kuin hauska, jännittävä tai hyvä.

Elokuva, jonka sinä koet erittäin hauskaksi, voi olla toiselle vain huvittava. Hyvä fyysinen kunto tarkoittaa joillekin kykyä juosta maraton alle neljän tunnin tai joillekin sitä, että selviää arkiaskareista hengästymättä.

Vaikka ihmisillä on jossain määrin yhteinen käsitys mistä ketteryys koostuu, on tässä käsityksessä valtavasti liikkumavaraa. Siksi on hyvin tärkeää avata kokemuksia, käsityksiä, tulkintoja ja ajattelumalleja, joita ketteryyteen liittyy sekä edelleen muodostaa tämän pohjalta yhteinen näkemys mitä me yhdessä ketteryydellä ymmärrämme. Kokeilepa sanoittaa mitä teidän organisaatiossa ketterä kehitys on käyttämättä sanaa ketterä!

2. Ei muodosteta yhteistä käsitystä siitä mitä hyötyjä organisaatio ketteryydellä hakee

Tai toisin sanoen, organisaatio ei tee itselleen selväksi mihin ongelmaan ketteryys koetaan olevan ratkaisu. Usein tätä kysyessäni vastauksena on hieman ympäripyöreästi, että haluamme enemmän tuloksia, nopeammin tai halvemmalla.

Tämä on hyvä alku, mutta jää auttamatta liian avoimeksi, jotta ketteryyteen vaadittuja muutoksia voidaan ylipäänsä tunnistaa saati sitten viedä riittävän pontevasti eteenpäin. Lopputuloksena on usein kattaus näyttävää teatteria ja uudelleen nimettyjä palavereja, mutta yrityksen saama todellinen hyöty jää vähäiseksi.

3. Jätetään ketteryys toteutustiimin asiaksi

Valitettavan usein ketteryys nähdään pelkästään toteutustiimin asiana. Jotain mitä ohjelmistokehittäjät, tai nykyään myös datainsinöörit ja BI-asiantuntijat, tekevät, mutta ei koske muita. Tämän taustalla on varmasti lukuisia syitä enkä lähde niitä kaikkia arvailemaan. Nostan kuitenkin tähän kaksi ajatteluharhaa tai puutetta, jotka mielestäni löytyvät usein tämän ajattelutavan taustalta.

  1. “Pullonkaulaharha” eli ei ole totuttu tarkastelemaan arvonluontiketjuja kokonaisuuksina vaan aiemmat kokemukset ja opit ohjaavat lähes salakavalasti tarkastelemaan vain kuinka nopeasti toteutustiimi saa tuloksia aikaan. Samalla unohdetaan mitä kaikkea on tapahtunut ennen kuin työ on päässyt toteutustiimille, kuinka kauan siinä on kestänyt ja paljonko tällaista työtä on varastossa. Sama “sokeus” pätee usein myös siihen, mitä toteutustiimin jäkeen asioille tapahtuu tai pitäisi tapahtua.
  2. Toinen harha koskee kontrollin menettämistä. Valitettavan usein näen kuinka ketteriä tiimejä ohjataan monimutkaisilla hallintamalleilla ja ohjausryhmillä. Tapoja, joilla saatetaan päättää toteutustiimille tulevasti asioista useiksi kuukausiksi eteenpäin ilman, että tiimi edes tietää näistä. Tämä on luonnollista, koska nämä ovat tuttuja ja turvallisia käytäntöjä ja voi olla vaikea nähdä, että näiden korvaaminen jollain ketterämmällä ei johtaisi kaaokseen.

Miten välttää nämä karikot?

Ei ole yhtä takuuvarmaa reseptiä, joilla edellä mainitut karikot voisi kiertää. Tietyt tekijät kuitenkin todistetusti nostavat onnistumisen mahdollisuuksia. Avaan seuraavassa osassa reseptiä, joka on auttanut minua luovimaan eteenpäin.