30.11.2017Blogi

Kiihdyttämöistä ei synny (vain) innovaatioita

Kiihdyttämö on innovaatio-ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden yrityksen sisäisille startup-tiimeille (ts. väliaikaisille organisaatioille) löytää vastaamisen arvoiset kysymykset ja joitain vastauksiakin uudelle liiketoiminta-aihiolle. Kiihdyttämöiden suurin arvo ei ole kuitenkaan mahdolliset innovaatiot vaan ihmiset, joiden ajattelu muuttuu kokemuksien myötä. Solita ja Palmu yhdistyivät keväällä 2017, jonka myötä päätimme itse testata sisäisesti kiihdyttämöohjelman voimaa. Voimme käsi sydämellä todeta, että se oli sen arvoista.

Mikä on kiihdyttämö?

Yksi tapa tarkastella organisaatioita on jakaa ne kahteen eri luokkaan tavoitteen mukaisesti. Ensinnäkin, on olemassa etsiviä organisaatioita, jotka yrittävät löytää ratkaisemisen arvoisen ongelman tai tekemisen arvoisen vision, johon ne pyrkivät rakentamaan ratkaisun sekä toimivan liiketoimintamallin. Sitten on puolestaan optimoivia organisaatioita, jotka ovat löytäneet toimivan liiketoimintamallin ja yrittävät optimoida sen tuottamaa arvoa. Näiden organisaatioiden toimintamallit sekä johtaminen eroavat toisistaan merkittävästi.

Kiihdyttämö on innovaatio-ohjelma, mikä tarjoaa mahdollisuuden yrityksen sisäisille startup-tiimeille (ts. väliaikaisille organisaatioille) löytää vastaamisen arvoiset kysymykset ja joitain vastauksiakin uudelle liiketoiminta-aihiolle.

Miksi kiihdyttämöitä tehdään? 

Yrityksissä on paljon ideoita, mutta todellisuudessa kukaan ei yleensä ehdi edistämään niitä. Tämä johtuu siitä, että tyypillisesti organisaatiossa ei ole selkeää lupaa, tilaa tai aikaa edistää uusia ideoita ja toisaalta systemaattinen kokeileminen vaatii kovaa itsekuria niin tiimeiltä kuin yksilöiltäkin. Siksi kiihdyttämöohjelmia tarvitaan. Organisaatio, joka vain inkrementaalisesti kehittää olemassa olevaa liiketoimintaansa, kuolee lopulta disruptiossa.

Innovaatiot eivät kuitenkaan ole tyypillisesti kiihdyttämöohjelmien ainoa, eikä edes merkittävin tavoite.

Kiihdyttämötoiminnassa on lopulta kysymys ihmisistä, jotka tiimiytyvät ja oppivat sellaisia ajattelumalleja sekä käytänteitä, joiden avulla ne voivat lähteä viemään ideaansa eteenpäin erittäin epävarmoissa olosuhteissa – haavoittuvaisina oletuksineen ja kokeiluineen. Hyvin tyypillinen kiihdyttämöiden tavoite on kulttuurin uudistaminen siten, että osallistujat saavat kokemuksia uudenlaisesta tekemisestä.

Kiihdyttämöiden suurin arvo ei ole siis mahdolliset innovaatiot vaan ihmiset, joiden ajattelu muuttuu kokemuksien myötä. Kiihdyttämöstä syntyy innovaattoreita, jotka oppivat viemään ideoita arvokkaiksi palveluiksi.

Mitä Solitan ja Palmun 2017 kiihdyttämössä tehtiin ja mitä siitä syntyi?

Solitan ja Palmun kiihdyttämöön osallistui 15 tiimiä, joissa oli yhteensä 67 henkilöä. He edistivät intohimoksi kokemaansa ideaa kahdeksan viikon ajan. Kiihdyttämön tavoitteena oli edistää Solitan ja Palmun yhdistymistä yrityskaupan jälkeen, kehittää yksilöiden osaamista ja luoda yritykselle uusia palvelu-, tuote- ja prosessi-innovaatioita. Kiihdyttämöjakso huipentui kymmenen tiimin sijoitusraadille valmistelemiin sijoituspitcheihin, joiden perusteella raati päätti lopulta antaa viidelle tiimille mahdollisuuden jatkaa ideansa kanssa eteenpäin. Kaksi tiimiä, Ice Brainer ja Talent, pääsivät jatkoon intensiiviselle valmennusjaksolle Singaporeen.

Singaporeen matkanneet tiimit jalostivat paikan päällä ideaansa eteenpäin.

Ice Brainer, jonka idea on optimoida jäänmurtoa tekoälyn avulla, työsti asiakasymmärrystä eteenpäin ja mm. haastatteli paikallista merikapteenia. Lisäksi he analysoivat optimoinnissa hyödynnettävää dataa ja arvioivat sen käyttökelpoisuutta. Lopulta tiimi myös valmisteli myyntiesitystään sekä seuraavan kierroksen sijoitusehdotusta. Täytyy myöntää, että Ice Brainerin tulevaisuus näyttää todella valoisalta.

Toinen matkalle päässyt Talent-tiimi puolestaan rakentaa sisäistä, ja mahdollisesti tulevaisuudessa ulkoista, osaajien ja asiakasprojektien online-kohtaamispaikkaa. Tarkoitus on auttaa osaajia löytämään vielä paremmin ne heille kaikkein merkityksillisimmät projektit ja auttaa samalla projekteja löytämään vielä paremmin osuvat osaajat. Talent hakee nyt jatkorahoitusta Solitan ja Palmun sisäiselle palvelulle.

Kuten aikaisemmin totesin, nämä ideat ja niiden edistäminen eivät kuitenkaan olleet ainoat, tai edes merkittävimmät kiihdyttämöllemme asetetut tavoitteet. Solita ja Palmu yhdistyivät keväällä 2017, ja yksi merkittävimpiä tavoitteita Kiihdyttämö2017-hankkeelle oli luoda mahdollisuus ihmisten kohtaamisille, jopa tiimiytymiselle yhteisesti koetun merkityksellisen muutoksen tai palvelun luomiseksi. Voimme käsi sydämellä todeta, että tämä tosiaan tapahtui, mistä todisteena otteita osallistujien haastatteluista:

“I’ve got insights how to work with new ideas in a multidisciplinary and cross-functional team.”

 

“I really enjoyed meeting new people from the other company and understanding their point of view. They look at things very different way.”

 

“Accelerator program is a great opportunity to work with people who you do not normally work with.”

 

“Apply to the program to learn a lot about different subjects, learn about the people and make your dream come true.”

Miten kiihdyttämön moniosaajatiimit ovat kehittyneet?

Osaamis- ja innovaatiokulttuurin näkökulmasta kiihdyttämön moniosaajatiimit kokivat oppineensa uusia taitoja ja toimintatapoja. Tekemistämme haastatteluista kuuluu, että kiihdyttämön toimintamalli oli jättänyt merkittävän muistijäljen ja tiimit pohtivat, kuinka viedä kiihdyttämöstä oppimiaan ajatus- sekä toimintamalleja arkeen – aivan tavanomaisiinkin projekteihin – jotta ne voisivat hyödyntää oppejaan mahdollisimman laajalti ja intensiivisesti arjessa.

Yksi merkittävä havainto liittyi sisäiseen luottamukseen.

Kaikki osallistujat olivat nimittäin epämukavuusalueellaan: he eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, he tulivat eri yrityksistä, eivätkä he olleet pystyneet käyttämään entuudestaan aikaa kasvokkain yhdessä työskentelemiseen. Silti kaikki osallistujat kokivat, että he osoittivat toisilleen luottamusta koko ohjelman ajan. Singaporessa yhteinen tekeminen huipentui lähes perhemäiseksi olemiseksi, jossa kokemuksia, ajatuksia ja tunteita jaettiin yhdessä niin työn kuin vapaa-ajan merkeissä. Kaiken lisäksi Singaporen matka pelkkänä kokemuksenakin oli jo palkinto, vaikka kaikki eivät saavuttaisikaan skaalautuvan liiketoimintamallin tuomia taloudellisia lopputuloksia.

Kiihdyttämö on osoittautunut merkittäväksi mahdollisuudeksi jokaisen yksilön ja tiimin toteuttaa omia unelmiaan, intohimoaan ja kehittää osaamistaan.

Kiihdyttämössä syntyneet ideat voivat lentää vielä pitkälle, mutta sitäkin merkityksellisemmäksi ja vaikuttavimmiksi lopputuloksiksi koemme ne tarinat, jotka jatkavat eloaan yrityksemme kulttuurin osana. Näiden tarinoiden arvo on mittaamaton ja vaikutus monimuotoisuudessaan niin rikastuttava, että hienoimmatkin palvelut kalpenevat niiden varjossa.

Katso video Kiihdyttämö2017-ohjelman Singaporen reissusta tämän kirjoituksen yläosasta. Ohjelmamme kaksi coachia, Marko ja Mikko tiivistävät siinä matkan antia.