20.9.2017Blogi

Kevään 2017 SW-akatemia

Ohjelmistotuotannon työ on mielenkiintoinen yhdistelmä erilaisia kykyjä ja mahdollisuuksia, eikä ole olemassa vain yhtä oikeaa yhdistelmää tai reittiä asiantuntijuuteen. Työ vaatii nykyään usein myös asiakasrajapinnassa toimimista samaan aikaan kun työ itsessään voi olla oman luovuuden esilletuomista. Kokemuksen voi korvata harrastuneisuudella tai vaikkapa aktiivisella alan seuraamisella. Vanhat konkarit hyötyvät myös uusista tuulista ja alalle tulevista uusista ammattilaisista.

Juuri tällaiseen uusien ja kokeneiden ammattilaisten yhdistämiseen tähdättiin toukokuussa 2017 alkaneella Solitan SW-akatemialla, eli SWakatemialla. Tavoitteena oli löytää alasta kiinnostuneita, vielä opintoja suorittavia opiskelijoita, joille Solita voisi tarjota kokemusta ja näkemystä alasta työkokemuksen ja opetuksen merkeissä.

Akatemialaisille suunniteltiin ohjelma kesän ajaksi. Heidän tarkoituksenaan oli suorittaa akatemia ensimmäisen 4 viikon aikana ja sen jälkeen jatkaa varsinaisessa hankkeessa loppukesä hyödyntäen oppejaan.

Kohdeprojektit valittiin olemassaolevista asiakkuuksista kunkin akatemialaisen mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. Yksi kolmen hengen akatemiaporukka pääsi myös mielenkiintoiseen haasteeseen tehdä alusta asti sisäinen Lainaamo-palvelu, jolla hallitaan erilaisia lainattavia resursseja Solitalla. Tässäkin projektissa akatemialaisille tarjottiin mentorit arjen avuksi.

Mitä siis tehtiin?

Toukokuussa aloitti 14 SWakatemialaista Solitan kaikilla Suomen konttoreilla. Heille luotiin etukäteen selkeä koulutusohjelma, joka antoi kuukauden aikana yhteistä opetusta valituista aiheista luentojen ja hands on-sessioiden avulla. Samaan aikaan akatemialaiset menivät jo tuleviin projekteihinsa harjoitustehtävien pariin, jotka suoritettiin yhdessä projektin kanssa valittujen teknologioiden ja mentorin kanssa. Näin akatemialaiset saivat samaan aikaan teoreettista näkemystä Solitan vanhemmilta työntekijöiltä opetuksen muodossa ja pääsivät kokeilemaan oppeja käytännössä projektin arjessa.

Kuukauden intensiivisen opetuksen ja harjoittelun yhdistelmän jälkeen akatemialaiset hyppäsivät mukaan täysillä projektin arkeen. Jokainen pääsi tekemään projektinsa tehtäviä normaalisti muun tiimin kanssa ja vastuu kasvoi jatkuvasti kokemuksen kasvaessa.

Onnistumisen kautta jatkoon

Kesän jälkeen on ollut hienoa katsoa yhdessä taaksepäin ja huomata akatemian onnistuneen. Valitut koulutukset tukivat työtä hyvin, ja kehitysideoita on saatu jatkoa varten. Työt ovat akatemialaisilta sujuneet hyvin ja koulujen alettua projekteista on onnistuttu löytämään sopivia hommia myös opintojen oheen. Akatemian ideana on ollut kesän jälkeen tukea opiskelujen suorittamista ilman paineita työelämään siirtymisessä ja tästä pidetään kiinni jokaisen yksilön kanssa.

Kokemuksista on jäänyt varmasti akatemialaisille runsaasti ajateltavaa. Alla Villen ja Roopen omat kokemuksia.

Ville – softaa jäänmurtajille

Olen ollut nyt kesän Solitalla mukana SWakatemiassa ja samalla työskennellyt asiakasprojektissa, ja on helppo sanoa, että mennyt kesä on ollut yksi parhaista tähän saakka. Ennen Solitalle tuloa en ollut aiemmin työskennellyt oman alan töissä ja olin hieman yllättynyt kun kuulin, että pääsen suoraan asiakasprojektiin. Kokemusta oli tähän asti karttunut ainoastaan koulusta ja vapaa-ajalla tehdyistä projekteista. Vaikka alkuun hieman epäilin kuinka tulen pärjäämään, näin jälkeenpäin on hienoa huomata, että epäilin ihan turhaan.

Pääsin elämään Solitalla helposti kiinni, missä auttoi mahtava työilmapiiri ja kollegat. Solitalla on vahva välittämisen kulttuuri, mikä näkyy siinä, että ikinä ei tarvitse jäädä yksin ongelmien kanssa. Laskeutumista Solitalle pehmensi myös SWakatemia, joka koostui useista luentomaisista tapaamisista, jossa käytiin läpi perusteita mm. projektikäytännöistä, tietoturvasta ja modernista java-kehityksestä.

Vaikka olen opiskelijana töissä, en ole missään vaiheessa kokenut olevani millään tapaa erilaisessa roolissa kuin muut.

Talosta ei löydy junior-titteliä ja se myös näkyy arjessa. Yksi hienoimmista asioista Solitalla onkin kova luotto omiin työntekijöihin ja heidän tekemiin päätöksiin. Solitalla on havaittavissa paljon piirteitä yliopistomaailmassa vallitsevasta akateemisesta vapaudesta, mikä on hienoa, sillä uskon vahvasti, että työhyvinvointi korreloi tuottavuuden kanssa – etenkin ajatustyössä, jossa on erittäin helppo päätyä tekemään turhia asioita, jos fokus ei ole kohdallaan.

Kesän aikana on yllättänyt myös se, että vaikka asioita tehdään tosissaan ja laadukkaasti, ei työnteko ole puurtamista, vaan siinä on onnistuttu pitämään rento ote. Rentous näkyy arjessa mm. työajan ja -paikan joustavuutena sekä tapahtumissa kuten afterworkeissa ja kick-offeissa. Opiskelijan näkökulmasta on ollut tärkeää, että työaikaa on voinut säätää koulukiireiden mukaan ja tämä tulee olemaan entistä tärkeämpää nyt syksyllä, kun jatkan Solitalla opintojen ohessa.

Muistan jossain rekrytilaisuudessa Solitan mainostaneen, että täällä tehdään keltanokista koodikonkareita, mikä on aivan totta, vaikka vaikeaa itseä on pitää konkarina, kun on vielä niin paljon opittavaa ja ympärillä todella osaavaa porukkaa.

On kuitenkin helppo todeta, että osaava porukka, kannustava ja rento ilmapiiri tekee Solitasta mahtavan paikan kokemattomalle mutta kehittymishaluiselle opiskelijalle tulla oppimaan ja tekemään upeita juttuja!

Roope – Lainaamolla apua Solitan arkeen

Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa tieto- ja viestintätekniikkaa, ja toukokuun alussa pääsin Solitalle akatemian kautta kehittämään uutta Solita Borrower -lainauspalvelua puhtaalta pöydältä. Elokuussa saimme tiimin kanssa projektin betavaiheeseen, jonka aikana saatu palaute on ollut erityisen hyödyllistä palvelun lähestyvää käyttöönottohetkeä ajatellen.

Aikaisempaa ohjelmointitaustaa löytyy harrastuksen puolesta lähinnä C-pohjaisista kielistä, jonka myötä tämän kesän front-end-pulahdus oli virkistävä ja tervetullut kokemus. Eniten oppia tarttui React/Redux-symbioosista, joka mahdollisti myös Borrowerin toteutuksen. Projektin edetessä koodikantamme sai myös funktionaalisia piirteitä Ramda-kirjaston avulla.

Neljän kuukauden SWakatemiaputkesta ja Borrower-projektista jäi hyvä fiilis. Vuoden opiskelun jälkeen ehti yhdessä kesässä oppia mielettömästi uutta, eikä oppiminen varmasti lopu koulun alkaessakaan.

SWakatemian kurssit, muiden solitalaisten kanssa keskusteleminen, Slack-kanavien seuraaminen ja tietysti itse projektityöskentely antoivat useita pintaraapaisuja niistä mahdollisuuksista, joihin voi tulevaisuudessa tarttua. Lisäksi hattua voi nostaa sivistyneelle lautapelikulttuurille, josta sain itsekin nauttia koodirivien välissä. Itselleni kesä oli alalla vasta ensimmäinen, mutta tekemistä riittää näillä näkymin vielä jatkossakin.

Akatemian jatkot

SWakatemian ja Datalytics:n kokemukset ovat olleet osallistujien ja työnantajan näkökulmasta erinomaisia! Siksi meillä ei olekaan minkäänlaisia vaikeuksia lähteä toteuttamaan seuraavaa akatemiaprojektia

Nyt syksyllä 2017 järjestettävä akatemia suoritetaan yhdistettynä koko Solitan liiketoimintojen läpileikkaavana akatemiana, ja siihen etsitään ohjelmistokehittäjiä, järjestelmäintegraattoreita, business analytics consultant:eja seka datavelhoja. Akatemialaiset osallistuvat yhteiseen akatemiaan, jossa akatemialaisia kasvatetaan niin solitalaisuuteen kuin oman erikoisosaamisen tehtäviin. Näiden akatemioiden onnistumisten kautta voimme toistaa samaa kaavaa parhaimmillaan useamman kerran vuodessa.

Innolla odotamme jo seuraavia hakijoita ja heidän tuoretta näkemystään Solitan tarjoamiin haasteisiin! Haku on vielä auki syksyn 2017 akatemiaan, joka alkaa 30.10. Toivottavasti näemme mahdollisimman usean teistä siellä.

Ps. Aamulehti kävi myös kirjoittamassa pari juttua SWakatemiastamme, joten kannattaa kurkata miten kesätyössä pääsee kehittämään softaa jäänmurtajille tai mitä nuoret arvostavat nykypäivänä työssään.


Kirjoittaja työskentelee Solitalla Team Managerina kahdelle ohjelmistokehitystiimille sekä vastaa sisäisten asioiden ja toimintatapojen kehityksestä. Lisäksi Teemu on ollut aikoinaan perustamassa Oulun toimistoa ja tänä keväänä Hervannan toimistoa TTY:lle. Solitalla Teemu tunnetaan myös paremmin arvonimellään Paroni.