23.9.2015Blogi

Julkishallinnon tuottavuusloikka avoimella lähdekoodilla

Suomi on isojen haasteiden edessä. Talous ei kasva, vienti ei vedä ja valtionvelka suurenee kovaa vauhtia. Säilyttääksemme elintasomme tarvitsemme uusia innovatiivisia palveluita ja tehokkaampia menetelmiä näiden kehittämiseen.

Marketvision 2014 tutkimuksen mukaan digihankkeita on meneillään useita. Hankkeet ovat kuitenkin luonteeltaan yksittäisten toimintojen tai prosessien tehostamista, eikä niinkään uuden liiketoiminnan kehittämistä. Julkishallinnon IT-kuluista vain 20% kohdistuu uusien palveluiden kehittämiseen.

Hyödyntämällä avointa lähdekoodia etenkin julkishallinnon kehityksen tuottavuutta voidaan parantaa ja kustannuksia alentaa.

Avoin lähdekoodi mielletään perinteisesti kalliiksi ja riskialttiiksi valinnaksi, johon tukea on huonosti saatavilla. Avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat kehittyneet paljon ja avoin lähdekoodi on yksi tehostuskeino uusien palveluiden kehittämiseen. Hyödyntämällä avointa lähdekoodia etenkin julkishallinnon kehityksen tuottavuutta voidaan parantaa ja kustannuksia alentaa. Kertaalleen verovaroin maksettu toteutus pitäisi mielestäni olla käytettävissä kaikkialla julkishallinnossa. Tieto tehdyistä ratkaisuista pitää saada paremmin leviämään, jotta uudelleenkäyttö lisääntyy.

Lisenssikustannuksia ei ole ja suuren kehittäjämäärän sekä avoimuuden vuoksi järjestelmien elinkaarista saadaan pitkiä, joka myös alentaa kustannuksia. Julkishallinnossa on jo nyt käytössä paljon avointa lähdekoodia kriittisissä järjestelmissä, mutta uudelleenkäytössä on vielä parannettavaa.

Avoimuus vaatii rohkeutta

Solitalle avoimuus ja avoimen lähdekoodin käyttäminen on ollut selvää jo pitkään. Teemme valtaosan hankkeistamme hyödyntäen avointa lähdekoodia ja jaamme lähtökohtaisesti työmme tulokset ja osaamisemme muiden hyödynnettäväksi. Olemme mukana useissa avoimen lähdekoodin yhteisöissä ja hankkeissa.

Uskomme, että avoimella lähdekoodilla ja yhteisöillä voimme parantaa IT-alan tuottavuutta, levittää hyviä käytäntöjä, poistaa toimittajalukkoja, tehdä parempia palveluita yrityksille ja suomalaisille sekä viime kädessä parantaa Suomen kilpailukykyä ja julkishallinnon tuottavuutta.

Voisi ajatella, että on omien etujen vastaista jakaa työmme tulokset ja osaamisemme muiden käyttöön. Näin ei kuitenkaan ole, sillä olemme pärjänneet erittäin hyvin. Jakamalla työmme tulokset hyödymme myös itse monin eri tavoin:

  • Kokeilukulttuuri: avoimen lähdekoodin yhteisöissä voimme riskittä kokeilla uusia teknologioita ja menetelmiä.
  • Teknologiariippumattomuus: helpotamme kilpailukykyisten teknologioiden ja osaamisen leviämistä markkinassa
  • Työnantajakuva: olemme kiinnostavampi työnantaja
  • Sisäinen pöhinä: oma jengi on tästä liekeissä

Avoimen lähdekoodin käyttö parantaa myös omaa osaamistamme ja näkymistä alan verkostoissa. Solitalaisista työntekijöistä Iiro Uusitalo on tästä hyvä esimerkki. Iiron omasta aloitteesta lähtenyt Qlma-hanke on esimerkiksi saanut suurta huomiota verkostoissa ja medioissa.

Iiro-web-muokattu

Iiro Uusitalo

Olemme ensimmäisenä Suomessa avanneet työmme tulokset muiden hyödynnettäväksi muun muassa Liikenneviraston, Oikeusministeriön ja Opetushallituksen hankkeissa. Solitan avointa lähdekoodia voit katsella GitHubissa.

Lisäksi osallistumme avoimen lähdekoodin tapahtumiin. Esimerkiksi tänään 23. syyskuuta Design-tiimimme kokenut palvelumuotoiluekspertti Mikko Väätäinen oli inspiroimassa Solita Design Workshopissa Mindtrek Openemind 2015 -tapahtumassa Tampereella.