30.10.2017Blogi

Jokamiehen dashboardin suunnittelun ja datan visualisoinnin perusteet

Uudet raportoinnin ja tiedon visualisoinnin helppokäyttöiset työkalut tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden suunnitella itse oman raportointinäkymänsä parhaaksi näkemällään tavalla. Jos kyseessä on jatkuvassa aktiivisessa käytössä oleva raportointinäkymä eli dashboard, on hyvä kuitenkin ymmärtää pari perusperiaatetta dashboard designista, ennen kuin omaa dashboardia lähtee suunnittelemaan.

Dashboardin, eli tulostaulun, tarkoitus on esittää visuaalisesti yhdessä näkymässä oleellista ja ajantasaista tietoa, minkä pohjalta käyttäjä voi nopealla vilkaisulla nähdä tilanteen ja tehdä sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet. Kerron alla dashboardin perusperiaatteiden lisäksi kuusi asiaa, jotka auttavat sinua dashboardin suunnittelussa.

Dashboardien perusperiaate

Yleinen periaate dashboardin suunnittelussa on, että sen tulee tarjota ensin yleisnäkymä mieluiten siten, että se mahtuu kerralla kokonaisuudessaan ruudulle.

Näkymä esittää oleellisimman tiedon siten, että tieto on mahdollisimman helposti omaksuttavissa ja sen pohjalta voi tehdä tarvittavat toimenpiteet. Tästä yleisnäkymästä käyttäjä voi sitten halutessaan edelleen tarkentaa, suodattaa ja hakea yksityiskohtaisempaa tietoa lisätoimintojen avulla.

6 muuta suunnittelussa huomioitavaa asiaa

Tämän yleisperiaatteen lisäksi jaettuun käyttöön tarkoitettua dashboardia rakentaessa on hyvä pitää mielessä ainakin seuraavat seikat:

  1. Pyri karsimaan näkymästä pois kaikki ylimääräinen, mikä ei ole välttämätöntä. Tällaisia ovat mm. turhat viivoitukset tai visuaaliset efektit. Näkymän pitäminen kompaktina säästää tilaa ja helpottaa oleellisten asioiden havaitsemista näkymästä. Käytä säästeliäästi ja väriä niin, että sillä on selkeä merkitys käyttäjälle.
  2. Dashboardin rakenteen pitäminen modulaarisena helpottaa muutosten tekemistä. On hyvä huomioida, että usein dashboardia halutaan kehittää eteenpäin muuttuvien tarpeiden pohjalta.
  3. Huomion ohjaaminen oikeisiin asioihin. Dashboardia muotoillessa pyri ohjaamaan katsojan huomio oleellisiin asioihin, mielekkäässä järjestyksessä. Huomioi, että käyttäjä yleensä ”lukee” dashboardia ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle. Käytä kokoa ja väritystä kiinnittämään huomio tärkeimpiin asioihin.
  4. Ohjaa käyttäjää toimimaan. Muotoile tieto siten, että tiedon pohjalta on helppo tehdä toimenpiteitä. Dashboardin tarkoituksena ei ole esittää ”hauska tietää” tyyppistä tietoa, vaan tietoa, joka johtaa toimenpiteisiin. Myöskään epäselvästi esitetty tieto ei tarjoa käyttäjälle selvää viestiä tarvittavista toimenpiteistä.
  5. Dashboardin ymmärrettävyyden parantamiseksi esitä selite ennen tietoa. Jos selite on esitetty tiedon jälkeen tai sitä ei ole lainkaan, voi se hämmentää käyttäjää. Muotoile selite mahdollisimman helposti ymmärrettävään muotoon. Hyvin kirjoitetut selitteet tekevät esitetystä tiedosta helposti luettavan tarinan.
  6. Liitä kontekstitieto mukaan esitettyyn tietoon. Lisäksi ryhmittele samaan kontekstiin liittyvät asiat yhteen. Tämä lisää dashboardin luettavuutta.

Muotoilulla on mahdollisuus parantaa ratkaisujen käytettävyyttä merkittävästi

Kun sisäistää yksinkertaiset dashboard-muotoilun perusteet, on kenen hyvänsä mahdollista rakentaa parempia dashboardeja.

Jos halutaan tuottaa dashboard suuremman käyttäjäjoukon tarpeisiin siten, että dashboardin selkeys ja ulkoasu on huolella viimeistelty ja käytettävyys perusteellisesti optimoitu, on usein järkevää investoida pieneen muotoiluprojektiin. Vielä tarkemmin sellaiseen, jossa datan visualisointiin perehtynyt ammattimuotoilija tutkii käyttäjäryhmän tarpeet palvelumuotoilun parhaita käytäntöjä noudattaen ja suunnittelee dashboardin siltä pohjalta. Tällöin pienellä investoinnilla saadan merkittävä lisähyöty käyttäjille.