23.8.2018Blogi

IT-palveluiden tulevaisuus ei ole hybridi-pilvessä

On ennustettu, että hybridi-pilvi kuolee ennen vuotta 2020 ja kehitys suuntaa suoraan julkiseen pilveen kulkematta hybridi-ratkaisun kautta. Tämä olisi kustannustehokkain ja nopein ratkaisu liiketoiminnan moderniin kehittämiseen. Tässä blogikirjoituksessa kerron miksi.

Liiketoiminnan tehokkuuden ja kustannusten takia pilvipalveluympäristöt eivät tule hajaantumaan kahteen erilliseen saarekkeeseen (on-premises ja julkinen pilvi) vaan pilvitransformaatio tulee tapahtumaan ilman siirtymävaihetta täydellisesti kohti julkista pilveä. Siirtymävaiheen aikana palveluita tullaan tarjoamaan näistä kahdesta erillisestä saarekkeesta, mutta näiden kahden yhdistelmä ei ole liiketaloudellisesti kestävä. 

Suurien IT-toimittajien Hybrid-ratkaisut eivät ole tie onneen

Kaikki suuret IT-toimittajat (mm. VMware, Cisco, HP, IBM, Oracle) ovat toteuttaneet omat ratkaisunsa Hybridi-pilveen. Investoinnit omiin ratkaisuihin ovat olleet suuria ja toimittajat ovat sitoutuneet edistämään oman ratkaisunsa edistämistä. Harmillisesti ne eivät ole kuitenkaan yhteensopivia, koska kansainvälisiä standardeja ratkaisuihin ei ole.

Kun käyttöön valitaan yhden toimittajan Hybrid-ratkaisu, muodostuu asiakkaalle tällöin todella vahva toimittajasidos, mikä voi olla hyvin riskillinenkin sijoitus.

Markkinoilla on nimittäin jo selkeitä merkkejä muutoksesta, joissa hybrid-ratkaisuja lopetetaan tai niiden kehittämiseen ei enää investoida. Ratkaisut jäävät teknisesti jälkeen julkisen pilven (AWS, Azure, GCP) ratkaisuista.

Private-cloud ratkaisut ovat myös vain tekohengitystä

Paikalliset toimijat ovat rakentaneet omia datakeskuksia, joista he tarjoavat kapasiteettia asiakasorganisaatioiden käyttöön markkinoimalla tätä pilvi- tai private cloud -ratkaisuna. Usein toimintamallit ratkaisuissa on kopioitu ajalta, jolloin organisaatioilla oli omat konesalit.

Yleensä tarjolla on vain infrastruktuuri tason (IaaS) -palveluita sekä palveluiden skaalautuvuudessa on suuria haasteita. Julkisen pilven suurimmat hyödyt saavutetaan elastisuudella ja erilaisia komponentteja hyödyntämällä (PaaS, SaaS).

Hybridi-pilven top 4 suurimmat operatiiviset haasteet 

Hybridi-pilven neljä suurinta operatiivista haastetta ovat:

  1. Skaalautuvuus
  2. Kustannukset
  3. Työkalut
  4. Tietoturva

Hybridi-pilven skaalautuvuus on selkeästi heikompaa kuin julkisen pilven ratkaisuissa. Toimittajilla on yleensä rajallinen määrä kapasiteettia, joista joudutaan mahdollisesti tekemään sitovia sopimuksia pidemmäksi ajaksi, jopa vuosia eteenpäin. Tämä ei mahdollista oikeaa skaalautuvuutta, jossa palveluiden kapasiteettia voidaan elastisesti säätää per palvelu innovaation ja kokeilujen mahdollistamiseksi.

Kustannuksia laskettaessa (Total cost of ownership, TCO) on tärkeää huomioida, että näennäisesti halvan yksikköhinnan (vCPU – virtual central processing unit, muisti, levypinta) on huomioitava kustannukset, jotka syntyvät ympäristön hallinnasta (työ, lisenssit). Lisäksi hybridi ratkaisun kustannuksia nostavat osaaminen ja työkalut, joita tarvitaan useampaan ympäristöön.

Tietoturvan kannalta tilanne, joissa sovelluksia/ratkaisuja ajetaan hybridi-ratkaisuna julkisen pilven lisäksi private/hybrid -cloud-alustoilla aiheuttaa tilanteen, joissa sovelluksen eri osat sijaitsevat organisaation palomuurin eri puolilla.

Tämä aiheuttaa suuria haasteita tietoturvallisuuden ja arkkitehtuurin suunnitteluun. Oman kokemukseni perusteella ratkaisujen tietoturva ja toteutus ovat siksi usein riski organisaatiolle.  

Hybridi-pilven valvonta ja tehokas hyödyntäminen aiheuttavat haasteita myös työkalujen (tooling) valintaan. Hybridi-ratkaisuihin soveltuvien työkalujen saatavuus ja hinta ovat huomattavasti kalliimpia kuin julkiseen pilveen rakennettujen työkalujen. Parhaassa tapauksessa julkisen pilven toimittajat ovat rakentaneet vastaavat työkalut suoraan käytettäväksi ilmaiseksi.

Näkemys tulevaisuudesta

Hybridi-ratkaisut ovat kustannustehottomia ja hidastavat julkiseen pilveen siirtymistä, joten niiden laajamittainen käyttö ei ole yrityksen etujen mukaista.

Voimme auttaa organisaatioita miettimään matkaa kohti julkista pilveä, sillä toimimme kolmen suurimman julkisen pilven kanssa (AWS, Azure, GCP) ja pystymme hyödyntämään heidän migraatio-ohjelmiaan (toimintamallit, rahoitus) siirtäessämme organisaatiota julkiseen pilveen. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme myös parhaan ratkaisun miettimättä omien investointien tai vanhojen toimintamallien mukaisien toimintamallien suojaamista.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja liity kanssamme matkaan kohti julkista pilveä.

Solita Case Amer Sports tekoäly