18.1.2018Blogi

IoT-alusta ei ratkaise (kaikkia) teknisiä ongelmiasi

IoT-alustat (platforms) ovat kirjoitushetkellä lähes Gartnerin nousevien teknologioiden hypekäyrän huipulla. Kilpailu IoT-alustojen kesken on kiivasta, sillä alalla on kymmeniä, ellei jopa satoja toimijoita, jotka pyrkivät luomaan mielikuvan helposta ja nopeasta IoT-ongelmien ratkaisemisesta. Toisaalta tämä ei ole pelkkää markkinointia, sillä IoT-alustoilla on monia hyviä ominaisuuksia. Monet palveluna (PaaS) toimitettavat IoT-alustat tarjoavat nopeaa, helppoa ja aloituskustannuksilta halpaa ratkaisua erilaisiin IoT-aiheisiin haasteisiin. Mutta, kuten elämässä yleensäkin, ne tekniset ongelmat jotka todella pitäisi ratkaista, jäävät näissä mainoslauseissa sanomatta.

Työskentelen Solitalla Data Engineerinä mahtavan monialaisessa IoT-data-tiimissä. Usein asiakkaan kanssa keskustellessamme, törmäämme tiimimme kanssa tiettyihin väärinkäsityksiin IoT-alustoja koskien. Tässä blogissa pyrin sanoittamaan niitä sudenkuoppia, joista IoT-alustojen mainoksissa ei mainita, mutta jotka ovat valitettavan usein kokonaisuuden kannalta ne kriittisimmät asiat ymmärtää.

IoT-alusta ja IoT-infrastruktuuri eivät ole sama asia

Ensimmäinen ja kaikkein merkittävin väärinymmärrys syntyy, jos vertaillaan IoT-alustaa ja IoT-infrastruktuuria keskenään, sillä ne eivät ole millään tavalla vertailukelpoisia.

Pilvipalvelujättiläiset, kuten Amazon Web Services (AWS) tai Microsoft Azure, ovat pohjimmiltaan infrastruktuurin tarjoajia (IaaS). Molemmat tarjoavat valtavan valikoiman erilaisia pilvipalveluja, joiden avulla voidaan rakentaa IoT-alustoja. Näiden pilvi-infrapalveluiden yhdistäminen tarjoaa mahtavat työkalut ratkaista asiakkaan IoT- tai dataliiketoiminnan haasteita.

IoT-infrastruktuuri sisältää juuri asiakkaan liiketoiminnan kannalta merkittävät työkalut ja toiminnallisuudet, sekä takaa niiden suorituskyvyn.

Itseasiassa useimmat IoT-alustoja palveluna tarjoavat yritykset ovatkin rakentaneet palvelunsa käyttäen AWS:n tai Azuren infrastruktuuria. IoT-alustaa palveluna tarjoavan yrityksen tarjoama onkin lopulta vain lisenssoitu ohjelmisto, jonka käytön voi aloittaa heti maksamisen jälkeen.

Valittaessa tietty ohjelmisto, valitaan myös vain sen ohjelmiston työkalut. Toisinaan nämä työkalut sopivat asiakkaan tarpeisiin, mutta toisinaan ne myös rajoittavat yrityksen arvon tuottoa. Hyvin toteutettu IoT-infrastruktuuri sisältää taas toisaalta juuri asiakkaan liiketoiminnan kannalta merkittävät työkalut ja toiminnallisuudet. Lisäksi asiakkaalla on täysi mahdollisuus skaalata työkalujensa suorituskykyä tarpeensa mukaan. Oikeiden työkalujen käyttäminen oikeassa kohteessa on yleensä järkevää, eikö?

IoT-laitteiden yhdistäminen on helppoa, muiden tietolähteiden ei välttämättä ole

IoT-laitteiden yhdistäminen on helppoa. Monet IoT-alustat markkinoivat itseään ratkaisuna tähän ongelmaan, vaikka kyseessä ei tosiasiassa ole ongelma. IoT-laitteiden yhdistämisessä muutamaa yleistä protokollaa (HTTPS, MQTT, AMPQ) käytetään valtaosassa yhteyksiä. Erittäin pienet tai muuten ominaisuuksiltaan rajoitetut IoT-laitteet ovat puolestaan yhteydessä nk. gateway tai sink laitteeseen, joka pystyy hyödyntämään em. yleisiä Internet-protokollia. Näin ollen IoT-laitteiden, jopa akulla toimivien, yhdistäminen IoT-alustaan ei ole vaikeaa.

IoT-alustat tarjoavat usein kattavan valikoiman erilaisia protokollia laitteiden yhdistämiseen. IoT-infrastruktuurin avulla yhteyden pystyttäminen ei kuitenkaan rajoitu vain muutamaan toimittajan valintaan, vaan asiakas voi luoda yhteyden mihin tahansa yhdistettävissä olevaan järjestelmään.

IoT-laitteiden yhdistäminen ei ole oikeasti ongelma.

Jotta IoT-datasta saadaan luotua todellista lisäarvoa, tätä dataa pitää usein rikastaa muiden tietolähteiden datalla. Useiden tietolähteiden yhdisteleminen auttaa asiakasta löytämään uusia, jopa yllättäviä yhteyksiä asioiden välillä. Juuri nämä yllättävät yhteydet ovat esineiden Internetin todellinen mahdollisuus.

IoT-alustojen vuokraajat eivät kuitenkaan usein tue tätä mahdollisuutta. Itse IoT-laitteiden yhdistäminen usein onnistuu näihin alustoihin, mutta yrityksen muiden tietolähteiden integrointi voi olla mahdotonta. IoT-infrastruktuurin avulla taas lähes minkä tahansa tietolähteen tai järjestelmän yhdistäminen on mahdollista. Juuri tätä vartenhan pilviratkaisuja on kehitetty.

Data on liiketoimintasi arvokkain asia – varmista että voit käyttää sitä kaikkea

Esineiden Internetin todellinen arvo piilee sen datassa, ei itse esineissä. Näiden esineiden yhdistäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta dataa saadaan kerättyä, mutta asiakkaan kannalta merkityksellistä on lopulta kuitenkin vain ne tarinat, joita tämä kerätty data kertoo.

Eräs monien IoT-alustojen harmittavia ominaisuuksia on, että niillä on taipumus synnyttää IoT-datasta yrityksen sisään taas yksi vaikeasti saavutettava datasiilo. Juuri näistä siiloista yritysten olisi pyrittävä eroon, sillä useita tietolähteitä yhdistämällä kerrotaan usein suurimman muutosvoiman omaavat tarinat. Jos data on lopulta sinun yrityksesi ainoa arvokas asia, miksi ihmeessä jättäisit osan siitä käyttämättä?

IoT-laitteiden tuottama data on vain yksi tietolähde muiden joukossa.

Hyvin suunniteltu IoT-infrastruktuuri tarjoaa rajoittamattoman näkymän organisaation koko tietovarantoon, ei ainoastaan IoT-dataan. Tämä on sekä yrityksen johdolle, että loppukäyttäjille suuri mahdollisuus, joka voi lopulta olla se ratkaiseva kilpailuetu.

IoT-alustan valinnalla on myös asiakkaalle suuri merkitys. EU:n henkilötietoasetus (GDPR) astuu voimaan kuluvan vuoden aikana. Missä tahansa sinun datasi lopulta sijaitseekaan, jokaisella EU:n kansalaisella on pian mahdollisuus kysellä tai vaatia häntä koskevan henkilödatan poistamista kaikista järjestelmistä. IoT-alustan tarjoaja luo ja ylläpitää omaa datamalliaan, ja usein tätä dataa käsitellään isojen pilvipalveluiden komponenteilla. Jos vuokraat IoT-alustaa palveluna, varmistu siitä, että alustan toimittajan ja sinun käsityksesi asiakasta koskevasta datasta kohtaavat. Muista, että GDPR voidaan nähdä myös mahtavana mahdollisuutena, joka pakottaa organisaation luomaan saavutettavuutta datavarantojensa välille.

Hyvin suunniteltu IoT-infrastruktuuri on osa organisaatiosi kokonaisvaltaista data-arkkitehtuuriratkaisua. Hätiköidysti valikoitu IoT-alusta on puolestaan helposti osa ongelmaa. Siksi kannustankin kuuntelemaan IoT-alustojen mainoslauseita tarkasti. Erityisesti sitä mitä ne eivät sano.

Kiinnostuitko? Lataa itsellesi ilmainen A Quick Guide to Complete IoT solutions -opas ja lue lisää asiantuntijoidemme näkemyksiä blogistamme.

New call-to-action

Veli-Matti Ojala työskentelee Solitalla Data Engineerinä IoT-dataan erikoistuneessa tiimissä. Hänellä on vahvaa taustaa sekä koulutuksen, että teknologian puolelta. Veli-Matin mukaan hänen työnsä on äärimmäisen inspiroivaa, sillä siinä yhdistyvät IoT-teknologiat, data ja tarkoitus. Hän toteaakin, että tämän kolmikon tehokas hyödyntäminen voi todella ratkaista ongelmia ja luoda lisäarvoa, eikä ainoastaan tuottaa taas uusia teknisiä sovelluksia. Vapaa-ajastaan hän listaa myös trion: perhe, urheilu ja retkeily.