13.2.2016Blogi

Integraatiot ja master data kuuluvat samaan kuvaan

Jos otsikko herättää lähinnä ajatuksen, etteivät master data ja integraatiot liity toisiinsa, kannattaa niiden suhteen pohtimiseen uhrata hetki aikaa.

Master data on määritelmänsä mukaan organisaation toiminnalle elintärkeää tietoa. Integraatiot puolestaan mahdollistavat organisaatiolle elintärkeiden toimintojen suorittamisen. Kuitenkin valtaosa integraatioarkkitehtuurikuvauksista ei ota lainkaan kantaa master datan hallintaan ja itse master datan suhteeseen integraatiototeutuksiin. Yleisin selitys tilanteelle on integraatioarkkitehtuurin syntyminen ajan mittaan ilman suurempaa suunnitelmaa joukoksi yksittäisiä järjestelmien välisiä, pääosin tiedostosiirtoina toteutettuja, liittymiä. Integraatiolla on lähde ja kohde, eikä putkessa ole paikkaa master datalle.

Mitä kautta master data tunkeutuu integraatioiden tontille?

Enemmistö master datan systemaattiseen hallintaan tähtäävistä kehityshankkeista käynnistetään palvelemaan raportoinnin ja analytiikan tarpeita. Laadukkaasta master datasta hyötyvät kuitenkin kaikki organisaation järjestelmät ja sähköistetyt prosessit. Yleistäen voidaan painotuksia kuvata termeillä analyyttinen- ja operatiivinen master datan hallinta. Operatiivisen master datan hallinnan konseptiin kuuluu keskitetty yleiskäyttöinen tietovarasto, johon käsitteiden master-järjestelmät on integroitu ja tiedon jakaminen eteenpäin. Operatiivisen master datan liittyminen osaksi integraatioarkkitehtuuria on ilmeinen.

Miten integraatiot hyötyvät keskitetysti hallitusta master data -ratkaisusta?

Integraatiokehityksen hyötyjen Top 5 vapaassa järjestyksessä voisi olla esimerkiksi seuraava:

  • Integraatiosanomissa ei lähettäjältä tarvitse vaatia kuin tunnistetiedot. Prosessin kannalta kriittiset perustiedot rikastetaan master datan pohjalta.
  • Sanomaliikenteessä on mahdollista hyväksyä järjestelmäkohtaisten avainarvojen käyttö. Vastaavuudet ylläpidetään master datana.
  • Master Dataa hyödyntävät järjestelmät ovat teknisesti riippumattomia master-järjestelmästä. Lähdejärjestelmän kuormitusta voidaan vähentää. Tiedon päivittyminen ja käyttö saadaan ajallisesti toisistaan täysin riippumattomiksi.
  • Master datan hallintajärjestelmä tarjoaa konkreettisen tallennuspaikan ja ylläpitotyökalut integraatioiden ajonaikaisen metatiedon hallintaan. Esimerkiksi palvelurajapintojen uusien käyttäjien aktivointi on tehokasta tuoda osaksi master datan rakenteita.
  • Uuden perustietotarpeen tullessa vastaan integraatiokehityksessä ei tarvitse miettiä: Minkä järjestelmän/järjestelmien vastuulla tiedon hallinta on? Missä muodossa tiedot on esitetty? Miten tietoon päästään käsiksi?

Nykyaikainen, helppokäyttöisiin rajapintoihin ja palvelujen uudelleenkäyttöön perustuva integraatioarkkitehtuuri ei voi onnistua ilman selkeää kytkentää master dataan. Ne ovat erottamaton pari. Master datan yleiskäyttöinen tietomalli vastaa lähestymiseltään hyvin palvelurajapintojen kanonista viestimallia. Master data piilottaa taakseen järjestelmäkohtaisuudet ja nostaa tarkastelun suoraan organisaation omaan käsitemaailmaan. Palvelukerroksen transaktionaalisen sanomaliikenteen toteutus yksinkertaistuu, kun saatavilla on aina ajantasaiset vakioidusti käsiteltävät perustiedot. Perustietoja yhdistelevät, teknisesti yksinkertaiset tiedonhakupalvelut ovat käytännössä erityisen tehokas mekanismi uudelleenkäytön saavuttamiseen. Palveluväylä on myös looginen kerros tarjota master dataa monipuolisilla tekniikoilla ja tehokkaasti. Tiedon formaatti on selkeä, lähde yksikäsitteinen ja ajantasaisuus taattua!