8.9.2016Blogi

Integraatio APIna

APIt (Application Programming Interface) ovat jo jonkin aikaa vallanneet sovellusten ja palveluiden maailmaa. Monoliittiset järjestelmät monimutkaisine palvelurajapintoineen ovat saaneet väistyä pienten mikropalveluiden ja niitä tarjoavien APIen tieltä. MSA (Micro Service Architecture)- arkkitehtuurimalli on tullut perinteisen SOA (Service Oriented Architecture) -mallin rinnalle. Suuresta tehdään pientä, pienistä osista kootaan suurta.

Mitä nämä APIt todellisuudessa ovat?

API on rajapinta, jonka avulla voidaan tarjota palvelua. Esimerkiksi palvelun/sovelluksen/tietovaraston tietojen hakua tai päivitystä varten voidaan julkaista API-rajapinta, jota muut palvelut voivat hyödyntää. Tai APIn avulla voidaan tarjota jokin operaatio muiden palveluiden saataville kuten hinnanlaskenta, autentikaatio tai luottorajan tarkistus.

APIt mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen eri sovellusten ja palveluiden välillä.

Siinä missä perinteinen verkkopalvelu koostuu tietokantakerroksesta, toimintalogiikasta ja käyttöliittymäkerroksesta, niin MSA-mallin mukaan rakennettu verkkopalvelu kokoaa yksittäisen käyttöliittymän alle API-palveluiden avulla hankitun ja prosessoidun datan. Esimerkiksi verkkopalveluun voidaan toteuttaa karttapalvelu hyödyntämällä Googlen Mapsin julkista APIa tai näyttää asiakkaan tilaushistoria hyödyntämällä yrityksen sisäisiä APEja, jotka hakevat asiakkaan ja tilaushistorian tiedot taustajärjestelmistä. REST/JSON-teknologian avulla API-kutsujen vasteajat ovat pieniä ja tiedonsiirto reaaliajassa mahdollista.

Mikä on integraatioiden rooli APIen rinnalla?

Lisääntyvä APIen määrä lisää tarvittavien integraatioiden määrää. Yksittäinen siirrettävä tieto on pieni, mutta APIen välisiä kutsuja on paljon. Ei kannata siirtää verkkopalveluun massa-ajona kaikkien asiakkaiden tilaushistoriaa, vaan hakea reaaliajassa yksittäisen asiakkaan tilauskanta silloin kun asiakas sitä haluaa tarkastella.

Integraatioarkkitehtuurissa tulisi käyttää API-ideologiaa hyväksi.

Väylämäisen vastaanota, muunna ja reititä ajattelun sijaan integraatioväylä voisi tarjota liittymänsä tai palvelunsa APEina, joita muiden on helppo hyödyntää ja integraattorin ylläpitää. Integraatioväylä voi toimia yrityksen taustajärjestelmien ja verkkopalvelukerroksen välissä palvelualustana, joka toteuttaa tarvittavat APIt verkkopalvelukerroksen toiminnan mahdollistamiseksi. Ja jos väylän tarjoamat APIt julkaistaan API Managementin kautta, saadaan ajantasaista tietoa väylän julkaisemien APIen käyttöasteesta ja käyttäjistä.

API maailma ei poista tarvetta perinteisemmille integraatioille

Verkkopalveluiden ja portaalien tiedonhallintaan APIt ovat oikea vastaus. Yrityksen sisäisten taustaprosessien integroimiseen perinteisempi väylämalli on todennäköisesti toimivampi. On-premise ERPit ja vanhat legacy-järjestelmät eivät vielä APIa puhu, vaan haluavat tuottaa ja vastaanottaa tiedot itse määräämällään tavalla: tietyssä muodossa, tiettynä aikana ja tietyllä tavalla.

API arkkitehtuurin ja vanhan järjestelmäkeskeisen arkkitehtuurin yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi vaatiikin erittäin hyvää integraatioarkkitehtuuria; sellaista joka osaa ottaa huomioon sekä uudet mahdollisuudet että vanhat tarpeet.

Kiinnostuitko? Tutustu integraatioratkaisuihin ja ERP-integraatioihin verkkosivuillamme.  Aiheesta kiinnostuneille löytyy myös Solitan blogista lisää luettavaa. Kurkkaa Karrin kirjoitukset rakennuspalikoista ja arkkitehtuurin revoluutiosta sekä Maurin syvemmälle porautuva kirjoitus palvelun uudelleensyntymisestä.

Maaret työskentelee Solitalla integraatioiden parissa arkkitehtinä. Erityisesti häntä kiinnostaa integraatiomaailman jatkuva murros ja siitä seuraavat mahdollisuudet. Vahvimmillaan hän on asiakkaan tarpeiden kartoittamisessa sekä isojen kokonaisuuksien suunnittelussa tavoitearkkitehtuurin mukaisesti. Vapaa-ajalla Maaretin löytää Savate Clubilta kuntopotkunyrkkeilemästä tai HopLopista lasten perässä juoksemasta.