1.8.2016Blogi

Näillä osaamisilla syntyvät huippuluokan analytiikkaratkaisut

Analytiikkaratkaisut kietoutuvat osaksi yrityksen kaikkia toimintoja ja uivat sujuvasti yritysten it-arkkitehtuureihin. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän ihmisiä, jotka osaavat ajatella laaja-alaisesti. Tyyppejä, joilta löytyy sekä särmää että kulmaa tarkastella ja omaksua asioita monesta näkökulmasta.

Työni Solitalla on mahtava näköalapaikka tarkastella analytiikan ja informaationhallinnan kehityssuuntia, trendejä ja hypekäyriä, kuin myös sitä minkälaisten haasteiden parissa asiakkaamme arjessa painivat. Pääsen myös katsomaan asiaa toisesta näkökulmasta: Minkälaista osaamista tarvitsemme, jotta olemme asiakkaillemme se paras kumppani? Miten meidän tulee kehittää omia toimintaamme ja ajatteluamme, jotta pystymme tuottamaan asiakkaillemme ainutlaatuista arvoa?

Arjesta nousseiden havaintojen pohjalta kokosin 7 kovaa osaamiskärkeä, joita tarvitaan kun tuotamme kärkiluokan analytiikkaratkaisuja.

#1 Tietovarastointi pitää pintansa

Tietovarasto ei ole vain raportoinnin lähdejärjestelmä, vaan se on keskeinen osa nykyaikaista informaationhallintaa. Kollegani Pasi avaa hyvin postmodernin tietovaraston filosofiaa. Osaamismielessä kyky mallintaa tietoa joustavasti ja muutoksiin mukautuen on noussut arvoon arvaamattomaan. Data Vault mallinnusmenetelmänä on osoittanut tässä kyntensä. Tarvetta on myös automatisoinnin asiantuntijoille, jotka kykenevät saamaan aikaiseksi paljon puhuttuja tuottavuusloikkia automatisoimalla ennen manuaalisesti tehtyjä vaiheita.

#2 Master data tarvitsee hallitsijansa operatiivisissa ja analyyttisissä käyttötarkoituksissa

Yhden yhteisen totuuden löytäminen haastaa meitä niin reaalimaalimassa kuin tietotekniikassakin. Maailma mutkistuu, samaa ja samankaltaista tietoa käsitellään kymmenissä sisäisissä ja ulkopuolisissa järjestelmissä. Tiedot pitäisi pystyä yhtenäistämään operatiivisten järjestelmien käyttöön ja toisaalta myös takaamaan vertailukelpoinen data analyyttisen päätöksenteon tueksi. Master datan hallinnan työkalut auttavat tuottamaan ja ylläpitämään laadukasta tietoa. Master datan hallitsijan keskeiset taidot kuitenkin painottuvat toimiviin tietovirtoihin, hallinnointimalleihin sekä standardien ja menettelytapojen luomiseen.

#3 Analytiikkaa tehdään algoritmeilla ja ilman

Analytiikka-termi kytkee taakseen kaiken näköistä. Lopputuloksena pitäisi syntyä nopeammin, paremmin ja asiakaslähtöisemmin johdettua liiketoimintaa. Datan visualisoinnin avulla tehdään näkymätön näkyväksi. Osaamismielessä keskiössä on liiketoiminnan ymmärrys, olemassa olevien toimintamallien oikeanlainen haastaminen ja kyky tarkastella asioita loppukäyttäjien silmin. Ennakoiva analytiikka tuo tilastotieteen ja koneoppimisen osaksi liiketoiminnan kehittämisen arkea. Tarvitaan kykyjä niin numeroiden murskaamiseen kuin lopputulosten oikealaiseen tulkintaan aina toimenpiteiksi saakka.

#4 Suunnitteluratkaisuista potkua johtamiseen

Liiketoiminnan suunnitteluratkaisut tarjoavat johtamiseen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Perinteisen talouden budjetoinnin ja ennustamisen lisäksi suunnitteluratkaisuilla saadaan luotua kaivattua läpinäkyvyyttä toimitaan, ja toisaalta rakennettua automatiikkaa tulevaisuuden ennustamiseen. Miltä esimerkiksi kuulostaa, että algoritmi laskee tulevan vuoden myyntiennusteen historiadatan ja tiedossa olevien muuttujien perusteella, myyntiennusteesta generoidaan automaattisesti tuotantoennuste, josta puolestaan poikii ennuste tulevan vuoden hankinnoille ja tarvittavalle henkilöstölle? Näiden ratkaisujen toteuttaminen vaatii syvällistä liiketoiminnan ymmärrystä, mutta myös kykyä oivaltaa analytiikan ja tekniikan tuomat mahdollisuudet.

#5 Toimiva infrastruktuuri on analytiikkaratkaisuiden perusta

Datamäärien kasvaessa ja teknologioiden kehittyessä vaaditaan infrastruktuurilta aivan toisenlaista toimintavarmuutta ja skaalautumista kuin aikaisemmin. Asiakkaat ja kehittäjät osaavat myös vaatia, että ympäristöt on saatava pystyyn välittömästi, niiden pitää olla helposti skaalattavissa uusiin käyttötarkoituksiin, eikä muutosten siirtäminen tuotantoon saa kestää viikkotolkulla. Devops, pilvipalvelut, virtualisointi, jatkuva toimittaminen ja automatisointi ovat nousseet myös analytiikan asiantuntijoiden huulille.

#6 Isojen kokonaisuuksien ammattilaisia tarvitaan

Jotta analytiikkaratkaisuilla saavutetaan koko niiden mahdollistama potentiaali, tulee niiden läpileikata koko yritystä ja jopa yhdistää laajempia verkostoja. Analytiikkaa kehitetään yrityksissä laajamittaisina hankkeina, joihin kuuluu useita toisiinsa tiukasti linkittyviä osa-kokonaisuuksia ja tietojärjestelmiä. Ihmiset, jotka kykenevät hahmottamaan suuria kokonaisuuksia liiketoiminnan, ratkaisuiden kehittämisen ja it-arkkitehtuurien näkökulmasta, ovat onnistumisen edellytyksiä luova voima, joka pitää haastavan paketin kasassa.

#7 Ketterät kehittämisen menetelmät ovat keskeinen osa liiketoiminnan kehitystä 

Ketterän kehittämisen toimintatavat arvoineen ja käytäntöineen ovat saavuttaneet jalansijaa myös muualla kuin ohjelmistokehityksessä. Tämä näkyy siinä, että asiakkaamme haluavat sitouttaa henkilöstöään yhä laajemmin mukaan ketterän kehittämisen periaatteiden mukaiseen kehittämiseen. Kehittäminen tapahtuu itseohjautuvissa tiimeissä, joihin osallistuu useiden tahojen edustajia. Tarvitaan kykyä omaksua ja edistää uudenlaisia toimintatapoja ja käytäntöjä, joissa keskiössä ovat nopeat tulokset, läpinäkyvyys ja tiivis yhteistyö.

Haluatko tietää lisää? Lue ratkaisuistamme verkkosivuiltamme sekä tutustu ajatuksiimme ajankohtaisista blogeistamme. Kurkkaa myös tulevat tapahtumat sekä avoimet työpaikkamme. Haemme jatkuvasti monipuolisia ja erilaisia taustoja omaavia osaajia intohimoisesti analytiikkaan suhtautuvaan joukkoomme. Kurkkaa täältä mihin tehtäviin haemme parhaillaan osaajia ja kerro meille, mitä uutta voisit joukkoomme.