14.6.2018Blogi

Esittelyssä palvelumuotoilija Iikka Lovio

Iikka Lovio on yksi Palmun kokeneista palvelumuotoilijoista, ja pidetyistä kollegoista. Iikasta kuulee puhuttavan paljon hyvää, mutta hän ei tunnu pitävän meteliä niin itsestään kuin työhön liittyvistä onnistumisistaan. Nappasin Iikan hetkeksi jutulle selvittääkseni mikä palvelumuotolijan työssä innostaa ja mistä hän unelmoi.

Iikka päätyi meille töihin alun perin pohtiessaan vaihtoehtoja väitöskirjan ja Palmun välillä. Palmussa häneen vetosi mahdollisuus uteliaan tutkijapuolen ja suoraviivaisen konkretisoijan ruokkimiseen. Halu viedä tutkimustulokset konkreettisiksi muutoksiksi ihmisille puhutteli häntä. Palmulla hän aloitti tammikuussa 2014 ja siirtyi maaliskuun 2017 yritysfuusiossa Solitan työntekijäksi.

Iikka toimii projekteissa useimmiten niin sanotussa pääsuunnittelijan roolissa. Hän vasta projektien läpiviennistä ja tuloksista asiakkaillemme. Hän on tehnyt Palmun aikana töitä pääasiassa julkisen sektorin asiakkaiden kanssa. Mm. terveys, kuntoutus, nuorisotyö, työllisyyspalvelut ja lastensuojelu ovat tulleet tutuksi toimialoiksi.

Mitä palvelumuotoilijan arkeesi kuuluu?

”Pyrin siihen, että oppisin joka viikko jotain uutta kollegoilta tai asiakkailtani. Toivon mukaan pystyn myös sparraamaan kollegoita olemaan hieman parempia versioita itsestään ja tuomaan asiakkaalle energiaa.

Arjessa olen asiakkaan lisäksi tyypillisesti tekemisissä 1-3 projektitiimin kanssa. Arki tarkoittaa suunnitteluprojekteihin liittyvää yhteissuunnittelua tilaajan loppuasiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Siis ihan ihmisten koteihin menemistä ja haastattelemista. Sen priorisoimista mihin tilaajamme kannattaa suunnata rajalliset kehitysresurssinsa.

Ympärilläni työskentelee lisäksi pari kollegaa riippuen projektin fokuksesta; asiakasymmärtäjiä, graafikko ja toinen suunnittelija. Tulevaisuudessa toivon mukaan itseäni vielä enemmän numero- ja dataorientoituneita ihmisiä.”

Mistä unelmoit ja mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?

”Tulevaisuudessa haluan tehdä entistä enemmän töitä projekteissa, joissa uudistetaan liiketoimintaa tai julkisia palveluita entistä kunnianhimoisemmin. Tykkään olla mukana kirkastamassa sitä hässäkkää, kun priorisoidaan varhaisen vaiheen kehityslähtöjä ja pilotoidaan uusia palveluita. Lisäksi palveluiden vaikuttavuuden mittaaminen ja data kiinnostaa tällä hetkellä kovasti.”

Miksi viihdyt Palmun suunnittelijayhteisössä niin hyvin?

”Tällä on parasta se, että vieressä on joukko todella osaavia tekijöitä muttei yhtään ”tähtisuunnittelijaa”. Eniten arvostan tällä sellaista nöyrää kapinahenkeä: halutaan tehdä asioita fiksusti tavoilla, jossa lopputulos on metodeita merkittävämpää.

Olemme itseohjautuva, vastuuta kantava työyhteisö. Meitä kiinnostaa kovasti se keitä tänne tulee töihin ja mitä uutta he tuovat meille.”

Mikä palvelumuotolijan työssä on kiinnostavinta?

”Palvelumuotolijan työssä on kiinnostavaa nähdä erilaisia organisaatioita ja ratkaista jatkuvasti yhä haastavampia ongelmia. Olen utelias, mutta halukas näkemään konkreettisia muutoksia parempaan maailmassa. Haluan tutkia, kääriä hihat ja panna toimeksi.

Mielestäni tässä ammatissa pitää olla empaattinen (kykyä asettua toisen asemaan) ja tavoitteellinen. Analyyttisyyden lisäksi pitää olla kykyä konkretisoida ajatuksia. Tarvitaan taitoa sietää monimutkaisuutta, pystyä tekemään kunnianhimoisia kompromisseja ihanteen ja todellisen maailman välillä. Valita niitä asioita, jotka ovat toteutettavissa. Tavoitteellisuus tarkoittaa sitä, että suunnittelulla pitää tähdätä koviin ja mitattaviin tavoitteisiin liiketoiminnan tai julkisten palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi.

Lisäksi monipuolisesta uteliaisuudesta ja erikoistumisesta on hyötyä. On hyvä olla ”intohimotoimialoja”, joista syttyy sisäisesti ja halua tehdä suunnittelua myös muille toimialoillekin. Koen tämän suurena rikkautena Palmussa. Näin syntyy tarvittu kyky nähdä asioita toimialan ulkopuolelta ja vaadittava syväosaaminen mitä melkein aina myös tarvitaan.

Minkälainen tausta sinulla on ja miten olet päätynyt tälle alalle?

”Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri. Pääaineena sosiaalipolitiikka. Sivuaineena olen lukenut johtamista, sosiologiaa ja poliittista historiaa. Vaikka Kekkosen vähemmistöhallitukseen liittyvät yksityiskohdat eivät ole jääneet mieleen, niin tässä työssä on hyötyä siitä että osaa hahmottaa nykytilaa historian kautta. Jokaisessa organisaatiossa nykytilaan ollaan tultu jonkinlaisen sisäisen poliittisen prosessin tuloksena. Jos et osoita kiinnostusta tätä historiaa kohtaan on vaikea auttaa organisaatiota kohti tulevaisuutta.

Opiskeluaikana tein opettajan sijaisuuksia ja työskentelin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt projektipäällikkönä ja tutkijana sosiaalialan kehitystehtävissä sekä mielenterveysalalalla järjestössä. Tämän lisäksi tein suunnittelu- ja fasilitointihommia freelancerina.”

Mitä innostavaa näet terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla?

”Minusta tämän toimialan hankkeissa työskentely on kiinnostavaa koska se on minulle sisäinen intohimo. Tällä tekemisellä on merkitystä. Miksi juuri Palmussa? Koska täällä pääsee tekemään myös muita toimialoja itseä osaavampien kollegoiden kanssa, ja tätä kautta säilyttämään tuoreen kulman tekemiseen ja edelleen parantamaan omaa ammattitaitoa tehy-alalla.

Sinustako kollega Iikalle?

Jos Iikan tarina innosti sinua ja haluaisit työskennellä kokeneiden ammattilaisten kanssa työn laadusta tinkimättä, etsimme yhteisöömme jatkuvasti uusia osaajia. Jos olet kiinnostunut muista toimialoista niin kysy lisää joko minulta tai Johannekselta meilitse [email protected].