4.5.2015Blogi

Oletko valmis käyttämään enemmän aikaa ihmisten johtamiseen?

Näin sen piti mennä. Yrityksissä kerätään ja hallitaan tietoa eri lähteistä sekä luodaan analytiikan avulla tietoon lisää näkemystä. Lopputulos kytketään osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää. Tieto kohtaa ihmisen ja johdolle vapautuu aikaa keskittyä ihmisten johtamiseen ja liiketoimintaan. Tehdään siis lisää tulosta – siitähän tässä on kysymys!

Johtamisen ongelma vielä tänäkin päivänä on krooninen tiedon puute, mikä usein kiteytyy puutteelliseen liiketoiminnan tilannekuvaan. Johtoryhmän kokouksiin tuotetaan taloushallinnon toimesta raportointipaketteja, joita perinteiset tuloslaskelmalähtöiset mittarit hallitsevat.

Keskustelu ajautuu lopulta tiedon laatuun sekä eri lukujen oikeellisuuden vertailuun. Talouslukujen ja liiketoiminnan suoritteiden välille ei synny siltaa. Strategian toteutuminen jää epäselväksi ja tehtävien päätösten taloudellista vaikuttavuutta ei pystytä simuloimaan. Näin sen ei pitänyt mennä.

Tilannekuvan puuttuminen on luonut johtamiseen tyhjiön, kun ei ole yhteistä totuutta, mihin nojata. Keskustelun lähtöpiste puuttuu ja toimenpiteissä ollaan kroonisesti myöhässä.

Onko tähän enää varaa digitalisoituvassa maailmassa, jossa informaation läpinäkyvyyden ja reagointikyvyn merkitys kasvaa? Erilaiset arvoketjut monimuotoistuvat ja digitalisoituvat, menestys rakentuu vahvemmin palveluiden varaan ja päätöksentekopisteet siirtyvät lähemmäksi asiakasta.

Laitetaan tieto kertomaan tarinaa liiketoiminnasta

Usein liiketoiminnan suorituskykyä mitataan muun muassa tuloslaskelman ja myyntiraporttien kautta. Käsissä on paljon faktoja eri tuotoksista, mutta ei yhdenmukaista tilannekuvaa ja ymmärrystä liiketoiminnasta – tarinaa siitä, missä olemme hyviä ja huonoja juuri nyt.

Entä jos tieto kertoisikin tarinan liiketoiminnasta ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin? Tarinan runko muodostuisi yrityksen strategiasta ja yksityiskohdat veisivät huomion kohti kyteviä tulipaloja ja konkreettisia päätöksentekotilanteita. Jos esimerkiksi strategiasta johdettu kriittinen menestystekijä on asiakaskokemus, tarinan tulisi kertoa onnistumisesta siinä tässä ajanhetkessä tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa.

Tilannekuva onkin johdolle mahdollisuus elää liiketoiminnan arjessa. Suorituskykymittarit viedään vihdoin tuloslaskelmasta tekemisen ja valintojen mittaamiseen. Ihmisille välitettävä informaatio on visuaalista, aidosti ymmärrystä lisäävää. Tilannekuva kasvattaa ymmärrystä liiketoiminnasta ja johto voi puuttua olennaisiin asioihin. Ja mikä parasta, tarina on yhteinen kertojasta riippumatta.

Yhteinen tarina luo kyvyn jalkauttaa strategiaa ja muutosta joka hetki. On sitten kysymys edellä mainitusta asiakkaan kohtaamisesta palvelutilanteessa, hinnoittelupäätöksestä, rekrytoinnista tai hankintapäätöksestä. Analytiikan avulla voidaan porautua aitoihin menestystekijöihin. Johdolle tämä tarkoittaa ajansäästöä ja parempaa ymmärrystä päätösten vaikuttavuudesta.

Täytetään epäjatkuvuuskohdat ja johdetaan ihmisiä kohtia parhaita valintoja

Kun yritykset lähtevät rakentamaan analytiikan avulla uusia liiketoimintamalleja ja palveluita, tieto kytketään liiketoimintaprosesseihin ohjaamaan ihmisten toimintaa. Nyt päätökset voivat tapahtua siellä missä liiketoimintakin. Joku puhuu jo johtamisen automatisoitumisesta, kun ihmiset valtuutetaan päätöksentekoon tiedon ohjaamana.

Liiketoiminnan menestys mitataankin lopulta arjessa tehtävissä valinnoissa, jotka määrittävät koko liiketoiminnan suunnan. Tämän suunnan pitäisi olla yhtenevä yrityksen strategian kanssa.

Johtamiseen muodostuu kuitenkin epäjatkuvuuskohtia. Esimerkiksi asiakassegmentointiin pohjautuva myyntisuositus ei takaa sitä, että asiakaspalvelija toimisi suosituksen mukaan. Edelleen tarvitaan ihmisten johtamista.

Johtaminen luo edellytykset ihmisten motivoitumiselle toimia oikeaan suuntaan sekä mekanismit tukemaan näitä suorituksia. Analytiikka ja tiedolla johtamisen ratkaisut huolehtivat siitä, että valintoja tehdään oikeilla perusteilla ja oikeaan tilannekuvaan pohjautuen.

Kun tiedon tuottamisesta siirrytään ymmärryksen kasvattamiseen sekä tiedon ja ihmisen kohtaamisen varmistamiseen, johtamisessa voidaan keskittyä tavoitteiden asettamiseen ja suunnan varmistamiseen. Epäjatkuvuuskohdat on täytetty.

Ennakoiva analytiikka, käyttäjälähtöisesti toteutetut informaation hyödyntämisen ratkaisut, liiketoimintalähtöinen suunnittelu ja kaiken edellytyksenä toimiva informaation hallinta luovat johdolle liiketoiminnan tilannekuvan ja mahdollisuuden tehdä parhaita valintoja. Parempi ihmisten johtaminen tuo tulosta – siitähän tässä on kysymys.

Joni Ojamäki toimii liiketoiminnan analytiikka -yksikön johtajana Solitalla. Hänellä on vahva 10 vuoden tausta erilaisista talousjohdon tehtävistä, tiedolla johtamisen kehityshankkeista sekä yritysten johtamisjärjestelmien kehittämisestä globaaleissa menestyvissä yrityksissä.

Blogi on aiemmin julkaistu Kauppalehden Vieraskynä-blogissa.

Keskustelu jatkuu myös Twitterissä: @analytics.fi