3.11.2014Blogi

Ei oikopolkuja, ei hopealuoteja

Olemme saaneet Solitassa läpiviedä viimeisen puolentoista vuoden aikana useamman strategiatoimeksiannon. Olemme olleet sorvaamassa muun muassa digitaalisen asiakaskokemuksen strategiaa telecom-maailmassa, digistrategioita palveluyhtiöissä ja vähittäiskaupassa sekä kanavastrategioita matkailu- ja ravitsemusliiketoiminnassa.

Paketoimme viimeisimmän duunimme hetki sitten. Sain olla mukana jumppaamassa digitaalisen liiketoiminnan ja asiakaskohtaamisen strategiaa suuressa suomalaisessa yhtiössä. Viimeisimmän matkan varrella pohdin sitä, mikä jo loppukeväästä minulle kirkastui.

Yritysjohto odottaa hämmästyttävän usein digitaalisuudesta kaiken ratkaisevaa hopealuotia.

Menetelmämme on melko yksinkertainen: Ensin käymme läpi yrityksen nykytilan, kivijalan, josta asiakkaamme ponnistaa. Nykytilaa rikastamme toimialabenchmarkein sekä esimerkein läheltä ja kaukaa. Tämän jälkeen avaamme asiakkaallemme mahdollisuuksien viuhkan, kokoelman erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joihin tarttua. Lopuksi muodostamme yhdessä asiakkaamme kanssa vision tavoitetilasta sekä tiekartan sinne.

Viimeistään nykytilan analyysin loppupuolella asia on kristallinkirkas. Hopealuotia ei löydy. Tai siis löytyy kyllä, mutta se on kaikkea muuta kuin digitaalinen. Useimmat asiakkaamme ovat tässä kohdassa hölmistyneet. Eikö appia? Eikö verkkokauppaa? Eikö big dataa? Eikö mitään, mikä päättää tämän pahan digiunen nopeasti?

Digitaalisen liiketoiminnan hopealuoti näet kiteytyy sanapariin johdonmukaisuus ja ketteryys.

Jokaisessa toimeksiannossa lopulta se suurin oivallus syntyy siitä, että yrityksen johto ymmärtää digiajan menestyksen rakentuvan kirkkaan vision, johdonmukaisen ja määrätietoisen tekemisen sekä muutosjoustavuuden ja ketteryyden varaan. Vasta kun yrityksen johtamisjärjestelmä ja rakenne tukee aidosti ketterää, monoliittisesta järjestelmä- ja prosessimaailmasta irrotettua poikkitieteellistä kehittämistä, voidaan alkaa haaveilla kauaskantoisemmasta ja laaja-alaisemmasta menestyksestä digitaalisessa liiketoiminnassa.

Poisoppimisen matka on raskas ja kivuliaskin.

Siiloihin pitää porata reikiä, IT:n, liiketoimintojen, markkinoinnin, myynnin, tuote- ja palvelukehityksen pitää aidosti pelata samaa peliä ja samaan suuntaan. Tekemisen pitää muuttua hyvin ketteräksi, virheet sallivaksi ja asiakkaiden käyttäytymisestä ja palautteesta suuntansa saavaksi. Projektien ja palveluiden läpimenoaikojen on lyhennyttävä kuukausiin ja budjettien sekä ohjausrakenteiden on kestettävä uudenlaista epävarmuutta.

Kaikki tämä tarkoittaa monesta vallitsevasta lainalaisuudesta luopumista. Monelle se tarkoittaa kokonaan uudentyyppisen yksikön luomista, uudelleenorganisoitumista, vanhoista hankintatavoista luopumista ja usein kokonaan uuden johtamismallin synnyttämistä. Monessa organisaatiossa joudutaan pohtimaan sitäkin, miten digitaalisen liiketoiminnan yksikön kulut budjetoidaan.

Tämä asettaa yritysten johdon kokonaan uudentyyppisen päätöksenteon äärelle. Yrityksen johdon tulee ymmärtää kirkkaasti se, minkälainen polku on kuljettava, jotta aitoa menestystä voi syntyä sekä pitää pää kylmänä maailman myllertäessä ympärillä, sillä ainoastaan johdonmukaisesti kohti tavoitetta etenemällä, mutta ketterästi matkan varrella oppimalla voidaan rakentaa menestystarinoita.

Kirjoitus on julkaistu myös Digitalist Networkin blogissa.