17.9.2015Blogi

Digitalisaation kello tikittää

Digitalisaatiosta ja sen vaikutuksesta suomalaisten arkeen käydään nykyisin alati keskustelua. Oman kortensa digikehityksen kekoon ovat viime kuukausina kantaneet myös monet julkisen vallan toimijat. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maaliskuun lopulla raportin palvelutalouden murroksesta ja digitalisaatiosta. Raportissa todetaan, että digitalisaatio tulee muuttamaan palvelusektoria rajusti. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä onkin, miten palveluyritykset voivat edistää kilpailuetujaan digitalisoituvassa maailmassa. Myös nykyinen hallitus on näyttänyt aktiivisuutensa asiassa ottamalla digitalisaation yhdeksi keskeiseksi teemaksi kevään hallitusohjelmassa.

Yksi suuren murroksen lähitulevaisuudessa kohtaavista toimialoista tulee olemaan vähittäiskauppa, kun verkkokaupat jatkavat yleistymistään. Viime vuonna niiden liikevaihto Suomessa oli yhteensä jo noin 10,5 miljardia euroa. Kaupan liitto selvitti alkuvuonna tekemässään kuluttajakyselyssä verkkokaupan yleistymistä ja siinä käytettävien eurojen jakautumista suomalaisten ja ulkolaisten kauppojen välillä. Tässä kisassa kotimaisen verkkokaupan menestyminen onkin meille tulevaisuuden kannalta elintärkeää – onhan kauppa yksittäisenä toimialana maamme suurin työllistäjä.

Keskenään keskustelevien laitteiden tulevaisuus

Digitalisaatiota ja sen vaikutuksia kaupankäyntiin käsiteltiin laajasti keväällä myös Austinissa, Texasissa järjestetyssä South by South West –tapahtumassa. David Roth (CEO, WPP The Store) ja Jon Bird (Global Managing Director, Y&R LabStore) kiteyttivät muutoksen pääpiirteet SXSW-seminaarissa kymmeneen keksintöön, jotka tulevat mullistamaan perinteisen vähittäiskaupan.

Roth ja Bird perustavat ajatuksensa kaupan muutoksesta jo vuosikymmeniä toteutuneeseen Mooren lakiin, joka on edelleen voimissaan. Lain toteutumisen seurauksena mikroprosessorien laskentateho on muuttumassa lähes ilmaiseksi ja tietokoneet kooltaan aina vain pienemmiksi. Mooren lain toteutumisen myötä tietokoneet ”näkevät” jo lähes kaikkialle ja alkavat ymmärtää tilaa sekä etäisyyksiä. Lisäksi kehityksen myötä jatkossa aivan kaikki tullaan kytkemään keskenään verkkoon. Meillä on jo nyt valtava määrä järjestelmiä, joissa elektroniset laitteet keskustelevat automaattisesti keskenään. Joidenkin arvioiden mukaan langattomia yhteyksiä käyttävien laitteiden lukumäärä tulee nousemaan kuluvan vuoden aikana 16 miljardiin.

Älykkäämmät, toisiaan suosittelevat tuotteet ja palvelut

Teknisen kehityksen vaikutukset tulevat Rothin ja Birdin mukaan mullistamaan perinteisen kaupankäynnin totaalisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nykyisille kivijalkakaupoille ei ennusteta kovin ruusuista tulevaisuutta, mikäli ne eivät pysty muuttamaan toimintamallejaan. Uudet ilmiöt kuten virtuaalisesti laajennettu kauppa, jossa fyysisen kauppatavaran lisäksi esitellään tuotteesta virtuaalisesti laajennettu versio kaikkine lisätietoineen, variaatioineen ja asiakasarvioineen tai mobiilisti kaikkialla ja kaikkina kellonaikoina tapahtuva kaupankäynti tuovat ostamisen helppouden, valikoimien monipuolistumisen ja syventymisen sekä ostostapahtuman ajankohdan valinnan suhteen ylivoimaisia kilpailuetuja perinteiseen kaupankäyntiin verrattuna.

Roth ja Bird esittelevät myös muun muassa digitalisoidut ja täysin automaattiset älykkäät myyntiautomaatit, kuten Barcelonan lentokentän Nespresso-kuutio, asiakkaan pukukokonaisuuteen sopivaa laukkua ja muita tuotteita automaattisesti ehdottavan älytaulut, tuotteita automaattisesti esittelevät myymälän älyhyllyt sekä tekoälyä käyttävät ja tunteita välittävät digitaaliset avatarit. Nämä keksinnöt tuovat ostotapahtumaan täysin uusia ulottuvuuksia palvellen asiakasta entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Myös asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin mukautuva tuotteiden on-demand –räätälöinti tulee yleistymään. Tämän mahdollistaa osaltaan esimerkiksi 3D-tulostuksen kehittymien. Maksutapahtuma puolestaan muuttuu helpommaksi ja vaivattomammaksi NFC-teknologian sekä puettavien älylaitteiden yleistymisen myötä.

Kuluttajan aika on jo täällä

Perinteisessä kaupankäynnissä mainonnalla, tuotteen ominaisuuksilla, hinnalla ja tuotekehityksellä on ollut vahva rooli. Toiminta on siis ollut painotetusti tuotelähtöistä. Pikkuhiljaa ajattelu on kuitenkin kääntynyt kuluttajalähtöiseksi, ja kuluttaja on nostettu keskiöön. Rothin ja Birdin esittämät tekniset innovaatiot ovat oiva esimerkki siitä, miten kuluttajakeskeistä kaupankäyntiä tulevaisuudessa toteutetaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan me itse luomme sen omilla oivalluksillamme sekä toimintatapojemme muutoksilla. Miettiessämme edellä esitettyjä kaupan alan innovaatioita voimme huomata, että ne kaikki ovat jo olemassa. Tulevaisuus on siis jo täällä.

Veli Ijäs on Solitan Business Manager ja rautainen verkkokaupan ja -palvelun asiantuntija. Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää digitaalisaatiosta ja sen tuomista muutoksista ja mahdollisuuksista, tule mukaan Solita Meeting Point -tapahtumaamme 23.9. Musiikkitalolle, Helsinkiin tai seuraa tapahtumaamme sosiaalisessa mediassa #SolitaMP -hashtagilla.