12.10.2015Blogi

”Digitalisaatio ei vaikuta yritykseemme mitenkään” – eikö?

Yritykset suhtautuvat muutokseen hyvin eri tavoin. Erään materiaalien kierrätysyrityksen johtaja totesi minulle, ettei digitalisaatio vaikuta heidän yritykseensä mitenkään. Eikö? 

Vaikka digitalisaation aallon etenemisessä toimialojen välillä on eroja, digitalisaatio tulee vaikuttamaan jokaiseen toimialaan. Jätteen kierrättämisen toimiala tai B-to-B -liiketoiminta ylipäätään, eivät ole digitalisaation edelläkävijöitä. Digitaalisesti vähemmän kehittyneillä toimialoilla kilpailuedun luominen on helpompaa, koska edelläkävijätoimialoilla uusia digitalisaatiota hyödyntäviä toimijoita on lukuisia.

Digitalisaation myötä yritysten vanhat toimintamallit ja rakenteet kohtaavat uusia haastajia. Esimerkiksi radikaalisti uusiutuneella matkailutoimialalla oli aikoinaan jäykät rakenteet ja vakiintuneet toimijat. Näin ei ole enää. Hitaat vakiintuneet toimijat putosivat alalta pois, koska eivät kyenneet vastaamaan muutokseen.

Digitalisaatio muuttaa perinteisiä toimialoja

Aleksi_karkkainen_1

Innovaatioiden tuloa markkinoille ja vaikutuksia yritysten menestykseen on tutkittu paljon. Yksi näkökulma on innovaatioiden roolia yrityksen menestymisessä tarkasteleva innovaattorin ongelmateoria. Teorian mukaan, asiakkaiden uudet tarpeet täyttää joko vakiintuneet yritykset tai uudet pelurit, jotka syntyvät haastamaan niitä. Uudet yritykset syrjäyttävät vanhoja yrityksiä, jos nämä eivät pysty tuomaan markkinoille uusia palveluita asiakkaiden muuttuvien odotusten tahdissa. Asiakkaiden tarpeiden ja asiakkaalle arvokkaiden tekijöiden ymmärtäminen on merkittävä kilpailutekijä uusien palveluiden kehittämisessä.

Digitalisoituminen pakottaa yritykset kilpailemaan uusia toimijoita vastaan

Aleksi-karkkainen2

Kierrätys-toimialalla digitalisoitumisen liiketoimintahyödyt liittyvät B-to-B yrityksen asiakkailleen tuottamiin operatiivisten prosessien sähköistämiseen, asiakaskokemuksen paranemiseen ja palvelusopimusmallien muuttumiseen, perustuen todelliseen jätemäärään vakioveloituksen sijasta.

Digitalisoitumisessa tärkeää on verkostoituminen

Ekosysteemeissä ja arvoketjuissa on paljon keskenään erilaisia toimijoita. Toiset toiset toimijat keskittyvät vahvasti materiaalivirtoihin ja tuotteiden arvon jalostukseen, toiset taas asiakkuuksiin ja tietoon. Yritykset voivat olla toistensa kanssa kilpailevia tai täysin ilman kosketusta toisiinsa. Yhtä kaikki, yritykset pyrkivät menestymään.

Yrityksen menestys riippuu vahvasti siitä, miten yritys asemoituu omassa ekosysteemissään ja millaiset mahdollisuudet sillä on parantaa asemiaan. Digitaalista murrosta käsiteltäessä ei riitä, että yritys vertaa itseään vain sen kilpailijoiden palveluihin. Suhteellisesti yritys menettää asemiaan myös silloin, jos joku toimija arvoketjussa tai sen ulkopuolelta luo uuden asiakasarvoa paremmin tuottavan palvelun. Tällöin yritykselle realisoituvat digitalisaation uhat, vaikkeivat ne suoraan liitykään yrityksen ydintoimintoihin. Jätteenkäsittely tuskin täysin digitalisoituu, mutta siihen liittyvä arvoketju voi digitalisoitua hyvin pitkälle.

Yrityksen menestys riippuu vahvasti siitä, miten yritys asemoituu omassa ekosysteemissään ja millaiset mahdollisuudet sillä on parantaa asemiaan.

Kierrätykseen, jätehuoltoon ja energiatalouteen on syntymässä uusia palveluja, joissa digitaalisuus luo arvolupauksen ytimen. Yksi esimerkki on, älyn avulla jätteenkeräämisen mullistajaksi luokiteltava Enevo, joka on ristitty myös “roskisten Uberiksi”. Enevo optimoi jätteenkeräystä yhdistämällä jäteastioiden reaaliaikaiset tilannetiedot päivä-, viikko- ja vuosikohtaisiin historiatietoihin ja niistä tehtyihin ennusteisiin. Toinen hyvä esimerkki on ZenRobotics, joka on kehittänyt jätteidenkäsittelylaitoksille robottilajittelijan, mikä poimii kierrätysmateriaalit liukuhihnalta.

En yllättyisi, jos voimasuhteet ja markkina-arvot materiaalien kierrättämisen toimialalla jaettaisiin uusiksi viiden vuoden sisällä. Päinvastoin, olisin todella yllättynyt mikäli viiden vuoden päästä joku sanoisi, että “mitä minä sanoin, digitalisaatio ei vaikuta meihin mitenkään”.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue lisää digitaalinen strategia ja transformaatio -verkkosivultamme. Lähiaikoina löydät meidät aiheen tiimoilta myös IBM BusinessConnect 2015 -tapahtumasta Finlandia-talolta 14.10.. Toivottavasti pääset mukaan tapahtumaan ja piipahdat ständillämme keskustelemassa lisää ajankohtaisista digitalisaation teemoista ja aiheista. Oikein lämpimästi tervetuloa! #IBMBC15FI @SolitaOy

Aleksi Kärkkäinen toimii Solitalla seniori konsulttina, auttaen yrityksiä digitaalisen liiketoiminnan ja strategian kehittämisessä.